Opleidingsschool

Opleidingskindcentrum Kindcentrum Westerbreedte fungeert als opleidingskindcentrum voor studenten van verschillende opleidingen. Zowel bij de dagopvang, peuterarrangement, de BSO als op school lopen studenten stage.

Kindcentrum Westerbreedte werkt al jaren constructief samen met Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Elk jaar zijn een achttal studenten van de Pedagogsiche Academie Basisonderwijs (PABO) aanwezig om stage te lopen. Zij geven les onder begeleiding van de groepsleerkracht en voeren ook projecten uit. Een student die in de laatste fase van zijn opleiding zit, neemt vijf weken lang een groep over. We informeren u tijdig wanneer dit in de groep van uw kind gebeurt. Wij vinden het heel erg belangrijk om samen met Fontys de toekomstige meesters en juffen op te leiden.

Meer weten over het partnerschap opleiden in de school?

http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl

Daarnaast bieden wij ook stageplekken aan studenten Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK). Deze studenten vervullen een brugfunctie tussen de basisschool, het kindcentrum en de Brede Bossche School. Buiten deze stageplekken om zijn studenten van de opleiding tot onderwijsassistent ook welkom. Zij zijn er vooral om de leerkrachten en de kinderen te ondersteunen. Zij helpen bij het nakijken, het opruimen en kunnen kleine groepjes kinderen begeleiden. Tot slot lopen studenten stage bij de dagopvang, het peuterarrangement en de BSO. Zij volgen een opleiding tot pedagogisch medewerker en draaien met de pedagogisch medewerkers mee op de groepen.

Meer informatie over deze opleidingen kunt u vinden op:

• http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-Basisonderwijs-pabo-voltijd.htm

http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Pedagogisch-Management-Kinderopvang-voltijd.htm

https://www.kw1c.nl/opleiding/25485o10/onderwijsassistent-bol

https://www.kw1c.nl/opleiding/25486o10/pedagogisch-medewerker-kinderopvang-bol

https://www.kw1c.nl/opleiding/25484o10/gespecialiseerd-pedagogisch-medewerker-bol

Op onze school is Esther Daniels-Poos de contactpersoon voor studenten.

©2018 Kindcentrum Westerbreedte