BSO Westerbreedte

Binnen BBS de Kruiskamp wordt er gewerkt met buitenschoolse opvang (BSO)

Kanteel Kinderopvang heeft hiervoor een lokaal van ons kindcentrum in gebruik.U kunt ook kijken op de site van Kanteel: www.kanteel.nl. Hier vindt u de inschrijfformulieren voor de BSO

 

©2018 Kindcentrum Westerbreedte