Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 41 - Mei 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Geweldig resultaat na inspectie bezoek.
Op 18 mei kreeg het team van de inspecteur een terugkoppeling van haar bevindingen.
We zijn supertrots!
We scoren 6 keer een voldoende en maar liefst 4 keer een goed. Dit betekent dat we op verschillende onderdelen een voorbeeld zijn voor andere scholen.
Wij bedanken alle kinderen, ouders en collega's, want dit resultaat krijg je alleen als je echt met elkaar samenwerkt.

We naderen alweer het einde van het schooljaar. Op dit moment zijn we al bezig met de voorbereidingen van het volgende schooljaar. De MR heeft ingestemd met  de formatie en het vakantierooster 2017-2018.

---

Vakantierooster 2017-2018

Eerste schooldag 28 augustus 2017

25 september 2017: Studiedag kinderen vrij
16 okt - 20 okt 2017:  Herfstvakantie
14 november 2017:  Taakdag kinderen vrij
6 december 2017: Studiedag kinderen vrij
25 december 2017 - 5 januari 2018: Kerstvakantie
12 februari -16 februari 2018: Voorjaarsvakantie
19 februari 2017: Taakdag kinderen vrij
30 maart 2018: Taakdag kinderen vrij
23 april - 4 mei 2018: Meivakantie
10 mei 11 mei 2018: Hemelvaart kinderen vrij
21 mei 2018: 2e Pinksterdag kinderen vrij
14 juni 2018: Studiedag kinderen vrij
15 juni 2018: Taakdag kinderen vrij

Start zomervakantie 9 juli 2018

---

Groepsdoorbrekend en/ of groepsoverstijgend werken

Binnen ons kindcentrum stellen wij het kind centraal. Dit betekent dat we zoveel mogelijk uitgaan van de leerontwikkeling van het individuele kind. Om dit zoveel mogelijk te kunnen realiseren werken we in units. Groot voordeel van het werken in units is dat we leerlingen met vergelijkbare leerdoelen en/of onderwijsbehoeften kunnen clusteren en in kleinere groepen instructie kunnen geven. Dit zorgt voor meer aandacht en begeleiding. Groepsdoorbrekend werken houdt in dat kinderen binnen hetzelfde leerjaar gemixt worden en instructie krijgen van een van de groepsleerkrachten van het betreffende leerjaar en unitleerkracht.

Bijvoorbeeld: in de groepen 4 rekenen alle kinderen van 8.30-9.15 u. Een kind uit groep 4a kan dus rekenen bij juf Nel.

Steeds vaker wordt er ook groepsoverstijgend gewerkt. Groepsoverstijgend werken houdt in dat kinderen vanuit meerdere leerjaren gemixt worden en instructie krijgen van een van de groepsleerkrachten en unitleerkracht.

Bijvoorbeeld: in unit 3 wordt het vak creatief gegeven op dinsdagmiddag, waarbij alle kinderen uit de groepen 7&8 gemixt worden.

---

Eindresultaten groep 8

In april hebben alle leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de Eindtoets Route 8. Wij zitten met een gemiddelde score van 196 ruim boven het landelijk gemiddelde. Alle leerlingen hebben de toets volgens verwachting gemaakt, waarbij voor drie leerlingen geldt dat we het schooladvies hebben heroverwogen.

---

Digitale geletterdheid

In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over beeldschermtijd van kinderen. Vandaag leest u over de mediadiamant.

U, als ouder, maar ook op school zijn we iedere dag bezig met mediaopvoeding. Met het woord mediaopvoeding wordt bedoeld, dat je kinderen bewust en selectief leert omgaan met media. Het is van belang dat kinderen actief begeleid worden hierin. Actief begeleid is meekijken, praten en uitleg geven. Dit kan gedaan worden met de mediadiamant

De mediadiamant bestaat uit 5 onderdelen: 1) Plezier, 2) Inhoud, 3) Veiligheid, 4) Samen en 5) Balans. 

Plezier: Genieten van de mogelijkheden die media bieden. 
Aan media kan je op veel manieren plezier beleven. Ouders en kinderen kunnen genieten van leuke en leerzame inhoud, creatief zijn met media en media gebruiken om contact te hebben met elkaar. 

