Ziekmelding

Als uw kind ziek is, kunt u dit via de app kc Westerbreedte of telefonisch doorgeven tussen 08:00-8:30 uur.

Wij willen dit graag voor de start van de les weten. Als uw kind niet op school is en wij hebben geen ziekmelding ontvangen, zullen wij contact met u opnemen.

 

©2018 Kindcentrum Westerbreedte