Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 36 - December 2016

---

Ontwikkelingen in het kindcentrum

Zoals u in de papieren brief heeft kunnen lezen zal Liesbeth van den Berg per 1 februari niet meer als direct aanspreekpunt vanuit de directie beschikbaar zijn. Marion Leenders neemt deze rol op zich als plaatsvervangend directeur. Wij hebben alle vertrouwen dat de mooie ontwikkelingen van kc Westerbreedte door zullen gaan.

Op 25 januari komen tijdens de Stedelijke Studiedag verschillende directeuren kijken hoe wij op ons Kindcentrum omgaan met ICT. Denk hierbij aan het inzetten van ipads in de les, maar ook het werken met apple TV’s. Mooi dat we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn.

Ons Kindcentrum is zoals u weet ook een Academische Opleidingsschool. Dit betekent dat wij samen met studenten werken aan hun en onze eigen kennis en vaardigheden. Studenten werken mee in de groepen, maar zitten ook soms bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Op de foto ziet u de hele groep! Er zijn studenten van vier verschillende opleidingen.

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2017!

 

Personeel

Groep 1-2: Juf Ankie is terug van zwangerschapsverlof!

Groep 5: Meester Rob wordt geopereerd en krijgt een nieuwe heup. Juf Loubna heeft al een aantal weken ingevallen en is nu bekend met de werkwijze op ons kindcentrum. Zij zal vanaf nu meer dagen in groepen 5 aanwezig zijn. 

Groep 7: Juf Jolanda begint langzaam weer op te bouwen in de groep.

Groep 8: Juf Manouk is klaar met het eerste blok van haar gymopleiding en kan daarom na de kerstvakantie 5 dagen voor meester Dennis invallen. Juf Amy blijft daarom nog in groep 3.

Wanneer leerkrachten beter zijn, dan komen zij uiteraard weer terug in de groep.

---

Toetsen op KC Westerbreedte

Op KC Westerbreedte toetsen wij op verschillende manieren. U kunt hierbij denken aan toetsen die horen bij de methode, de zogenaamde methodegebonden toetsen, observaties tijdens een les of een niet-methodegebonden toets, de lvs toetsen van CITO. Op school toetsen wij in de groepen 3 t/m 7 tweemaal per jaar een niet-methodegebonden toets. Wij gebruiken deze toets om te kijken of het beeld wat wij van de leerling hebben klopt.
In april nemen wij in groep 8 de eindtoets af. Wij gebruiken hiervoor de toets Route 8. De toets wordt afgenomen na de adviesgesprekken. Ook deze toets gebruiken wij om te checken of ons beeld van de leerling klopt.
Naast deze didactische toetsen gebruiken wij nog een aantal instrumenten om het kind goed in beeld te brengen. Voor het peuterarrangement tot en met de kleuters gebruiken wij KIJK. Kijk is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. In de groepen 3 t/m 8 brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld met behulp van het programma ZIEN.

---

Unitplan rekenen

In de groepen 3 t/m 8 zijn we bezig om te werken met een unitplan rekenen. Deze werkwijze maakt namelijk mogelijk dat we veel meer op niveau kunnen werken en we kleinere groepen kunnen maken tijdens het rekenen. We merken dat de kinderen deze manier van werken fijn vinden. Er is meer tijd voor uitleg, maar ook voor verdieping van de stof. Ook maakt het mogelijk om kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen binnen een groep te laten werken.

---

Nieuws uit de unit 1

De kinderen van groep 1-2 gaan als echte pietjes pepernoten bezorgen.

De kinderen van groep 1-2 hebben zelf pepernoten gemaakt in de klassen. Samen met de juffen hebben we het recept gevolgd voor heerlijke pepernoten. wegen, kneden, draaien en natuurlijk verdelen. De kinderen konden het allemaal. We hebben héél veel pepernoten gemaakt. Met een aantal kinderen zijn we de pepernoten gaan bezorgen bij het bejaardencentrum de Taling. De ouderen hebben de pepernoten met heel veel plezier ontvangen. De kinderen hebben genoten van de heerlijke wandeling en de blije ouderen.

---

Vreedzame school

Kerstgedachte

Iedere groep heeft een kerstgedachte mogen opschrijven op een ster. Eerst mocht je aangeven wat je eigen wens is voor de groep. Daarna werd er in de groepjes overlegt welke wens er het leukste is. Als laatste werd er gestemd welke groepswens (kerstgedachte) er op de ster kwam. Deze sterren hangen door de school. Het is nu spannend welke groepswens er uit komt.

De mediatoren vreedzame school.

---

Open dagen

In januari en februari vinden de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs plaats. Wij verzoeken alle ouders en kinderen uit groep 8 en eventueel groep 7 een bezoek te brengen.

 

---

Ouderkamer

Op dinsdag 17 januari vindt de eerstvolgende ouderkamerbijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst wordt er samen met een medewerker van Divers stilgestaan bij een thema rondom de opvoeding. 

---
---

Wist je dat?

• de volgende nieuwsbrief op 26 januari in uw mailbox terug te vinden is.

• de kerstvakantie vrijdag 23 december start om 12.00 u.

• de school weer begint op maandag 9 januari om 8.30 u.

• we alle hulpouders ontzettend willen bedanken voor hun inzet van de afgelopen periode. Zonder hen was het organiseren van het Sinterklaas -en kerstfeest niet gelukt.

• we uw hulp als ouder hard nodig hebben om zorg te dragen voor een veilige verkeerssituatie rondom de school. We willen u dan ook echt verzoeken uw auto te parkeren op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen. Het houdt de weg vrij en maakt de situatie overzichtelijk en hierdoor veilig.

• veel kinderen niet op tijd in de klas zijn. Graag verzoeken we u om uw kind echt op tijd naar school te brengen. De lessen starten om 8.30 u. Vanaf 8.20 u. is de deur geopend.

• de ouders van de kinderen uit groep 1/2 zich na de kerstvakantie kunnen inschrijven voor een portfoliogesprek. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 23 januari.

• kinderen van de BSO samen met de pedagogisch medewerker het middagprogramma plannen. Zij dragen zo zelf hun steentje bij. Koken lijkt hierbij favoriet. Samen met de medewerker zoeken de kinderen zelf een recept uit.

• u op medianest informatie kan vinden voor ouders en mediaopvoeding

• Juffrouw Dymphie is bevallen van een dochter Saar en juffrouw Lieke heeft een zoon, Sem gekregen. Proficiat.

• Het bevallingsverlof van Juffrouw Ankie zit erop. Zij start donderdag 12 januari in groep 1- 2b.

• De peuters van de vuurtoren en de windroos hebben genoten van een heerlijke kerstlunch.

• alle kinderen van kc Westerbreedte genoten hebben van een heerlijk kerstdiner.

---

Agenda

• 23-12 kinderen vrij om 12.00 uur

• 26-12-2016 t/m 6-1-2017 Kerstvakantie

• 17-01 ouderkamer

• 20-01 op de koffie bij de directeur

• 23-01 presentaties PA Vuurtoren, gr 1-2C, 3B, 6A en 8A.

• 30-01 t/m 6-2 inschrijven adviesgesprekken gr 8

• 09-02 gr 1 t/m 8 vrij