Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief         Editie 52 - April 2018

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum
  

Personeel

Zoals u eerder al heeft vernomen is juf Lieke (groep 3) thuis aan het revalideren. Het revalidatieproces van juf Lieke gaat langer duren, dan dat we hadden gehoopt. Dat betekent dat juf Lieke dit schooljaar haar werkzaamheden niet meer gaat oppakken. Juf Ankie blijft in groep 3, als leerkracht werken. 

Afgelopen vrijdag heeft juf Ilse afscheid genomen. Zij gaat met verlof en wordt vervangen door juf Marleen. 
Juf Ilse komt na haar verlof niet terug op kc Westerbreedte. Zij heeft aangegeven dat ze graag op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging binnen Signum. 
 

Vakanties 

Start schooljaar woensdag 22 augustus 2018
Herfstvakantie      15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie        24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie          22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart           30 en 31 mei 2019
Pinksteren            10 juni 2019
Start zomervakantie maandag 8 juli 2019

Overige vrije dagen

20 en 21 augustus 2018
6 december 2018
25 januari 2019
15 maart 2019
29 maart 2019
3 t/m 5 juni 2019

Schoolfruit

Na de meivakantie stopt de aanlevering van schoolfruit. Dit betekent dat iedereen weer alle dagen zelf fruit mee moet nemen.

---

Vreedzame school

Nieuw blok van De Vreedzame school!

Na de meivakantie starten alle klassen met een nieuw blok:

 ‘Wij dragen allemaal een steentje bij’.

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. In onderstaand schema ziet u dit blok in de klassen geleerd wordt.

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator.

De leerlingen uit de groepen 7 hebben vóór de meivakantie kunnen solliciteren voor de taak van leerlingmediator. De leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn krijgen in drie dagen geleerd hoe deze taak uitgevoerd kan worden. De huidige mediatoren dragen hun steentje bij aan de opleiding van deze nieuwe mediatoren. Zij zijn betrokken bij de sollicitatieprocedure, het opzetten van de opleiding en het opleiden van de nieuwe mediatoren.

Tips voor thuis:

-        Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.

-        Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.

-        Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.

-        Laat uw kind(eren) meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming.

---

Wie loopt er mee? 

De avondvierdaagse van dit jaar zal plaatsvinden

van di 5 juni t/m vr 8 juni.

Wij verzamelen elke dag om 18.15 uur.
Het zou weer leuk zijn om met de school te gaan lopen. Op vrijdag 20 april hebben alle kinderen een brief mee naar huis gekregen. Je kan het strookje wat aan de brief zit inleveren bij Amy Ackermans (gr 3) en Annelies Timmermans (gr. 1-2)
We hopen dat er veel kinderen mee gaan lopen.

Vanessa Lommen, (namens de ouders)
Amy Ackermans en Annelies Timmermans (namens het team)

---

Wist je dat?

• Alle kinderen van groep 6 Wish hebben afgerond en een diploma hebben gekregen

• 27 april de betaling voor het schoolreisje binnen moet zijn

• 31 mei de informatiebrief van mei uitkomt

---

Agenda

• 6 mei einde Meivakantie

• 7 & 8 mei Culturele dagen

• 10 en 11 mei vrij ivm Hemelvaart

• 17 mei Schoolsportolympiade West

• 18 mei Bosch kinderparlement

• 22 mei Ouderkamer

• 23 mei Praktisch Verkeersexamen

• 27, 28, 29 juni kamp groep 8.

• 5 juli musical groep 8.

---