Visie/Missie

Missie (waar staan we voor): De school is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Verschillende geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar waarbij begrip en respect voor elkaar erg belangrijk is. De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Wij zijn een school waar alle kinderen welkom zijn. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.

Visie (waar gaan we voor): Ons kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving, staat midden in de samenleving en de buurt. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de mogelijkheid om extra te leren. Er is één pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie en niet door achterstanden. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is, en voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.

Onze visie is uitgewerkt in een helder model. Hieraan zijn pijlers toegevoegd waarin concreet wordt gemaakt wat dit vanuit het kind en vanuit de volwassenen betekent. In oktober 2014 is hier een mooi artikel over gepubliceerd op de website van PO Management. We zijn hier erg trots op!

Om de visie levend te houden voor medewerkers, kinderen en ouders werken we met een metafoor, die de visie koppelt aan ons kindcentrumplan en jaarplan. Als u hier mee over wil weten dan is het artikel dat in december 2015 is gepubliceerd de moeite waard.

Download: visie-pijler.jpg Download: visie-pijler2.jpg
©2018 Kindcentrum Westerbreedte