Internetprotocol

Het gebruik van het Internet op KC Westerbeedte
De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij maken hiervoor onder ander gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken.

Waarom internet?
Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar Internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan / moet steeds vaker door kinderen via Internet benaderd worden.

Afspraken
Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt: We bespreken dit aan het begin van ieder schooljaar en frissen de afspraken regelmatig op zodat dit een attitude van onze kinderen wordt.

Gedragsafspraken met de kinderen

 • Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de groepsleerkracht.
 • Vertel het je groepsleerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je groepsleerkracht.
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je groepsleerkracht.
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Spreek van tevoren met je leraar af wat je op Internet wilt gaan doen.

Afspraken op schoolniveau

 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Er wordt niet gewerkt op internet, zonder dat er toezicht is van leerkrachten. Het gebruik van internet is een verantwoordelijkheid voor het hele team, ondersteunende diensten, leerlingen en ouders. We maken regelmatig looprondes.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan de algemeen geldende fatsoensnormen voldoen.
 • Ouders kunnen bij inschrijving op onze school aangeven dat ze bezwaar maken tegen plaatsing van beeldmateriaal van hun kinderen op het internet.

Ouders kunnen met vragen en/of opmerkingen over beeldmateriaal op onze site altijd terecht bij de directie van de school

 

Afspraken met betrekking tot e-mail adressen van de school

 • Op de website zijn e-mailadressen van leerkrachten gepubliceerd.
 • U wordt verzocht mailverkeer kort en zakelijk te houden, voor dringende zaken zonder gebruik van emoties.

 

Bij het niet nakomen van deze afspraken, volgt een gesprek met de directie van de school.

©2018 Kindcentrum Westerbreedte