Overige Contacten

 

Bevoegd gezag Signumonderwijs 
College van bestuur drs. Jan Heijmans & Arlène E. Denissen MBA RC
Stichtng Signum
Postbus 104, 5240 AC Rosmalen
telefoon: 073-8507850
info@signumonderwijs.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Hinthamerstraat 145
5211MK ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 – 6149327  (of gratis: 0800 – 6441414)
info@cjg-s-hertogenbosch.nl

Inspectie van het Onderwijs
Mevr. B. Louwes, inspecteur
Postbus 530, 5600 AM Eindhoven
telefoon: 040-2197000
info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

telefoon: 0800-8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
telefoon: 0900-1113111

Jeugdgezondheidszorg/ GGD Hart voor Brabant
Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Vogelstraat 2, 5212 VL ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 0900-4636443

Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds ‘s-Hertogenbosch
Jordy de Wit
jordy.dewit@s-hertogenbosch.nl

Jeugdtandverzorging
Eekbrouwersweg 4
5233 VG ‘s-Hertogenbosch telefoon: 073-6416565

Klachten over pesten, geweld en (seksuele) intimidatie
Externe vertrouwenspersoon van de GGD
telefoon: 073 – 6404090

Klachtencommissie
Stichting KOMM, regio Midden
t.a.v. Mevrouw G. van Rangelrooij
Postbus 32, 5228 ZG Rossum
telefoon: 06-53107731
www.komm.nl

Kinder- en jongerentelefoon
0800-0432 (gratis)

Leerplichtambtenaar 
mevrouw B. Broeren
Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073-6155822
leerplicht@s-hertogenbosch.nl

Logopediste
Marianne Lammers
m.lammers@ggdhvb.nl
GGD Hart voor Brabant
telefoon: 0900-4636433

Motorische begeleiding
Marie- José Lathouwers
telefoon: 073-6564796

Passage
expertisecentrum Weer Samen Naar School
Kooikersweg 301
5223 KE ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073-8511300

Schoolmaatschappelijk werkster
Juvans, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
contactpersoon: Alice Bolwerk
telefoon: 073-6444244

Jeugdverpleegkundige
Korrie Haans
k.haans@ggdhvb.nl
telefoon: 0900-4636443
www.ggehvb.nl/mijnkind

Teamassistent GGD
Geertje Schrover
g.schrover@ggdhvb.nl

Jeugdarts GGD
Sanne de Laat
s.delaat@ggdhvb.nl

 

©2018 Kindcentrum Westerbreedte