Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 42 - Juni 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Bezetting groepen en units 2017-2018

In onderstaand schema ziet u bij wie uw kind volgend jaar in de groep komt.

Heeft u vragen hierover bent u altijd welkom bij desbetreffende unitleiders of bij de directeur; Marion Leenders.

U ziet in het plaatje de naam van José niet terug. José heeft in goed overleg met het bestuur besloten haar onderwijs carrière aan het einde van dit schooljaar te beëindigen. Wij hebben respect voor de keuze van José, maar vinden het ook jammer een leerkracht met expertise voor het jonge kind te zien vertrekken. Wij wensen haar alle goeds toe voor de toekomst. José neem op gepaste wijze afscheid van haar groep.

Ook Rob heeft volgend jaar een andere functie binnen ons kindcentrum. Hij gaat werken als leerkrachtondersteuner waardoor hij geen eindverantwoordelijkheid heeft voor een groep.

Door deze wijzigingen hebben een aantal van onze collega’s uitbreiding van uren gekregen en komt Yvonne Maas ons team in het nieuwe schooljaar versterken.

Op donderdag 6 juli vindt de doordraaimiddag plaats. Kinderen maken dan kennis met de nieuwe leerkracht.

---

Tussenanalyse groep 3 t/m 7

Tweemaal per jaar informeren wij u over de niet-methodegebonden toetsen. Vanaf dit schooljaar geldt dat de onderwijsinspectie enkel de eindtoets van groep 8 meeneemt in hun beoordeling. Wel moeten wij als school ervoor zorgen dat we de leerontwikkeling van kinderen goed in beeld hebben. Dit doen wij o.a. door de methodegebonden toetsen af te nemen en tweemaal per jaar een niet-methodegebonden toetsen af te nemen en deze goed te analyseren.

Na het analyseren van deze toetsgegevens hebben wij de volgende conclusies getrokken:

· Het groepsdoorbrekend werken lijkt effectief.
· Het technisch lezen in ons kindcentrum blijft van een hoog niveau.
· De aanname dat de overstap naar een nieuwe methode voor Spelling een negatieve invloed zou hebben op onze score blijkt te kloppen. Deze dip heeft zich hersteld en we hebben het niveau wat overeenkomt met voorgaande jaren.
· In groep 3 lijkt sprake van stagnatie. Wij denken dat dit komt door een andere afname van de toets in de vorige periode.
· Rekenen blijft de aandacht behoeven. We hebben hiervoor externe hulp ingeschakeld, zodat we doelgericht kunnen werken aan een rekenverbeterplan. We willen meer gaan informeren in het zogenaamde drijfvermogen van leerlingen, waarbij handelend rekenen een belangrijke rol speelt.

---

Communicatie

Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt er geen papieren kalender meer meegegeven aan uw zoon of dochter. Hiervoor in de plaats hebben wij de schoolapp kc Westerbreedte als vervanging. Deze app kunt u downloaden in de appstore/ playstore
Omdat wij begrijpen dat de kalender door velen van u als positief wordt ervaren, kunt u een 'light' versie aanvragen bij Marjan of Sjaak. 

---

Staking

U heeft vast in de media gehoord en gezien dat wij het werk neer hebben gelegd, omdat wij studiedag hadden was dat voor u minder zichtbaar. Wij, als team kc Westerbreedte, onderschrijven de actie. 
Afgelopen hebben de kinderen tijdens het kijken naar het jeugdjournaal ook gezien waarom wij staken. 

---

Nieuws uit de units

Unit 1

Groepsdoorbrekend werken op peuterarrangement ‘ de Vuurtoren’ en de ‘ Windroos’

De visie van het kindcentrum ‘ Westerbreedte’ is in spelen op talenten van kinderen. Om aan te sluiten bij deze visie werkt heel unit 1 (Pa, groep 1/2 en 3) met een themaplanning waarin doelen en activiteiten staan op allerlei ontwikkelingsgebieden. Tot de zomervakantie staan de hoeken en de activiteiten in het teken van het thema ‘zomer’. PA de ‘Vuurtoren’ en ‘de Windroos’ hebben verschillende speelhoeken zoals een zandbak en een watertafel ingericht om spelenderwijs deze doelen te bereiken. Na de boterham en als peuters het kenbaar maken, wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Doordat peuters in hoeken van beide groepen kunnen spelen, krijgen peuters de ruimte om zich op eigenwijze ontwikkelen.

