Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Extra editie - Juni 2016

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Formatie 2016-2017 

In het schema kunt u de formatie invulling zien van komend schooljaar. Als kinderen nu in groep 3a zitten, dan worden zij volgende jaar 4a etc. De ouders van kinderen die naar groep 3a of 3b gaan krijgen vanuit de leerkrachten te horen naar welke groep zij gaan. Wij houden hierbij rekening met de criteria die genoemd staan in de schoolgids. In alle units wordt groepsdoorbrekend gewerkt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen (passend onderwijs). Kinderen hebben naast hun groepsleerkracht dus ook met andere leerkrachten te maken.

U ziet dat intussen alleen de groepen 8 officieel nog deel uitmaken van twee verschillende scholen. Alle andere groepen zijn kc Westerbreedte.

Komend schooljaar zullen wij aan het einde van het jaar stilstaan bij het “afscheid” van de namen ’t Mozaiek en Paus Joannes.

---

Personele ontwikkelingen

Een aantal collega's zijn dit jaar ziek geweest. We zijn heel erg blij dat we hiervoor goede invallers gevonden hebben. Veel dank gaat uit naar juf Amy, juf Sabine, juf Marloes en juf Lieke L. Wanneer een collega beter is, dan stopt automatisch het contract van de invaller. Gelukkig nemen we vaak geen definitief afscheid, maar kunnen invallers terugkomen als er weer (inval)werk is.

Volgend jaar komt juf Lieke vd S, juf Eline en juf Amy vast in dienst.

Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke contracten. Zo zien we juf Marloes en juf Lieke L het hele jaar voor een aantal vaste dagen omdat zij (zwangerschaps)verlof van collega's vervullen.

Juf Karin gaat een jaar haar kwaliteiten uitlenen aan andere scholen binnen de stichting. Scholen leren op deze manier van en met elkaar. Kc Westerbreedte blijft wel haar "thuis" school.

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u die stellen aan uw unitleider of aan de directeur.

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s)  - lieve kinderen,

Na vier jaar op ’t Mozaïek en twee jaar binnen KC Westerbreedte gewerkt te hebben is het tijd geworden om een nieuw pad te gaan bewandelen. Na de zomervakantie maak ik de overstap naar het Bossche Broek; locatie centrum.

Ik zie het als een kans om kennis te maken met een ander onderwijsconcept en verheug me dan ook op het opdoen van nieuwe ervaringen!

Met een goed gevoel denk ik terug aan een fijne periode met collega’s en kinderen.

Wie weet tot ziens! 

Groetjes,

Linda Moonen

---