Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief            Editie 46 - Oktober 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Personele veranderingen

Nieuwe baan

Juf Judith van den Berg (unitleider van unit 1 en juf van groep 1/2 C) heeft een nieuwe baan en zal per 1 januari 2018 KC Westerbreedte verlaten. Juf Marleen zal juf Judith in groep 1/2 C vervangen, voor de overige werkzaamheden zijn we nog op zoek naar vervanging. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Zwangerschapsverlof

Juf Eline, van groep 1/ 2 C, gaat per 30 oktober met verlof. Juf Marleen komt haar vervangen. De ouders en kinderen hebben al kennis met haar gemaakt.

Juf Rianne gaat zoals het er nu uitziet 27 november met verlof. Zij gaat vanaf nu een dag minder werken. Daarom zal op donderdag juf Kelsey haar op donderdag vervangen.

Juf Kelsey zal Rianne ook vervangen wanneer zij met zwangerschapsverlof gaat.

---

De vreedzame school

Na de herfstvakantie zijn alle klassen gestart met blok 2 van De Vreedzame school: ‘Wij lossen conflicten zelf op.’ In dit blok leren kinderen het begrip ‘conflict’ en hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we dat leerlingen zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan hun conflicten zelf proberen op te lossen.

Ouderparticipatie.
Natuurlijk is de opvoeding het domein van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat die werelden, school en thuis, niet teveel van elkaar gescheiden zijn. Daarom is in De Vreedzame School volop aandacht voor ouders. Op de site www.devreedzameschool.nl staat veel informatie hoe aan te sluiten bij wat de kinderen op school leren. Mochten hier vragen over zijn, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.

---

Engelse les

Op KC Westerbreedte leren leerlingen Engels vanaf groep 1

De lessen worden in 2017-2018 op onze school al voor het derde jaar in het Engels gegeven door de (near) native speakers van Such Fun! Dit jaar zijn dat Louise Bevan, vakleerkracht Engels samen met Lisa van Tilburg, Anne van Wijhe en Jim Wandt die Engels studeren aan de tweetalige lerarenopleiding (voor VO) van de HAN.

Coördinator voor Engels op onze school is Eline Koppenhol. Zij stelde met de collega’s een coachingstraject op waarbij native speakers de groepsleerkrachten ondersteunen, zodat zij binnenkort zelf Engels in het Engels kunnen gaan geven.

Bosch initiatief

Such Fun is een programma van ATO-scholenkring (waaraan via detachering ook Signum scholen deelnemen) dat nu aan circa 4000 Bossche leerlingen wordt aangeboden. Het programma, dat wordt gecoördineerd door Yvonne Scherphof, won in 2014 het Europees Talenlabel voor innovatief taalonderwijs en in 2015 de Orange Carpet Award. Er worden in alle klassen wekelijks lessen van 30-45 minuten verzorgd (geheel in het Engels) en er wordt in kleine groepjes gewerkt aan extra hands activities in het Engels. Ook vindt professionalisering van het team plaats tijdens Time for Tea bijeenkomsten waarbij we als team aan de slag gaan met onze eigen Engelse vaardigheid. Daarnaast verzorgen studenten uit Canterbury met het Such Fun team een Engels toneelstuk voor de onderbouw en is er een taaldorp voor de leerlingen in de bovenbouw. Afgelopen jaar was dat de London Fair.

Meer info ziet u op onze eigen app, maar ook op www.suchfun.nl, op facebook op www.facebook.com/suchfunenglish/ (algemeen), Early English & Friends met de verhalen en liedjes uit de onderbouw en op Twitter @SuchFunDB

---

Even voorstellen

Wij zijn Lisa Spriensma en Daniek van Hulten. Wij volgen allebei de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang aan de Fontys Hogeschool in Den Bosch.

Lisa woont in Nieuwegein, is 21 jaar oud en zit in het eerste jaar van de opleiding. Lisa is de stagiaire van Pauline Meijer, de HBO-medewerkster op de peuterarrangementgroep. Lisa zal het eerste deel van haar stagejaar op de groep meelopen en zal het tweede deel meer op kantoor aanwezig zijn.

Daniek woont in Elshout, is 18 jaar oud en zit in het tweede jaar van de opleiding. Daniek is de stagiaire van Sanne Merks, de locatiemanager van het kinderdagverblijf en zal dus voornamelijk op kantoor werken.

 

---

Vanaf maandag 30 oktober ga ik juf Eline vervangen in groep 1-2.

Ik ben Marleen. Ik woon in Vught en ben 21 jaar oud. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de PABO in ’s Hertogenbosch en vanaf dit jaar ben ik werkzaam als invaller. De afgelopen periode heb ik al op verschillende scholen en in verschillende groepen ingevallen en dit is mij erg goed bevallen. Juf zijn is dan ook mijn grootste passie. Verder houd ik ervan om met onze honden te wandelen, te shoppen, met vriendinnen op pad te gaan en ben ik ook een echt familiemens.

Groetjes,

Marleen Vrensen

---

Wist je dat?

• de volgende informatiebrief op 30 november 2017 uitkomt.

• in unit 2 de kinderen op onderzoek uitgaan naar wilde dieren, nuttige dieren en het dier als kameraad. 

---

Agenda

• 30 oktober t/m 17 november  Filmfestival groep 8

• 3 november Bosch Kinderparlement

• 14 november Taakdag: kinderen vrij

• 20 november t/m 24 november Week van mediawijsheid

• 20 november Presentaties 1-2D, 4B, 5A, 7B en 8B

• 21 november JINC en ouderkamer

• 27 november t/m 1 december Rapportgesprekken gr 8

---