Inschrijven

Het inschrijven van kleuters

Kinderen kunnen worden ingeschreven op ons kindcentrum als ze net 3 jaar geworden zijn. Ouders kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Tijdens deze afspraak nemen we een kijkje in de groepen 1-2. U kunt uw eventuele vragen altijd stellen. We vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld krijgen van de school.

U kunt een afspraak maken om met een directielid het inschrijfformulier in te vullen dat u ook op deze website vindt. Bij het ingevulde formulier wordt een kopie van de identiteitspas of zorgpas van u kind opgenomen. Wij hebben het Burgerservicenummer (BSN) nodig om aan de gemeente door te geven dat uw kind bij ons op school komt.

Daarna vindt nog een intakegesprek plaats.

Aanmelding van kleuters kan het hele jaar door plaatsvinden, maar het liefst als zij net 3 jaar geworden zijn!

 

Het inschrijven van leerlingen die van een andere basisschool komen

Voor kinderen uit de wijk Schutskamp / Kruiskamp geldt, dat zij in principe alleen van school kunnen wisselen met ingang van een nieuw schooljaar. Dat heeft te maken met de afspraken die binnen de wijk gemaakt zijn. Bij verhuizing kan een leerling wel tussentijds bij ons geplaatst worden.

Leerlingen die van een andere basisschool komen worden ingeschreven door de IB-er of de directeur. Uiteraard Kunt U ook bij deze leerlingen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Als uw kind geplaatst wordt nemen we een kijkje in de klas waar uw kind terecht zal komen. In overleg met de school van herkomst kan het kind een dag of een dagdeel bij ons doorbrengen om alvast kennis te maken met de nieuwe klas.

Voor plaatsing neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst, het is voor ons belangrijk om te weten of en welke extra zorg er nodig is. Vervolgens bepalen wij intern of wij die zorg kunnen bieden. Als dat het geval is, wordt uw kind ingeschreven.

Als er meer of andere zorg nodig is dan wij op dat moment kunnen bieden, zal dat in alle openheid met u worden besproken. Het is in het belang van het kind dat een ingezet zorgtraject voortgang vindt en als ons de middelen of de mogelijkheden daartoe ontbreken, zullen wij dat eerlijk aangeven. Uw kind wordt dan niet ingeschreven.

 

Download: formulier_inschrijven1.pdf
©2018 Kindcentrum Westerbreedte