Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief         Editie 51 - Maart 2018

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum
  

Personeel

Onze collega Lieke Bakx  is helaas voor een langere tijd niet aanwezig. Lieke heeft een ernstig verkeersongeluk gehad op weg naar huis. Zij is op is dit  moment aan het revalideren.

Pauline vervangt haar tot 31 maart.

Vanaf 1 april gaat Ankie Wijman de taken van Lieke overnemen.

Doordat Rianne Otten weer terug komt van zwangerschapsverlof gaat Kelsey Ikkersheim de taken van Ankie overnemen. De bezetting in deze groepen is dan als volgt.

 

Groep 3                            Loes Sporken (maandag en dinsdag) en Ankie Wijman (woensdag, donderdag en vrijdag)

Groep 1-2 E                     Kelsey Ikkersheim (maandag en dinsdag) en Rianne Otten (woensdag en vrijdag)

Unitleerkracht unit 1        Kelsey Ikkersheim (woensdag, donderdag en vrijdag)

 

Staking

Het afgelopen jaar heeft u gemerkt dat er acties worden gevoerd binnen het onderwijs. De provincies Brabant en Limburg leggen het werk neer op vrijdag 13 april.

De acties hebben als doel het tekort aan leerkrachten duidelijker te maken. De afgelopen weken hebben wij, op kc Westerbreedte gemerkt dat wanneer er een leerkracht niet aanwezig is vervanging vinden een erg groot probleem is.

Tot nu toe kan het zijn dat u als ouder daar nog niet veel van geeft gemerkt. Dit heeft te maken met het organisatiemodel van Westerbreedte. Doordat wij binnen iedere unit een unitleerkracht hebben kan deze ingezet worden als een van onze collega’s afwezig is. Maar dit zorgt ervoor dat andere activiteiten niet door kunnen gaan. Wanner wij optimaal gebruik kunnen maken van de uitleerkracht, betekent dit dat er steeds een extra paar handen aanwezig zijn in een groep. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Wanneer deze handen steeds ingezet moet worden voor het vervangen van leerkrachten gaat dit op den duur ten koste van de kwaliteit die wij willen leveren.

In de media wordt al weken gesproken over de griepepidemie. Ook leerkrachten merken dit. Het is lastig om je ziek te melden. Je weet immers dat je collega’s je werk moeten vervangen wanneer je je ziek meldt.

Wij zijn ons bewust van het feit dat wanneer wij staken dit voor u overlast betekent. Maar wij zijn er van overtuigd dat wij een gezamenlijk doel hebben namelijk goed onderwijs aan uw kind. Voor goed onderwijs hebben wij ook goed personeel nodig. Dat is waarom wij op 13 april de deuren sluiten.

 De presentaties die die dag gepland waren worden verzet naar 18 mei. Het kinderparlement gaat die dag ook niet door, dat is ook naar 18 mei verzet.

 

Vakantierooster 2018-2018

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is nog niet definitief. Dit heeft te maken met het feit dat de scholen in ’s Hertogenbosch West ontheffing bij de leerplicht en inspectie hebben aangevraagd om twee dagen later te beginnen, i.v.m. een religieus feest De start van het schooljaar is een bijzonder moment. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn. Dat betekent dat maandag en dinsdag studiedagen zijn voor het team. Het team begint dan goed voorbereid aan het schooljaar. Het wettelijk aantal uren dat kinderen recht hebben op onderwijs komt hierdoor niet in gevaar. De Mr heeft met dit voorstel ingestemd. De overige vrije dagen ontvangt u zo spoedig mogelijk.

---

Vreedzame school

Nieuwe mediatoren van De Vreedzame school uit groep 7 gezocht!

De mediatoren uit groep 8 gaan bijna weer van school en zoeken nu nieuwe mediatoren. Wil jij ook mediator van De Vreedzame school zijn of vraag je je gewoon af wat je dan moet doen om een mediator te zijn? In dit stukje gaan we dat allemaal uitleggen!

Als je een mediator wilt zijn dan moet je eerst een opleiding volgen. Dat zijn 3 lessen van 2 uur. Je mag dan ook geen les missen. Je moet trouwens ook nog een paar goede karaktereigenschappen hebben zoals; Geen partij trekken bij ruzies, ruzies kunnen oplossen, kunnen luisteren naar anderen en er niet doorheen praten en rustig kunnen blijven. Onder schooltijd moet je soms conflicten op een goede manier oplossen en na schooltijd een paar keer overleggen met juf Dymphie en de andere mediatoren. Ook tijdens gym kan je soms overleg hebben. ijdens de lessen leer je het stappenplan. Het stappenplan gaat over hoe je een ruzie moet oplossen. Dat plan staat dan ook op een gelamineerde kaart die je meeneemt wanneer je gaat surveilleren. Want dat doen wij als mediatoren. Surveilleren is buiten lopen en opletten op de groepen 4, 5 en 6 of ze geen ruzie maken. Dat doe je dan elke dag tijdens pauzemomenten als het jouw week is.

