Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief                     Editie 1 - november 2013

De eerste nieuwsbrief digitaal

Zoals u weet is er sinds september 2013 een nieuwe website gebouwd voor basisschool ’t Mozaïek en basisschool Paus Joannes. Hiervoor wordt de naam van het nieuwe Kindcentrum gebruikt. Als u er nog niet geweest bent, dan nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op www.kcwesterbreedte.nl

U kunt zich ook via de website aanmelden op de nieuwsbrief. Mocht u deze niet meer willen ontvangen kunt u zich via de link op deze nieuwsbrief weer afmelden. Wij hebben iedereen aangemeld waarvan wij een email adres hebben en waarvan wij toestemming hebben om dit te gebruiken. Als u gegevens wil wijzigen, kunt u dit ook doorgeven bij de administratie.

Wij zullen de nieuwsbrief ook bij de ingangen van de school voor het raam hangen. Gedurende het jaar zullen wij steeds minder op papier gaan meegeven, omdat wij graag papier (en bomen) willen sparen.

Verlof en ziekteverzuim

Op de website van KcWesterbreedte hebben we zaken rond verlof aanvragen op een rijtje gezet. http://kcwesterbreedte.nl/verlofaanvraag

De leerplichtambtenaar is op bezoek geweest en heeft gezegd dat we zaken al goed regelen rond verlof aanvragen. Geconstateerd is dat er opvallend veel ziekte verzuim is bij sommige kinderen. Dit betekent dat kinderen veel vaker ziek gemeld worden in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Leerplicht en de GGD werken hierin samen om ervoor te zorgen dat iedereen goed met elkaar praat om ervoor te zorgen dat kinderen toch zo veel mogelijk op school kunnen zijn. Het is immers logisch dat als kinderen veel leerstof missen door ziekte, ze ook minder goed in ontwikkeling zijn. Ze hebben dan niet de optimale ontwikkelingskansen die wij ieder kind toewensen.

Tijdens de rapport- en portfoliogesprekken is aangegeven aangeven of er sprake is van veel ziekte verzuim van uw kind. We proberen samen na te gaan wat goed is voor uw kind en welke rol de GGD kan spelen. Op het moment dat u zelf bezorgd bent ofdat u kind te vaak ziek is, neem dan zelf contact op met de leerkracht van uw kind of met de directie van de school.

Groep 1-2b gaat op herfst-safari! (PJS)

Dinsdag 5 november was het zover, we gingen de hele ochtend naar het bos. Bij de Groene poort in Boxtel aangekomen gingen we met mandjes, opdrachten, spiegeltjes en vergrootglazen richting het bos.  Wat hebben we een leuke ochtend gehad en wat zijn we blij met al die lieve ouders die ons willen brengen en enthousiast meedoen in het bos!
Hartelijk bedankt, zonder jullie zouden deze uitstapjes niet mogelijk zijn!

Wist je dat?

... de onderbouwgroepen het Sinterklaas-journaal volgen op t.v.?
… de kinderen weer ingeschreven kunnen worden voor de kennis-makingscursus van 'S-PORT?
… meester Dennis (‘t Mozaïek) 3 november vader is geworden van een gezonde zoon: Finn?
... wij meester Dennis feliciteren met de geboorte van zijn zoon?
… afgelopen week het drempelonderzoek is afgenomen in groep 8?
… dinsdag alle kinderen hun schoen mochten zetten?
… er lootjes zijn getrokken in de bovenbouw en kinderen druk in de weer zijn met surprises en gedichten?
… meester Dennis' boek (‘t Mozaïek) als warme broodjes over de toonbank gaat? Je kunt nog een exemplaar kopen in zijn lokaal!
…dat Nesrine (groep 7 Paus Joannesschool) tijdens de toets van nieuwsbegrip het volgende opmerkte: “Maar juf de toets klopt niet! De antwoorden van de vragen staan gewoon in de tekst?

Aankondigingen

- Op donderdag 19 december is er tussen 17.30 en 19.00 weer het kerstdiner (zowel op 't Mozaïek en op het Paus Joannesschool). Bij de leerkracht van de groep kan je opgeven wat uw zoon of dochter meeneemt.
- Neem voor dit diner het volgende mee: bord, beker en bestek (voorzien van naam)

- Op vrijdag worden de kinderen gewoon om 08.30 verwacht voor de laatste schooldag voor de kerstvakantie. 
- Vrijdag 20 december start om 12:30 uur de kerstvakantie. Maandag 6 januari worden de kinderen om 08.30 weer op school verwacht.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling!