Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief        Editie 45 - September 2017

---

Staking

Op donderdag 5 oktober wordt er in het onderwijs gestaakt . Werknemers in het primair onderwijs leggen dan voor één dag het werk neer om meer salaris te vragen aan het kabinet. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort. De staking is een initiatief van PO-front, waarin onder andere de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad verenigd zijn.

Door deze staking, zal onze school de gehele dag gesloten zijn. Uw kind hoeft op deze dag dan ook niet naar school te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Team kc Westerbreedte

 

---

Gezonde school

Onze school heeft het eerste landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! Er zijn in totaal 9 vignetten. Het vignet bewegen en sport hebben we gehaald. We gaan werken aan het vignet roken en alcohol en voeding.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

De onderstaande afspraken over roken/alcohol en voeding (eten en drinken) zijn al terug te vinden in de schoolgids. Wij vragen u zich ook aan deze richtlijnen te houden. Wij gaan hier het komende schooljaar actief mee aan de slag.

Roken en Alcohol

Roken en alcohol is niet toegestaan op Kindcentrum Westerbreedte. Dit wil zeggen dat er niet gerookt mag worden tijdens schooltijd, tijdens evenementen, tijdens ouderavonden en op schoolplein in het bijzijn van leerlingen. Ook tijdens de niet-locatie gebonden activiteiten (zoals bijvoorbeeld een schoolkamp of schooluitje) mag er niet gerookt worden of alcohol genuttigd worden in het bijzijn van leerlingen. Dit geldt voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Het rook- en alcoholverbod wordt gehandhaafd doordat iedereen het bovenstaande protocol naleeft. Blijkt dat niet het geval te zijn dan zullen leerkrachten, ouders/ /verzorgers en leerlingen er op aangesproken worden om alsnog het protocol na te leven.

Eten en drinken

Op ons kindcentrum promoten we een gezonde levensstijl. Dit betekent dat kinderen voor hun tussendoortje een boterham, fruit of ontbijtkoek eten met daarbij iets te drinken. Wij stimuleren het drinken van water. En een drankje zonder prik mag ook meegenomen worden. Pakjes worden leeg mee naar huis gegeven.

Voor de lunch mogen kinderen broodproducten met beleg meenemen. Het liefst in een broodtrommel en drinken in een drinkbeker zodat we de afvalberg zo klein mogelijk kunnen houden.

We willen in het schooljaar 2017-2018 een project het drinken van water gaan stimuleren.

 

---

Vreedzame school gestart

Alle klassen zijn gestart met het eerste blok van dit schooljaar; ‘We horen bij elkaar’. Dit blok heeft als doel een positief werkklimaat te creëren. In iedere klas worden a.o. klassenregels door de leerlingen opgesteld en op een zichtbare plek in het klaslokaal opgehangen. Tevens besteden we aandacht aan kennismaking en omgangsregels. Het eerste blok past bij de fases van groepsvorming; ‘forming’ en ‘storming’.

 

Fases van groepsvorming

In het begin van ieder schooljaar bevinden de klassen zich in de oriëntatiefase, de zogenoemde ‘formingsfase’. In deze fase leren de leerlingen elkaar kennen en worden verwachtingen duidelijk. Deze fase kenmerkt zich ook door het maken van keuzes bij leerlingen. ‘Naast wie wil ik zitten?’

De fase die volgt op forming is die van ‘storming’. In deze ‘machtsfase’ bepaald wie welke rol op zich neemt in de groep. Dit gaat soms gepaard met onrust.

In de figuur hieronder kunt u de volgende fases van groepsvorming rustig bekijken. Iedere groep maakt de fases door, maar geen enkele groep is gelijk. De snelheid waarmee de fases aan bod komen kan bij iedere klas anders zijn.

 


 

Mediatoren

Afgelopen juni zijn nieuwe mediatoren opgeleid. Deze zijn de eerste weken vol enthousiasme gestart met het begeleiden van leerlingen bij het oplossen van conflicten. Dit doen zij in de pauzes op maandag en vrijdag. Wie de mediatoren van deze week zijn kan u zien op de leerpleinen van unit 2!

Schoolveiligheidsplan

De deelname van KC Westerbreedte aan het project ‘De Vreedzame school’ maakt deel uit van ons schoolveiligheidsplan. Hierin staat beschreven dat wij ernaar streven een leef- en leerklimaat te creëren waarin onze leerlingen en het personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
Het schoolveiligheidsplan is te downloaden op onze site. 

Bij vragen kunt u terecht bij de unitleiders of directie.

 

---

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar

De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête verstuurd naar ruim 33.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op GGD monitor.  

---

Wist je dat?

• de startgesprekken in volle gang zijn

• de staking van 5 oktober doorgaat

• 5 oktober de dag van de leerkracht is

• 4 oktober de kinderboekenweek start met als thema "Gruwelijk Eng"

• de kinderen al volop bezig zijn met 'enge dingen'

• de kinderen ook de dans van 'Gruwelijk Eng' aan het oefenen zijn

---

Agenda

04-10-2017 t/m 13-10-2017
kinderboekenweek

09-10-2017
Presentaties PA Windroos, 1-2a, 3a, 6b en 7a

10-10-2017
MR

16-10-2017 t/m 20-10-2017
Herfstvakantie

23-10-2017
start luizencontrole

24-10-2017
algemene ouderavond 1-7

24-10-2017
Ouderkamer

30-10-2017
Filmfestival groep 8

---