Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief         Editie 54 - Augustus 2018

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Wat was het fijn om afgelopen woensdag iedereen weer op school te zien! Alle juffen en meesters hebben hun lokaal in orde zodat we op een fijne manier begonnen zijn.

In de vakantie hebben wij het droevige bericht ontvangen dat de zoon van Wally Vos, een van onze beheerders is overleden. Wij wensen Wally en zijn gezin heel veel sterkte de komende periode.

---

Communicatie

Voor de vakantie hebben wij gecommuniceerd dat wij dit schooljaar via dit app met u communiceren. Door de verscherpte regels omtrent de AVG zijn de facebookgroepen dit jaar niet omgezet.

Iedere klas krijgt een eigen groep op de app. Hiervoor moet u toestemming geven. Tijdens de startgesprekken wordt u hierover verder geïnformeerd. 

---

Zelfstandig naar binnen

Deze week hebben veel ouders de klas van hun kind bewonderd en kennis gemaakt met de leerkracht. U heeft gemerkt dat er veel nieuwe gezichten op Westerbreedte zijn. Wij verwelkomen: 

In unit 1 juf Irene, juf Nina en juf Tsane.

In unit 2 meneer Jan, Juf Loubna, juf Pleun, juf Siri,  meneer Tim en meneer Wouter.

In unit 3 juf Marleen en juf Peggie.

 

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar de groep. Uiteraard starten de lessen nog steeds om 8:30 uur.

Wanneer u voor school iets aan de leerkracht wil mededelen, kunt u een briefje meegeven of een mailtje sturen. De leerkrachten zullen om 14:00 uur zoveel mogelijk mee naar buiten lopen, zodat u ze dan even kort kunt spreken.

---

Nieuws uit de units

De leerkrachten van groep 3 verzorgen samen met Debby van Gemert (bibliotheek), 4 september, een avond over hoe kinderen leren lezen. De avond start om 18.30 uur. 

In de units wordt al hard gewerkt door de leerkrachten en kinderen. De eerste paar weken gaan vooral om het leren kennen van elkaar en de werkwijze binnen units. Het zal regelmatig voorkomen dat kinderen groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend aan het werk zijn. 
De kinderen hebben een basisgroep waar ze iedere dag opstarten en afsluiten met de leerkracht van de basisgroep. Gedurende de dag kan het voorkomen dat kinderen op verschillende plekken met verschillende leerkrachten aan het werken zijn. Dit alles om ieder kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

De komende weken gebruiken we ook, om te werken aan de groepsvorming. We zetten activiteiten in om de samenwerking en sfeer binnen de groep te bevorderen. We gebruiken hiervoor de methode Vreedzame School.

Samen met de kinderen worden afspraken en regels gemaakt en besproken. Daardoor zijn ook de afspraken die in de schoolgids over het eten en drinken staan weer onder de aandacht gebracht. 

---

Gezonde school

Het is belangrijk dat kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Wij besteden hier aandacht aan omdat gebleken is dat voeding ook invloed heeft op het leren van kinderen. De afspraken voor eten en drinken staan in onze kindcentrumgids. Deze gids wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de MR. Helaas is er nog steeds onduidelijkheid over hetgeen we kinderen meegeven. De kinderen mogen als tussendoortje fruit of groeten meenemen en voor de lunch brood. U zult gemerkt hebben dat leerkrachten in de klas daar met kinderen over praten en naar handelen. Ontbijtkoek, crackers en rijstwafels mogen dus niet mee worden gegeven en gaan mee terug naar huis. Het is goed voor het milieu als uw kinderen drinkbekers en broodtrommels meenemen in plaats van plastic zakjes en kartonnen pakjes. Kartonnen pakjes worden, als ze leeg zijn, mee naar huis genomen.

---

Gymrooster

---

Wist je dat?

• Juf Olga op 1 augustus is bevallen van een zoon Niels.

• Juf Sanne op 15 augustus is bevallen van een zoon Ferre. 

• U zich kunt inschrijven voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind.

• Meneer Martin, BBS, vandaag voor het laatst aanwezig is omdat hij met pensioen gaat. 

• De volgende nieuwsbrief op 27 september komt

 Alle groepsfoto’s van afgelopen jaar in een lijst in de gang hangen.

Vakanties 

Start schooljaar woensdag 22 augustus 2018
Herfstvakantie      15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie        24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie          22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart           30 en 31 mei 2019
Pinksteren            10 juni 2019
Start zomervakantie maandag 8 juli 2019

Overige vrije dagen

20 en 21 augustus 2018
6 december 2018
25 januari 2019
15 maart 2019
29 maart 2019
3 t/m 5 juni 2019

---

Agenda

• 4 september Ouderavond groep 3, hoe leren kinderen lezen

• 10 t/m 14 september Startgesprekken

• 13 september Schoololympiade groep 6-7

• 18 september Ouderkamer

• 28 september 1-2E, 1-2B, 4A, 5B

• 2 oktober Informatieavond groep 8

---