KCWesterbreedte

Kindcentrum Westerbreedte neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een middelgroot kindcentrum met ongeveer 400 leerlingen in de basisschoolleeftijd. We maken samen met basisschool Kruisboelijn en basisschool Nour deel uit van Brede Bossche School de Kruiskamp.

SSC_0159SSC_0158

De school is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Verschillende geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar waarbij begrip en respect voor elkaar erg belangrijk is. De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Wij zijn een school waar alle kinderen welkom zijn. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.

Visie (waar gaan we voor): Ons kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving, staat midden in de samenleving en de buurt. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de mogelijkheid om extra te leren. Er is één pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie en niet door achterstanden. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is, en voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.

Bij de downloads op deze pagina kunt u onze schoolgids vinden. In de schoolgids staat alle informatie die u als ouders, of anders geïnteresseerde, nodig heeft. Bij de downloads vindt u ook ons jaarplan. Hier kan u zien waar wij mee bezig zijn binnen onze organisatie.

Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van het schoolbestuur Signum Onderwijs, ATO-scholenkring en Kanteel kinderopvang.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande link.

www.signumonderwijs.nl

©2018 Kindcentrum Westerbreedte