Inspectie van het onderwijs

Ieder jaar bekijkt de inspectie of de scholen voldoende kwaliteit leveren. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

In het toezichtkader staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. Het toezichtkader is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Basistoezicht
Als een school geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht.

In ons kindcentrum voldoen we aan de criteria en hebben we basistoezicht.

 

 

©2018 Kindcentrum Westerbreedte