Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief         Editie 53 - Juni 2018

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum
   

Vandaag ontvangt u van ons alweer de laatste informatiebrief. Wij kijken terug op een goed schooljaar waarin veel is gebeurd.

Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie en hopen jullie op 22 augustus weer uitgerust terug te zien.

Geniet van een mooie zomer.

Bezetting groepen en units 2018-2019

Vorige week hebben wij u geïnformeerd bij wie uw kind in de klas komt. Ook heeft u gehoord dat een aantal collega’s ons gaan verlaten. Hierdoor ziet u andere namen in het schema.

Twee collega’s van ons staan niet in dit schema vermeld omdat zij al geruime tijd ziek zijn. Dit wil niet zeggen dat wij hen vergeten zijn. Maar het is voor ouders anders onduidelijk bij wie hun kind in de groep komt. Dennis Doesburg en Lieke Bakx zijn helaas nog niet in staat om na de vakantie hun werkzaamheden te gaan hervatten.

Wij wensen hun sterkte met het proces waarin zij verkeren. Wij vinden het prettig dat zij af en toe op ons kindcentrum aanwezig zijn. Mocht hier verandering in komen wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

In onderstaand schema ziet u nogmaals bij wie uw kind volgend jaar in de groep komt. Ook ziet u wie de unitleiders, internbegeleiders en unitleerkrachten zijn.

Heeft u vragen hierover bent u altijd welkom bij desbetreffende unitleiders of bij de directeur; Marion Leenders.

---

Communicatie

Afgelopen jaar hebben wij door middel van de app meer met u gecommuniceerd. De kalender staat vanaf volgende week ook weer in de app. Deze app kunt u downloaden in de appstore/ playstore
De Facebook groepen verdwijnen met ingang van het nieuwe schooljaar. Iedere groep krijgt een pagina in de app. U krijgt hiervoor een persoonlijke inlogcode. Nadere informatie hierover ontvangt bij de start van het schooljaar. Ook tijdens de startgesprekken is er tijd om hierover een vraag te stellen.

---

Schoolanalyse toetsen

Tweemaal per jaar informeren wij u over de niet-methodegebonden toetsen.

Vanaf vorig schooljaar geldt dat de onderwijsinspectie enkel de eindtoets van groep 8 meeneemt in hun beoordeling. Wel moeten wij als school ervoor zorgen dat we de leerontwikkeling van kinderen goed in beeld hebben. Dit doen wij o.a. door de methodegebonden toetsen af te nemen en tweemaal per jaar een niet-methodegebonden toetsen af te nemen en deze goed te analyseren.

Eindtoets

Dit schooljaar hebben we de landelijke norm behaald op de eindtoets Route 8. Hier zijn wij erg TROTS op.

Tussenanalyse

Na het analyseren van deze toetsgegevens hebben wij de volgende conclusies getrokken:

• Het groepsdoorbrekend spellen in unit 3 lijkt effectief.

• We merken dat zowel technisch als begrijpend leesonderwijs in de lagere leerjaren traag op gang komt, maar zich in de hogere leerjaren positief ontwikkelt. Verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat relatief veel kinderen met weinig Nederlandse taal instromen en dat rijping van taal tijd nodig heeft.

• Het overstappen naar de nieuwe methode spelling zorgde voor een dip in de groepen 4 t/m 8 in vergelijking met voorgaande jaren. Dit heeft zich, zoals verwacht, herstelt.

• Rekenen behoeft de aandacht. We zijn aan het onderzoeken wat we nog kunnen verbeteren aan instructie.

• Sinds de Wet op Passend onderwijs hebben we de opdracht om zoveel mogelijk kinderen binnen het basisonderwijs te houden. We weten dat kinderen die moeilijk leren problemen hebben met rekenen en begrijpend lezen. Dit is van invloed op ons schoolgemiddelde. 

---

Wist je dat?

• Groep 8 op schoolkamp is

• Dit de laatste informatiebrief van schooljaar 2017-2018 is

• We volgende week op dinsdag en woensdag met de kinderen naar de musical gaan kijken

• We volgende week alles gaan opruimen en schoonmaken.

• Hieronder de vakanties en overige vrije dagen staan

Vakanties 

Start schooljaar woensdag 22 augustus 2018
Herfstvakantie      15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie        24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie          22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart           30 en 31 mei 2019
Pinksteren            10 juni 2019
Start zomervakantie maandag 8 juli 2019

Overige vrije dagen

20 en 21 augustus 2018
6 december 2018
25 januari 2019
15 maart 2019
29 maart 2019
3 t/m 5 juni 2019

---

Agenda

• 5 juli uitzwaaien groep 8

• 5 juli musical groep 8

• 9 juli zomervakantie tot en met 21 augustus 2018

---