Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.  De leerlingenraad praat daarom regelmatig over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Samenstelling/verkiezing van de leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, zodat alle drie de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Elke leerling kan zich kandidaat stellen. Alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen.

De stemming gebeurt geheim.

Bij de verdeling van de zetels zorgt de groepsleerkracht ervoor, dat uit elke groep een afgevaardigde in de raad komt.

Leden zijn:
Uit de groepen 6: Tuana en Ruben

Uit de groepen 7: Fartun, Nirvana en Lindsay

Uit de groepen 8: Rick en Tony

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn: 

  • Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen.
  • Een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval) mee organiseren/evalueren.
  • De sfeer op school bespreken en verbeteren.
  • Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik.
  • Initiatief nemen voor een actie.

 Vergaderingen van de raad

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. Er zullen per schooljaar verschillende bijeenkomsten gepland gaan worden. Deze bijeenkomsten worden bijgewoond door een groepsleerkracht en de directeur.

Notulen 


©2018 Kindcentrum Westerbreedte