Opleidingsschool

Kindcentrum Westerbreedte werkt al jaren constructief samen met Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Elk jaar zijn er een achttal studenten van de Pedagogsiche Academie Basisonderwijs (PABO) aanwezig om stage te lopen. Zij geven les onder begeleiding van de groepsleerkracht, maar voeren ook projecten uit. Een student die in de laatste fase van zijn opleiding zit, neemt 5 weken lang een groep over. We informeren u tijdig wanneer dit in de groep van uw kind gebeurt.
Wij vinden het heel erg belangrijk om samen met Fontys de toekomstige meesters en juffen op te leiden.

Mee weten over het partnerschap opleiden in de school?

http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl

Op onze school is Esther Daniels-Poos de contactpersoon voor studenten.

Daarnaast bieden wij ook stageplekken aan studenten Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK). Deze studenten vervullen een brugfunctie tussen de basisschool, het kindcentrum en de Brede Bossche School.
Meer informatie over deze opleidingen kunt u vinden op

 

 

©2018 Kindcentrum Westerbreedte