Over kcw

 

Kindcentrum Westerbreedte neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een middelgroot kindcentrum met ongeveer 400 leerlingen in de basisschoolleeftijd. We maken samen met basisschool Kruisboelijn en basisschool Nour deel uit van Brede Bossche School de Kruiskamp.

In ons Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, primair onderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang

Ons kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen een kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Zij werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Een kindcentrum zoekt ook samenwerking met de omgeving: ouders, zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen.

SSC_0159SSC_0158

De school is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Verschillende geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar waarbij begrip en respect voor elkaar erg belangrijk is. De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Wij zijn een school waar alle kinderen welkom zijn. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen.

Visie (waar gaan we voor): Ons kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving, staat midden in de samenleving en de buurt. Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de mogelijkheid om extra te leren. Er is één pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en ambitie en niet door achterstanden. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Leerkrachten, assistenten en pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is, en voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.

Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van het schoolbestuur Signum Onderwijs, ATO-scholenkring en Kanteel kinderopvang.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande link.

www.signumonderwijs.nl

©2018 Kindcentrum Westerbreedte