Unit 2

Regenwoud van de Kinderen

De groepen 6 hebben een leuke en interessante gastles gehad van Work With Nature. Deze stichting, die bestaat uit vrijwilligers, geven les op scholen over het tropisch regenwoud. Ze willen de kinderen leren hoe waardevol het regenwoud is. De kinderen hebben veel geleerd over het regenwoud. Wat een mooie plek en wat leven er veel bijzondere dieren! Helaas gaat het heel slecht met de tropische regenwouden. Elke dag verliezen we ongeveer 300 voetbalvelden aan regenwoud. Ongelofelijk! :( Niet alleen voor de dieren vreselijk die daar leven, maar ook wij hebben deze ‘longen van de aarde’ nodig!

Work With Nature beschermt een groot stuk regenwoud in Costa Rica. Dit gebied noemen zij het 'Regenwoud van de kinderen'. Deze naam krijgt het, omdat ze steeds een extra stukje natuur kunnen beschermen door middel van inzamelingsacties van de kinderen waar zij les aan geven. Super tof! Voor elke €2,50 kunnen zij 1 vierkante meter regenwoud kopen en beschermen. De groepen 6 zijn hard bezig geweest om geld in te zamelen voor het Regenwoud van de Kinderen. Sommige kinderen deden thuis een klusje of brachten lege flessen weg. Ook hebben we afgelopen dinsdag 20 juni tijdens de gymles een sponsorloop gedaan. De gymzaal was omgetoverd tot een jungle. De kinderen moesten bijvoorbeeld tijgeren, liaan zwaaien, met touwen over water heen, met een bootje het water oversteken, enzovoorts. Het was net echt met die tropische temperatuur! Maar wat waren ze enthousiast en wat hebben ze gezweet!! We zijn super, super, super, super trots om te vertellen dat we echt een gigantisch bedrag hebben opgehaald met twee klassen. Het totaal bedrag is uitgekomen op € 364,05!!! WAUW! We bedanken nogmaals alle kinderen uit groep 6 voor hun grote inzet voor dit bijzonder mooi stukje natuur.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.regenwoudvandekinderen.nl

Groep 5
Al twee lessen eerder kwam mijnheer Sepp van Klas en Kunst in de groepen vijf vertellen over muziek en muziekinstrumenten. Tijdens de lessen luisterden we naar filmmuziek, leerden wij te stampen en klappen op maat en hebben wij ervaren hoe leuk het is met muziek bezig te zijn. Mijnheer Sepp vertelde ook over Het Leerorkest waar wij volgend schooljaar aan kunnen deelnemen. Het waren leuke en leerzame lessen en we kijken uit naar de volgende lessen.

In juni mogen de leerlingen van groep 5 weer drie hele dagen naar het Bewaarde Land. Hier leren we van alles over de natuur. We leren over verschillende soorten planten en bomen. Ook doen we allerlei leuke opdrachten. Zo proberen we van iemand het haasje te stelen. Dat valt niet mee door het gekraak van de takken onder onze voeten... Spannend hoor!

Unit 3

Londen fair

Op 9 juni hadden de groepen 7 en 8 een soort van test. Tijdens London fair deden we alsof we in London waren. Er waren zes tafel twee daarvan waren recepties van een hotel de andere twee restaurants en de laatste twee waren toeristenbureau’s . De leraressen gingen ons allemaal vragen stellen en daarop kregen we een beoordeling. Alles was natuurlijk in het Engels. De meningen waren verschillend zo vonden sommige het lastig en sommige vonden het makkelijk.
Gemaakt door Fikria en Aya

Schoolverlatersdagen 

Dinsdag 13-06-2017

Hadden we een sportdag in de schutskamp en bij de voetbalvelden van CHC.

Alle scholen van de regio Den Bosch deden mee aldus wij ook.

We deden verschillende sport activiteiten zoals: hoogspringen, sprinten en touwzwaaien. Deze onderdelen waren vrij makkelijk, omdat we die oefeningen al geleerd hebben bij de gym. Bij de schoolverlatersdagen hebben alleen kinderen van groep 8 deelgenomen. Je kan bij elke oefening 1 tot 6 punten halen. Er waren 12 onderdelen dus je kon in totaal 72 punten halen.

