Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 43 - Juli 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Vandaag hebben we afscheid genomen van groep 8 en de kinderen hebben genoten van een mooie musical. We wensen iedereen een mooie, fijne vakantie en hopen iedereen weer terug te zien op 28 augustus 2017 om 8.30 uur. 

---

School app kc Westerbreedte

Mocht u onze school app nog niet hebben gedownload, dan vragen wij u om dit alsnog te doen. De papieren kalender wordt volgend jaar niet meer uitgereikt, dus als u op de hoogte wil blijven, kunt u de app hiervoor gebruiken. 

Playstore

Apple

---

Lokaal indeling Schooljaar 2017-2018

---

Facebookgroepen

Alle facebookgroepen zijn weer overgezet. In groep 3 is er vanaf dit jaar maar één facebookgroep, waarop alle foto's en activiteiten zichtbaar zijn voor ouders. 
U kunt allemaal weer lid worden van de facebookgroep van uw zoon of dochter. 

---

Digitaal prentenboek

In groep 1-2B is een digitaal prentenboek gemaakt.

---

Tussenanalyse groep 3 t/m 7


Tweemaal per jaar informeren wij u over de niet-methodegebonden toetsen. Vanaf dit schooljaar geldt dat de onderwijsinspectie enkel de eindtoets van groep 8 meeneemt in hun beoordeling. Wel moeten wij als school ervoor zorgen dat we de leerontwikkeling van kinderen goed in beeld hebben. Dit doen wij o.a. door de methodegebonden toetsen af te nemen en tweemaal per jaar een niet-methodegebonden toetsen af te nemen en deze goed te analyseren.

Na het analyseren van deze toetsgegevens hebben wij de volgende conclusies getrokken:

• Het groepsdoorbrekend werken lijkt effectief.

• Het technisch lezen in ons kindcentrum blijft van een hoog niveau.

• De aanname dat de overstap naar een nieuwe methode voor Spelling een negatieve invloed zou hebben op onze score blijkt te kloppen. Deze dip heeft zich hersteld en we hebben het niveau wat overeenkomt met voorgaande jaren.

• In groep 3 lijkt sprake van stagnatie. Wij denken dat dit komt door een andere afname van de toets in de vorige periode.

Rekenen blijft de aandacht behoeven. We hebben hiervoor externe hulp ingeschakeld, zodat we doelgericht kunnen werken aan een rekenverbeterplan. We willen meer gaan informeren in het zogenaamde drijfvermogen van leerlingen, waarbij handelend rekenen een belangrijke rol speelt.

---

Wist je dat?

• We meedoen aan de pilot groeimeter van Cito. Deze pilot is gestart op verschillende scholen in Nederland. Doel van deze pilot is onderzoeken of het mogelijk is om meer gepersonaliseerd te toetsen. Hiermee wordt bedoeld dat een kind op een onderdeel getoetst kan worden, zodra hij/zij heeft laten zien dit onderdeel te beheersen. Deze wijze van toetsen past heel goed bij de visie van onze school.

• We volgend schooljaar doorgaan met het project Such Fun.

• We volgend schooljaar doorgaan met groepsdoorbrekend en/of groepsoverstijgend werken

• Groep 8 vanavond de uitvoering heeft van de eindmusical. 

---

Agenda

• 17 juli 2017 Vakantie!!!!!!

• 28 augustus 2017 Eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018

---