Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 40 - April 2017

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum
 

De meivakantie staat voor de deur. Wij wensen iedereen twee fijnen weken toe en we zien elkaar weer 8 mei.

 

Op dit moment hebben we helaas te  maken met veel ziekte onder collega’s. Ook zult u gemerkt hebben dat er niet altijd vervangers aanwezig zijn. Wij zijn trots op onze collega’s die zich flexibel inzetten om ook in andere groepen les te geven en op de collega’s die een extra dag komen werken.

Samen zorgen wij voor goed onderwijs voor uw kind.

Op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 mei krijgen wij inspectiebezoek. Wij willen graag onze ontwikkelingen met haar delen.

---

Digitale geletterdheid

Beeldschermtijd…….

Op school en thuis, overal zijn schermen denk aan tv, tablet, smartphone, digitale schoolbord, spelcomputer, laptop en computer.

Een beeldscherm heeft invloed op iedereen. Het heeft invloed op onze ogen, houding, BMI & Motoriek, sociaal gebied, identiteit en de ontwikkeling van mensen.

Het is bewezen dat beeldschermen die op de achtergrond aanstaan remmend werken in taalontwikkeling van jonge kinderen (Valkenburg, 2014).

Er zijn geen onderbouwde regels voor beeldschermtijden thuis, wel worden er richtlijnen gegeven.


–     2 – 4 jaar: 5 à 10 minuten per keer, tot maximaal 30 minuten per dag;
–     4 – 6 jaar: 10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag;
–     6 – 8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van maximaal 30 minuten;
–     8 – 10 jaar: maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag;
–     10 – 12 jaar: maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag;
–     12 jaar en ouder: maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag.

---

Nieuws uit de units

Op 17 en 18 mei komt de schoolfotograaf!

Wie loopt er mee?

De avondvierdaagse van dit jaar zal plaatsvinden

van 6 juni t/m 9 juni.

Wij verzamelen elke dag om 18.00 uur.
Het zou weer leuk zijn om met de school te gaan lopen. Op maandag 8 mei krijgen alle kinderen een brief mee naar huis. Je kan dan het strookje wat aan de brief zit inleveren bij Judith Versluis ( gr 6) en Annelies Timmermans ( gr. 1-2 schakelklas)
We hopen dat er veel kinderen mee gaan lopen.

Vanessa Lommen, Anneke Den Toom (namens de ouders)
Judith Versluis en Annelies Timmermans (namens het team)

Een recensie schrijven in groep 6

Het afgelopen blok van STAAL heette Plankenkoorts en ging over toneelspelen en films enzo. We leerden om een recensie te schrijven. En we gingen naar de Verkadefabriek voor een voorstelling. Hieronder lees je twee recensies die we geschreven hebben.

Recensie Hippe Gasten

De show heet Tonnie van Tegenover. Het gaat over anders zijn. Er spelen 5 jongens mee. Ze heten Daan Koch, hij speelt gitaar, Richard Wallenburg, hij speelt basgitaar, Bjorn van den Boom, hij speelt drums, Maurice Cramer, hij speelt toetsen en Jon van den Elsen en hij is de zanger. Het was een hele leuke show. Het was heel leuk, want juf Ilse gaf de zanger een kus. Het decor was leuk en iedereen juichte, want bij een normale show moet je zitten en zitten, maar hier mocht je dansen, zingen en springen. Het was bij de Verkadefabriek en ik kan de show aan iedereen aanraden.

Groetjes Nada

RECENSIE HIPPE GASTEN

Hippe gasten,zo heten ze Daan Koch,Richard Wallenburg,Bjorn van den Boom,Maurice cramer en Jon van den Elsen ik vond het een best leuke voorstelling het gaat over anders zijn Tonnie van Tegenover is me favoriete liedje het grappigste was toen Juf Ilse de zanger een kus gaf toen moest iedereen lachen de liedjes waren normaal niet te leuk maar. Zeker een aanrader!

Groetjes Waïl

 

Challenge groep 6A!

Verminderen van de afvalberg op school

In onze groep hebben we heel erg ons best gedaan om de afvalberg te verkleinen.

Hoe hebben we dat gedaan?
We hebben elke dag onze pakjes drinken, zakjes en papiertjes in onze broodtrommel gedaan en mee naar huis genomen.
De afvalberg op school is daardoor écht verkleind. We deden wel 3 of 4 dagen met één vuilniszak!!
Nog beter is het dat we geen pakjes, zakjes en papiertjes meer meenemen, maar gewoon een broodtrommel en een beker. Dan wordt de afvalberg op school en thuis pas écht klein!
Goed van ons hè? Hopelijk gaat iedereen ook zo zijn best doen om de afvalberg te verminderen!

