Kindcentrum Westerbreedte Informatiebrief           Editie 44 - Augustus 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Wat was het fijn om afgelopen maandag iedereen weer op school te zien! Alle juffen en meesters hebben hun lokaal in orde zodat we op een fijne manier begonnen zijn.

In de vakantie hebben wij het droevige bericht ontvangen dat Frank van de Wildenberg vader van Daan (groep 6) en Frank jr. (groep 8) is overleden. Wij wensen Leonie en de kinderen heel veel sterkte de komende periode.

Zelfstandig naar binnen

Deze week hebben veel ouders de klas van hun kind bewonderd en kennis gemaakt met de leerkracht, Vanaf nu gaan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zelfstandig naar de groep. Uiteraard starten de lessen nog steeds om 8:30 uur.

Wanneer u voor school iets aan de leerkracht wil mededelen, kunt u een briefje meegeven of een mailtje sturen. De leerkrachten zullen om 14:00 uur zoveel mogelijk mee naar buiten lopen, zodat u ze dan even kort kunt spreken.

De nieuwsbrief wordt informatiebrief

Voor de vakantie hebben wij gecommuniceerd dat wij dit schooljaar via dit app met u communiceren. De kalender wordt niet meer verstrekt.

Ook zult u merken dat de inhoud van onze nieuwsbrief gaat veranderen. Doordat we het nieuws via de app en facebook delen wordt deze brief een informatiebrief.

In de app ziet u ook wanneer de informatiebrief verschijnt.

Doorstroom naar het Voortgezet onderwijs KC Westerbreedte

---

Gymrooster

De gymdagen zijn gecommuniceerd via de app kc Westerbreedte.

---

Nieuws uit de units

Binnen kc Westerbreedte zijn weer nieuwe gezichten te zien. Hieronder stellen zij zich voor? 

Hallo,

Mijn naam is Dwight Irodikromo. Ik ben 33 jaar en woon in Den Bosch. Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik unitleerkracht van unit 3. Ik kijk uit naar een goede samenwerking.

Hallo,

Mijn naam is Kelsey Ikkersheim en de komende weken zul je mij tegenkomen als unit- leerkracht van unit 2. Ook zal ik een dag in de week aan het werk zijn als leerkracht van groep 6a. Ik ben in 2016 afgestudeerd aan de PABO in Rotterdam en heb het afgelopen jaar als leerkracht in groep 1-2 op een school in Waalwijk gewerkt. Ik heb een passie voor de wereldoriĆ«ntatie- en creatieve vakken en geef deze passie graag door aan mijn leerlingen. Daarbij sta ik ook voor een prettige samenwerking met leerlingen, ouders en collega's. Ik heb veel zin in dit schooljaar en kom jullie wellicht tegen op de gangen of in de klas.

Vriendelijke groeten, Kelsey Ikkersheimunit-leerkracht en groepsleerkracht van groep 6

 

Hallo allemaal,

Ik ben Yvonne Maas en ik sta vijf dagen in groep 6 op KC Westerbreedte. Op 21-jarige leeftijd ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Hierna ben ik afgestudeerd aan de Master SEN. Ondertussen ben ik 24 jaar en heb ik op verschillende scholen gewerkt. Op deze scholen heb ik voor groep 8, groep 6, groep 4, groep 3 en groep 1/2 gestaan. Begin 2018 hoop ik de gymopleiding af te maken. 
In mijn vrije tijd voetbal en fitness ik in Nuland, waar ik woon. Daarnaast ben ik vrijwilligster bij KPJ-JN waar ik met kinderen spelletjes speel, knutsel en andere activiteiten organiseer. Ik organiseer ook het jaarlijkse zomerkamp voor de Nulandse kinderen op de basisschool.
Wil je mij beter leren kennen, dan mag je altijd binnen lopen!


In de units wordt al hard gewerkt door de leerkrachten en kinderen. De eerste paar weken gaan vooral om het leren kennen van elkaar en de werkwijze binnen units. Het zal regelmatig voorkomen dat kinderen groepsdoorbrekend en groepsoverstijgend aan het werk zijn. 
De kinderen hebben een basisgroep waar ze iedere dag opstarten en afsluiten met de leerkracht van de basisgroep. Gedurende de dag kan het voorkomen dat kinderen op verschillende plekken met verschillende leerkrachten aan het werken zijn. Dit alles om ieder kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. 

---

Ouderkamer kc Westerbreedte

In een ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten. We praten over van alles wat u bezig houdt zoals opvoeding en schoolse zaken.

Voor wie: ouders/ verzorgers van kinderen uit de wijk
Wanneer: dinsdagochtend 19 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.
Tijdstip: 9.00 - 11.00 uur, inloop vanaf 8.30 uur
Waar: Ouderkamer in de BBS (Hoofdingang, trap op naar links)

Contactpersonen:
Karima Lasgaa (opvoedondersteuning Welzijn Divers) tel: 06-46768105Marieke Wismans (Intern begeleider kc Westerbreedte) tel: 073-8225210 

---
---

Wist je dat?

 

• Meneer Dennis Barten samen met zijn gezin aan het reizen is door Europa.

• We de komende weken gebruiken om te werken aan de groepsvorming. We zetten activiteiten in om de samenwerking en sfeer binnen de groep te bevorderen. We gebruiken hiervoor de methode Vreedzame School.

• U zich vanaf 6 september kunt inschrijven voor een startgesprek met de leerkracht van uw kind.

• Er op 19 september de ouderkamer plaatsvindt van 9.00-11.00 u. Inloop vanaf 8.30 u.

---

Agenda

• 4 september: Start luizencontrole

• 6 t/m 13 september: Inschrijven Startgesprekken gr 1 t/m 8

• 19 september: Ouderkamer

• 25 september: Studiedag kinderen vrij

• 27 september t/m 4 oktober 2017: Startgesprekken gr 1 t/m 8

• 28 september 2017: Nieuwsbrief

---