Inhoud: Weten welke media geschikt zijn.
Probeer zelf media uit. Toets de apps op aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Het is belangrijk dat kinderen media gebruiken die passen bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase.

Veiligheid: Voorkom risico's
Via media krijgen kinderen van alles te zien en komen ze met anderen in contact. Filters, een goede begeleiding en duidelijke afspraken zorgen ervoor dat je kind media veilig kan gebruiken. 

Samen: Begeleid je kind
Het samen bezig zijn, zorgt ervoor dat je zicht houdt op wat je kind te zien krijgt en hoe hij of zij dit ervaart. En voor je kind wordt het gewoon om media-ervaringen met jou als ouder te delen en erover te praten. 

Balans: Momenten met en zonder
Het is belangrijk dat media één van de, maar niet de enige activiteit is waar je kind zich op een dag mee bezig houdt. 

---

Nieuws uit de units

Unit 1

De groepen 3 hebben op 18 en 19 mei een bezoek gebracht aan kinderboerderij De Bossche Hoeve. We hebben veel geleerd over de dieren die daar wonen. Het was een gezellige ochtend.

Unit 2 

Lekker zaaien in de klas! En…..smullen maar!!

In groep 6 hebben we het thema planten bij Alles in 1. We deden daarvoor een experiment. 3 bakjes met zaadjes werden in een donkere kast gezet en 3 bakjes met zaadjes werden voor het raam gezet.                                   

Basilicum – tuinkers - broccoli

De plantjes hebben ongeveer 3 weken in de kast gestaan en zijn geel van kleur. Dat komt omdat het daar donker is. Denk maar eens aan aardappels, witlof en prei. Die groeien onder de grond. Daar is het ook donker. Daarom hebben deze groenten geen kleur.

De basilicum smaakt een beetje bitter en pittig. Tuinkers is ook een beetje pittig en bitter. Broccoli is smaakloos.  Je moet het echt thuis proberen, het is een leuk experiment.

Van Luca en Irem

Rucola – daikon – mosterd

Deze planten zijn groen van kleur. Ze hebben namelijk in de zon gestaan en zonlicht zorgt ervoor dat planten groen worden. kijk maar eens naar sla, spinazie en bonen. Die groeien boven de grond waar het licht is. Daarom zijn deze groenten groen.

Alle drie de plantjes smaken heet. Maar de mosterd het meest. Sommige kinderen vonden het heel lekker. We aten het op een toastje. Sommige kinderen vonden het niet zo (zoals wij).

Van Waïl en Yusuf                                    

---

Bossche Avondvierdaagse

Beste wandelaars,

We hebben veel aanmeldingen gekregen dit jaar! In totaal lopen 114 mensen mee met KC Westerbreedte waarvan 66 kinderen. Ontzettend gezellig en sportief! Uiteraard krijgen de kinderen nog een brief mee naar huis met de laatste informatie, maar via deze weg willen we vast de startplekken van dit jaar doorgeven. De startplaatsen voor dit jaar zijn:

Dinsdag 6 juni
Voetbal vereniging T.G.G Sportcomplex De Donken
De Diepte 10, ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6423770

Woensdag 7 juni
De Biechten
Vincent van Goghlaan 1, Hintham
Telefoon: 073-6419072

Donderdag 8 juni
Voetbal vereniging CHC-Orka Sportpark ”De Schutskamp”,
De Fuik 8-10, 's-Hertogenbosch 
Telefoon: 073-6240495

Vrijdag 9 juni
Centrum, DE PARADE
Parade, 's-Hertogenbosch 
Telefoon: 06-51900694

We hopen op gezellige, actieve en sportieve dagen!

---

Vreedzame school

Mediatoren surveilleren op het schoolplein

Sinds de meivakantie surveilleren twee mediatoren van de Vreedzame school op het schoolplein. Zij hebben de taak volgens het vaste ‘stappenplan mediatie’ conflicten, die zich voordoen op het schoolplein, samen met de leerlingen op te lossen. Dit gaat heel erg goed. Leerlingen luisteren naar elkaar en zijn bereid samen een oplossing te bedenken.

---

MR

Herhaalde oproep vacature MR

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR).