 

Thema Europa in groep 6 A en 6B

We hebben heel hard gewerkt aan het maken van presentaties over Europa. We werkten in groepjes van 2 of 3 kinderen en moesten allerlei dingen opzoeken over een land. Bijvoorbeeld: typische dingen in dat land of iets over het klimaat, de geschiedenis en belangrijke personen. Na 2 weken samenwerken tijdens dit Leer Arrangement (LA) mochten we het presenteren aan elkaar. Dat was heel leuk en heel leerzaam!

---

Vacature MR

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR).

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR overlegt met leerkrachten en de directie over onderwerpen zoals:

• verbetering van het onderwijs • het kiezen van leermethodes • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) • het schoolplan • de besteding van geld • het vaststellen van vakanties en vrije dagen • communicatie en betrokkenheid naar ouders • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg • veiligheid (in en rond de school).

Het is de bedoeling dat er drie ouders en drie leerkrachten in de MR zitten. We zijn op zoek naar nieuwe ouders die deel willen nemen aan de MR.

Wilt u graag meepraten over onderwerpen zoals hierboven genoemd? Lijkt het u leuk om in de MR plaats te nemen? Geef dit dan uiterlijk 25 mei as door. U kunt dit doen door een email te sturen naar estherpoos@kcwesterbreedte.nl waarin u aangeeft interesse te hebben om plaats te nemen in de MR en u geeft een korte motivatie waarom u in de MR plaats wilt nemen. Wanneer er teveel ouders reageren, zullen er verkiezingen worden gehouden. Wilt u graag een MR vergadering bijwonen voor u een besluit neemt, kan dat. De volgende MR vergadering is gepland op donderdag 18 mei as. van 19.00u – 20.30u.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Karin, Marieke, Aziza, Hakim en Helen (oudergeleding) of aan Olga, Josipa, Pauline, Lieke en Esther (personeelsgeleding).

---

Verkeersweek 3-7 april

 

In de week van 3 tot 7 april was het verkeersweek. In deze week is er op school meer aandacht besteed aan verkeer.

In unit 1 hebben enkele klassen een verkeerswandeling gemaakt. Ze hebben gekeken naar een rotonde, een zebrapad en verkeersborden. Ze hebben besproken waar je mag lopen en hoe je moet oversteken.

In unit 2 is er het grote verkeersspel gespeeld en is er aandacht besteed aan het brandweerproject.

Ook heeft groep 6 een mooi spandoek gemaakt om aandacht te vragen voor het stoppen bij het zebrapad.

In unit 3 heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Ook is er in unit 3 het grote verkeersspel gespeeld en is er aandacht besteed aan het brandweerproject. Daarnaast heeft meester Jordy de gymlessen van groep 3 t/m 8 een verkeerstintje gegeven.

---

De vreedzame school

Start blok 5 ‘’Wij dragen allemaal een steentje bij’’.

In blok 4 “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen onder andere geleerd hoe ze hun eigen gevoelens kunnen herkennen, weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen. Gevoelens van boosheid kan iedereen hebben. Het gaat erom hoe je ermee om gaat. In blok 5 gaan we het belang van samenwerken en samen zoeken naar oplossingen oefenen.

Op zoek naar nieuwe mediatoren in de groepen 7!

Blok 5 sluit goed aan bij onze zoektocht van de komende periode. Wij willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit groep 8. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. In de komende periode krijgen de kinderen uit groep 7 de mogelijkheid zich op te geven als leerlingmediator. Juf Dymphie zal samen met de huidige leerlingmediatoren de komende periode in de groepen 7 hier uitleg over komen geven. Daarna volgt de selectie- en opleidingsperiode waarin de aspirantmediatoren leren de taken van een mediator goed uit te voeren.

---

Wist je dat?

• 25 mei 2017 de nieuwsbrief weer komt

---

Agenda

• 8 mei alle kinderen zijn weer welkom na de meivakantie

• 9 mei ouderkamer

• 15-16-18 mei Inspectiebezoek

• 18 mei MR vergadering

• 17 & 18 mei Schoolfotograaf

• 22 mei Presentaties gr 1-2b, 1-2e, 4a, 5b, 7c

• 25 mei Hemelvaart

---