Het hoogste wat wij hadden gehaald is 63 punten.

Die punten waren van Gianni Souwer!!!!!!!!

Op het laatst waren we in de fontein gesprongen van de sauna OEPS

Wij willen hiervoor ons excuus aanbieden.

 

---

Afscheid en welkom mediatoren van De Vreedzame school

Met het einde van dit schooljaar komt ook het moment dat wij afscheid gaan nemen van de mediatoren van dit schooljaar. Wij bedanken Baran, Doua, Badr, Fikria, Hin, Tony, Aya, Daan, Rick, Tom, Marwa, Sarah en Mohamed voor hun inzet en de samenwerking!

De afgelopen periode zijn er nieuwe mediatoren opgeleid. Wij zijn erg blij dat deze leerlingen zich voor de volle 100% willen inzetten om samen met ons KC Westerbreedte een prettige en veilige school te laten zijn. Welkom Neschra, Berfin, Noa, Mohamed, Maryam, Khadija, Amir, Esra, Yasmijn, Soufian en Nirvana!!

Kennismaken met drie nieuwe mediatoren; Noa, Amir en Esra.

Noa.

‘Ik ben echt trots dat ik volgend schooljaar mediator van De Vreedzame school mag zijn. In de jaren dat ik op deze school zit heb ik leuke en minder leuke situaties meegemaakt. Als ik daarop terug kijk zou ik sommige dingen anders aanpakken. Ik weet ook daarom waarom het belangrijk is om conflicten goed op te lossen. Als kinderen met een goed gevoel naar school komen en weer naar huis gaan kunnen zij beter leren en is het fijner op school’.

Amir.

‘Het geven van een goed voorbeeld vind ik erg belangrijk. Met de opleiding achter de rug kan ik zeggen dat ik dit goed kan. Ik zal volgend jaar kinderen aansporen om zelf goed mee te denken in het vinden van een win-win oplossing. Zo is iedereen tevreden en leren de kinderen zelf een conflict op te lossen. Dat is natuurlijk het beste!’

Esra.

‘Problemen als pesten neem ik erg serieus. Volgend jaar wil ik hier extra op letten en mij hiervoor inzetten. Ik wil dat alle leerlingen op school leuk en lief zijn voor elkaar. Conflicten zullen er altijd zijn en mogen er ook zijn. Ik wil, door zelf het goede voorbeeld te geven en leerlingen te helpen met het oplossen, voorkomen dat een conflict uitmond in een grote ruzie.’

---

Digitale geletterdheid

Binnen kc Westerbreedte zijn er dit schooljaar nieuwe doelen geformuleerd rondom digitale geletterdheid. Aankomend schooljaar gaan we in de groepen actief werken met deze doelen. Tijdens de week van mediawijsheid en de codeweek zal er extra aandacht worden besteed aan de doelen rondom mediawijsheid en computational thinking.

Mocht u niet meer weten wat wordt bedoeld met digitale geletterdheid, dan kunt u dat hieronder nog eens nalezen.

Digitale geletterdheid bestaat uit:

ICT-basisvaardigheden: kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en technologie te begrijpen.
Computational thinking: hierbij gaat het vooral om het denkproces wat zit tussen een uitdaging en een oplossing. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te programmeren, dit kan zijn met concrete materialen aan de hand van beschreven stappen of digitaal door een spel te programmeren.
Mediawijsheid: digitale middelen inzetten voor je eigen ontwikkeling en welzijn en dat van anderen
Informatievaardigheden: kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen. En informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen.

---

Ouderkamer

---

Wist je dat?

• er dit jaar ook weer communicanten in groep 4 waren. Communicanten van harte gefeliciteerd!

• van 3 tot en met 13 augustus het theaterfestival Boulevard weer plaats vindt. 

---

Agenda

• 3 juli 2017 MR

• 4 juli 2017 Ouderbedankmoment, 13.00 uur

• 6 juli 2017 Doordraaimiddag

• 10 juli 2017 Rapporten mee naar huis

• 13 juli 2017 Musical groep 8

• 17 juli 2017 Vakantie t/m 25 augustus 2017

---