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR overlegt met leerkrachten en de directie over onderwerpen zoals:

• verbetering van het onderwijs • het kiezen van leermethodes • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) • het schoolplan • de besteding van geld • het vaststellen van vakanties en vrije dagen • communicatie en betrokkenheid naar ouders • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg • veiligheid (in en rond de school).

Het is de bedoeling dat er drie ouders en drie leerkrachten in de MR zitten. We zijn op zoek naar nieuwe ouders die deel willen nemen aan de MR.

Wilt u graag meepraten over onderwerpen zoals hierboven genoemd? Lijkt het u leuk om in de MR plaats te nemen? Geef dit dan uiterlijk 8 juni as door. U kunt dit doen door een email te sturen naar estherpoos@kcwesterbreedte.nl waarin u aangeeft interesse te hebben om plaats te nemen in de MR en u geeft een korte motivatie waarom u in de MR plaats wilt nemen. Wilt u dit jaar nog graag een MR vergadering bijwonen, kan dat. De volgende MR vergadering is gepland op maandag 3 juli as. van 19.00u – 20.30u.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Karin, Marieke, Aziza, Hakim en Helen (oudergeleding) of aan Olga, Josipa, Pauline, Lieke en Esther (personeelsgeleding). 

---

Ruud van Nistelrooy Foundation

Bij de Ruud van Nistelrooy Foundation hebben we de laatste weken aan het onderwerp drama/muziek gewerkt. Passend hierbij hebben we verschillende activiteiten gedaan. We hebben een middag gehad waarbij de kinderen konden kiezen tussen een rapworkshop, dansworkshop en een zangworkshop. De kinderen kozen wat ze het leukst vonden en besteden hier met een professional een middag aan. Na anderhalf uur oefenen is er een mooie dans, rap en lied ontstaan, het resultaat hebben de kinderen aan elkaar laten horen en laten zien.

Ook hebben de kinderen in de afgelopen periode een theaterworkshop gevolgd van de Paarse Caravan.

Op weer een andere dag kiezen konden ze kiezen tussen een sport, knutsel- en drama-activiteit. Verschillende kinderen hebben een talent van henzelf ontdekt tijdens de drama/muziek activiteiten! En trots mogen ze zijn!

---

Wist je dat?

• We dit schooljaar voor de eerste keer alle leerlingen in de groepen 6 een voorzichtig advies vervolgonderwijs gaan geven. Gedachte hierachter is dat we kinderen eigenaar willen maken van hun eigen leerproces.

• We vanaf volgende week werken met vrijwilligers van het project taal abc. Deze vrijwilligers werken individueel met kinderen aan de Nederlandse taal. Ouders van deze leerlingen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

• De groepen 6&7 vorige week vier prijzen gewonnen hebben met de Sportolympiade in Wijk West. In het totale klassement is KC Westerbreedte als tweede geëindigd.

•  De kinderen donderdag 25 mei, vrijdag 26 mei en maandag 5 juni vrij zijn.

• In de week an 19 t/m 23 juni de potofoliogesprekken gepland staan van de leerlingen uit groep 1-2.

• Woensdag 14 juni de schoolverlatersdag van groep 8 gepland staat.

• We sinds een aantal weken gebruik maken van een nieuw schoonmaakbedrijf. Zij werken onder schooltijd. Dit betekent dat er de hele dag door schoongemaakt wordt.

• Er tijdens het inspectiebezoek gesprekken gevoerd zijn met ouders en kinderen van de leerlingenraad. Hun bevindingen zijn meegenomen in de beoordeling van de school.

• We merken dat veel kinderen te laat in de klas zijn. Wij willen u graag dringend verzoeken hier aandacht voor te hebben, zodat de lessen echt om 8.30 u. kunnen starten.

---

Agenda

• 25-05- t/m 16-05-2017 Hemelvaart, kinderen vrij

• 05-06-2017 2e Pinksterdag, kinderen vrij

• 06-06 t/m 09-06-2017 Avondvierdaagse

• 06-06-2017 Voor- en vroegschoolse educatie, peuters

• 07-06-2017 Voor- en vroegschoolse educatie, peuters

• 26-06 t/m 27-06-2017 kinderen vrij

---