Als je uit groep 7 komt en je graag een mediator wilt zijn, dan mag je jezelf opgeven. Als je dan uitgekozen wordt mag je dus die lessen volgen. Deze lessen worden gegeven door juffrouw Dymphie en ons! Heb je die dan allemaal gehaald, dan krijg je een mediatordiploma. Dan maken we schema’s voor wanneer jij mediator moet zijn met een maatje. (We maken tweetallen van een jongen en een meisje) en met diegene ga jij dan elke dag surveilleren.

 

Als je nog vragen hebt kunt u dat nog altijd vragen aan de huidige mediatoren of aan juf Dymphie.

Geschreven door Esra en Khadija

---

Nieuws uit

unit 2

Unit 2 is druk bezig met het mede vormgeven aan de Koningsspelendag. In het kader van ontwerpend leren is bij de kinderen in unit 2 de vraag neergelegd om mee te denken met meester Jordy over twee spelen voor deze dag.
De kinderen zijn nu zover dat ze volop aan het presenteren zijn in de klassen. Er worden vanuit groep 5 en 6 twee spelen gekozen en bij groep 4 worden er twee spelen gekozen. 
De gekozen spelen worden in de gymles uitgeprobeerd en vervolgens worden deze ook tijdens de koningsspelen uitgevoerd. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van de kinderen. 

unit 3

Iedereen aangenomen op het VO!

Vol trots starten wij met super nieuws! Alle leerlingen uit de groepen 8 zijn aangemeld en aangenomen op het VO!

De eindmusical.

In de komende drie maanden staat er in de groepen 8 veel op het programma. Wij werken samen toe naar een fantastische musical waar alle 54 leerlingen uit de huidige groepen 8 aan mee gaan werken. Momenteel zijn we bezig met de keuze voor de beste musical en het inventariseren van de rollen en taken. Inmiddels hebben alle leerlingen laten weten welke kwaliteiten zij in willen gaan zetten. De leerkrachten gaan ervoor zorgen dat iedere achtste groeper deze kwaliteiten in kan gaan zetten voor een TOP eindresultaat. In april zijn de sollicitaties voor de rollen. Daarna gaan de repetities beginnen! De uitvoering is op 5 juli 2018.

Jinc stages.

De tweede ronde Jinc-stages komt er weer aan. Op dinsdag 10 april gaat een deel van groep 8b naar de ING en het andere deel naar de Albert Heijn. Op woensdag 11 april gaat een deel van groep 8c naar het provinciehuis en de andere helft mag een kijkje nemen bij de bouwopleiding Den Bosch. De laatste groep is 8a waarvan een deel bij het bedrijf Nefkens stage mag lopen. De andere helft van 8a steekt de handen uit de mouwen bij Enexis Den Bosch.

1 tegen allen!

In de afgelopen maanden hebben de leerlingen van de groepen 8 meegedaan aan een uitdaging van juf Debbie van de bieb. Als de leerlingen vóór 6 april alle 80 (!) uitdagingen hebben volbracht winnen zij en volgt er een verrassing! Lukt het niet, dan wint juf Debbie. Nou, juf Debbie… bereid je maar vast voor. De kinderen zijn hard aan het werk!

Groep 7 doet verkeersexamen

Op donderdag 5 april zullen de kinderen van groep 7 het theorie-examen gaan maken. We hopen natuurlijk dat iedereen hiervoor slaagt. De afgelopen weken hebben we hier hard aan gewerkt. In de klas hebben de kinderen proefexamens gemaakt, die we samen besproken hebben.

Op woensdag 30 mei is het praktisch verkeersexamen. We gaan dan op de fiets een route rijden door de wijk. Hiervoor hebben wij ouders nodig die op posten kunnen zitten in de wijk. Heeft u tijd en zin om op woensdag 30 mei op een post te zitten, meldt u zich dan aan bij de leerkracht van groep 7.

De informatie rondom het praktisch examen, het keuren van de fietsen en de route krijgt u na 5 april.

 

Juf Jolanda, juf Ilse, juf Merve, juf Nienke, meester Jan en juf Jacqueline

Les van meneer Marien

Meneer marien heeft ons 3  keer lesgegeven

Waar ging het over:

:Groepsdruk

:Zelfverzekerd zijn

:Nee zeggen

:Iemand niet buiten sluiten

:En natuurlijk niet pesten

 

Les 2

dat je niet mag pesten en over groepsdruk    

En dat je nee moet zeggen en in de laatste les,

les 3 hebben wij met zijn 6en iemand opgetild.

---

Wist je dat?

• 26 april de informatiebrief weer komt en dat het dan meivakantie is.

---

Agenda

• 30 maart kinderen vrij ivm taakdag

• 2 april kinderen vrij tweede paasdag

• 6 april optreden leerorkest in De Taling.

• 10,11,12 april Jinc stages groep 8.

• 13 april school gesloten ivm de staking

• 17 april Route 8 (eindtoets)

• 17 april Ouderkamer

• 18 april eindpresentaties groep 6 Wish

• 20 april Koningsspelen

• 23 april meivakantie

• 6 mei einde meivakantie

• 27, 28, 29 juni kamp groep 8.

• 5 juli musical groep 8.

---