Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief         Editie 47 - November 2017

---

Kindcentrum Monitor
 

Eens in de twee jaar willen wij graag weten wat leerlingen en ouders denken over kindcentrum Westerbreedte! We willen u vragen om een vragenlijst in te vullen. ( Kind Centrum Monitor ) Het doel van deze meting is om ons informatie te bieden voor het professioneel aansturen van de school.

Met andere woorden wat gaat er al goed en waar kunnen we ons nog verder in ontwikkelen? Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt circa 5 minuten. U kunt de vragenlijst invullen door op de link te klikken hieronder of op 5 december en 7 december 2017 om 8.15 uur binnen in de hal (begane grond) de vragenlijst in te vullen.

http://edudat.kcm-2017-ouders-kc-signum.sgizmo.com/s3/

Hiermee start u een bladzijde op internet. We verzoeken u de vragenlijst vóór 9 december 2017 in te vullen. 

Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording te hervatten. Vul de vragenlijst in via een PC, laptop of smart Phone. De uitkomsten van de vragenlijst worden anoniem weergegeven. Dat betekent dat er alleen op schoolniveau wordt gerapporteerd, zodat individuele ouders niet herkenbaar zijn.

---

Informatie staking

Zoals u vast uit de media weet, staat er op 12 december weer een stakingsdag op de rol. Het is vooralsnog onduidelijk of onze stichting Signum en in het bijzonder het team van kc Westerbreedte hier wederom aan meedoet. Dit bemoeilijkt de communicatie hierover naar u als ouder/verzorger. 

We hebben dit punt ook in het  directieberaad van Signum besproken. Voorlopig willen we u adviseren de berichtgeving in de media goed te volgen en er rekening mee te houden dat wij op  12 december mogelijk onze deuren sluiten. Mochten wij geen onderwijs geven hopen wij dat  u solidair kunt zijn met ons middels het thuis houden van de kinderen. 

Zodra er meer duidelijk is, zullen we u uiteraard informeren. 

---

Vervanging

Helaas zijn juf Nienke en meester Dennis beiden ziek. Op dit moment hebben we vervanging namelijk juf Manouk (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Cynthia (dinsdag, donderdag en vrijdag). 

Juf Kelsey is deze week in groep 1/2 gestart en daarom geeft meester Rogier les in groep 6. 
Juf Pascalle is tot de kerstvakantie op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam in unit 2. 

Door de winterse virussen zijn er ook andere leerkrachten afwezig. We proberen dit intern zo goed mogelijk op te lossen. U heeft vast vernomen uit de media dat er niet voldoende leerkrachten zijn om alle vervangingen op te kunnen lossen. 

---

Eten en drinken

Beste ouders,

De komende weken gaan we weer aandacht schenken aan het gezond en verantwoord eten en drinken tijdens schooltijd. Na de kerstvakantie zetten we dit beleid voort en kan het zijn dat leerkrachten contact leggen met ouders over de gezonde leefstijl. Hieronder vindt u de afspraken over het eten en drinken uit de kindcentrumgids. 

Op ons kindcentrum promoten we een gezonde levensstijl. Dit betekent dat kinderen voor hun tussendoortje een boterham, fruit of ontbijtkoek eten met daarbij iets te drinken. Wij stimuleren het drinken van water. En een drankje zonder prik mag ook meegenomen worden. Pakjes worden leeg mee naar huis gegeven. Voor de lunch mogen kinderen broodproducten met beleg meenemen. Het liefst in een broodtrommel en drinken in een drinkbeker zodat we de afvalberg zo klein mogelijk kunnen houden.

We willen in het schooljaar 2017-2018 een project het drinken van water gaan stimuleren. 

Advies van de GGD:       

• Het koelen van eten (koelkast(en) per unit) is in principe alleen nodig voor brood belegd met beleg wat kan bederven zoals kipfilet.        

• In principe hoeven alleen melkproducten gekoeld te worden, voor andere drankjes is dus niet noodzakelijk.

 

 

---

Sinterklaas

Op dinsdag 5 december rond 8.40 uur verwelkomen wij de Sint op onze school. Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen en ervoor te zorgen dat Sinterklaas en zijn pieten het plein goed kunnen bereiken, zullen de grote poorten deze ochtend gesloten zijn voor de auto's. Dat betekent dat de zoen en zoef zone gesloten is. Wij hopen op jullie begrip. 

 

Kerstmis

Op donderdagavond 21 december is er een kerstdiner op KC Westerbreedte. Het zou fijn zijn als u hiervoor een klein hapje zou kunnen maken. Een klein gerechtje voor 6 personen. In de grote hal hangt vanaf maandag 11 december een lijst waarop u kan intekenen wat u gaat maken.

Vanaf 17.15 uur kunt u de hapjes in de klas van uw zoon of dochter afgeven. Om 17.30 uur worden alle kinderen verwacht en willen we beginnen met eten. Alle kinderen hebben voor het diner een plastic bord, bestek en beker nodig.

Vanaf 18.00 uur is er een mogelijkheid voor ouders om wat te drinken in de centrale hal van de school.

Om dit alles goed te laten verlopen hebben wij afspraken gemaakt over de start en het einde van het diner.

Start kerstdiner 17.30 uur: Kleuters en groep 3: Komen binnen via de normale ingang

Groep 4,5,6,8 : Komen binnen door de hoofdingangen

 

Einde kerstdiner 18.45 uur:

Kleuters en groep 3 en 4: Worden binnen opgehaald om 18.45 uur in de klas.

Groep 5: Wordt verplicht door ouders opgehaald op het plein.

Groep. 6,7, 8: Leerlingen met een toestemmingsbriefje mogen alleen naar huis. De andere leerlingen worden op het plein opgehaald.

---

Wist je dat?

• 21 december de informatiebrief weer komt.

• we op 25 januari 2018 een informatie avond hebben! Komt u ook?

---

Agenda

• 4 december 2017 MR vergadering

• 5 december 2017 Sinterklaas op school

• 6 december 2017 Studiedag, kinderen zijn vrij

• 15 december 2017 Presentaties groep 1-2b, 1-2e, 4a, 5b en 8c

• 19 december 2017 Ouderkamer

• 21 december 2017 Kerstviering (17.30 u t/m 18.45 uur)

• 22 december 2017 zijn de kinderen om 12.15 uur vrij

---