Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 32 - Juli 2016

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

 

Voor ouders die al boodschappen doen bij Jumbo supermarkt

Wij zijn geen voorstander van het promoten van commerciële acties maar als u toch al uw boodschappen bij de Jumbo haalt vinden wij het een gemiste kans om extra speelmateriaal voor de kinderen te laten liggen.
Na de zomervakantie kunnen klanten bij Jumbo Supermarkten in 's-Hertogenbosch sparen voor ons kindcentrum! Samen met familie en vrienden kunt u sparen voor spel- en leermaterialen voor kcWesterbreedte.  Het mooie is: deelname aan deze actie is eenvoudig en geheel kosteloos.
Voor deze actie stelt Jumbo onder de deelnemende kindcentra in onze regio een te verdelen budget van €18.000,- beschikbaar. 

Hoe werkt de actie?

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u eenvoudig de punten toewijzen aan een deelnemend kindcentrum.
Uiteraard laten we na de actie weten wat het heeft opgebracht en waaraan we de cheque gaan besteden.

Gezonde school

KC Westerbreedte heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald op het gebied van sport en bewegen. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Op vrijdag 23 september 2016 zal het vignet gezonde school uitgereikt gaan worden. Er zal in dit kader ook een start gemaakt worden met een actie voor minder afval door o.a. het gebruik van minder drinkpakjes.

---

Indeling volgend schooljaar

Volgend schooljaar zullen een aantal groepen op een andere plek in het gebouw zitten. In onderstaand plaatje staat weergegeven hoe de verdeling van de groepen eruit ziet.

---

Tussen -en eindopbrengsten juli 2016

Twee keer per jaar informeren wij u over de opbrengsten van de leerresultaten van kinderen van ons kindcentrum. Een tussenopbrengst is het resultaat behaald op een toets van het Leerling –en Onderwijs – Volg - Systeem. Het geeft goed het ontwikkelingsniveau van een kind weer. De tussenopbrengst is het gemiddelde van een groep op een bepaalde toets.

Alle kinderen van gr. 3 t/m 7 maken twee keer per jaar een landelijke toets. Het geeft ons een goed beeld van de leerontwikkelingen van kinderen. In onderstaande grafieken worden de tussenresultaten van de middentoetsen schooljaar 2015-2016 weergegeven. Dit zijn de toetsen die in mei/juni zijn afgenomen. De kleutergroepen en groep 8 zijn hierin niet meegenomen.

Eenmaal per jaar informeren wij u over de eindopbrengsten van de school. Dit zijn de resultaten van de groepen 8 op de eindtoets Route 8.

---

Nieuws uit de units

Unit 1

Schakelklas
Dinsdag 12 juli was de laatste bijeenkomst van de schakelklas. Samen met de ouders en de logopediste hebben wij een bezoekje gebracht aan de bibliotheek. Jet heeft uitgelegd waarom voorlezen zo belangrijk is. Daarna hebben wij in de klas het jaar gezellig afgesloten.

Doordraaimiddag in de groepen 3: De kinderen hebben kennis gemaakt met de nieuwe juf en klasgenoten. Voor de verjaardagskalender hebben wij ballonnen geknutseld. Wat vonden de kinderen het toch leuk!

Juffendag 

Op woensdag 13 juli was de juffendag in unit 1. Alle kinderen en juffen hebben hier heel erg van genoten. Wij willen iedereen bedankt voor de mooie tekeningen, cadeautjes en lieve woorden deze dag, dus bedankt!

Unit 2

In de groepen 5 en 6 zijn de leerlingen bezig geweest met leerarrangementen. Dit heeft als doel de betrokkenheid van leerlingen te vergroten door ze vraaggestuurd te laten leren. Een leerarrangement is een specifieke vorm van leren waarin kinderen zelf kennis maken vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en dus vraaggestuurd leren. Het proces hierin is erg belangrijk. Ze leren onder andere presenteren, samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en communiceren.

Toverland

Het begon in de klas. Wij waren op de bus aan het wachten. Wij moesten door de regen naar de bussen. Het regende pijpenstelen toen we in de bus zaten. Maar toch was het gezellig. We kletsen leuk, aten veel snoep. Uiteindelijk waren we in toverland. We gingen naar de verzamelplek, dat was een picknicktafel. Daar lagen we onze tassen neer. Toen mochten we gaan spelen. Het was een super leuke dag met toch nog een zonnetje!

Door: Sophia, Vanity en Anya

Wist je dat…..

…..het in groep 6C heel erg leuk is?
…..in onze klas maar 15 kinderen zitten?
…..we twee juffen hebben, namelijk juf Ilse en juf Karin?
…..er in onze klas bijna nooit ruzie wordt gemaakt?
…..we allemaal creatief zijn?
…..we in onze klas kuikens en wandelende takken hebben gehad?
…..we altijd blij zijn in deze klas?
…..we elkaar helpen?
…..in onze klas iedereen naar groep 7 gaat?

Groetjes groep 6C,

Schrijver Mohamed Sori

Unit 3

Vandaag heeft groep 8 afscheid genomen. Deze week hebben alle kinderen genoten van de musical. 

---

Vreedzame school

Afscheid en welkom nieuwe mediatoren.

Op 19 juli hebben wij met een presentje afscheid genomen van de leerlingmediatoren van dit schooljaar. Davy, Britt, Alexandra, Jari, Semir, Renske, Mohamed E., Siham, Suriyanti, Mohamed J. en Bekir, bedankt voor jullie inzet en hulp!
Wij zijn trots op de nieuwe mediatoren die met succes de opleiding hebben afgerond. Tony, Mohamed, Daan, Baran, Sara, Marwa, Aya, Fikria, Rick, Badr en Tom, van harte gefeliciteerd! In de eerste weken van het nieuwe schooljaar mogen jullie het diploma in ontvangst nemen.

Uitnodiging ouders

BBS De Kruiskamp organiseert i.s.m. ouders, kinderen, KC Westerbreedte en het buurtteam (Juvans, Divers en Mee) op 8 november een ouderavond over het thema RESPECT.
Thema van deze avond is: Pestgedrag in –en rondom de school verminderen waarbij ouders én kinderen een actieve rol vervullen.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om op deze avond mee te denken over de aanpak op school en in de wijk rondom dit thema.
We zijn op zoek naar ouders die deze avond met ons willen voorbereiden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Marieke Wismans (mariekewismans@kcwesterbreedte.nl) of Pauline Meijer (paulinemeijer@kcwesterbreedte.nl)

---

Wist je dat?

• de volgende nieuwsbrief op 29 september in uw mailbox terug te vinden is. 

• we binnen het gebouw flink verhuisd hebben

• juf Esther na de vakantie weer terug is van zwangerschapsverlof

• het kinderdagverblijf en de BSO open is tijdens de zomervakantie

• er samen met partners gestart een ouderavond wordt georganiseerd met als thema: respect. Pesten is een onderdeel van deze avond.

• de groep 8 musical een groot succes was.

• alle oudste kinderen op verzoek de papieren jaarkalender meekrijgen. Deze kalender is wel al te downloaden via de app en op onze website.

• de notulen van de leerlingraad terug te vinden zijn op onze website

• het thema van de Kinderboekenweek 2016 'Voor altijd jong' is

• we via deze weg nogmaals alle ouders en kinderen willen bedanken voor al jullie inzet van het afgelopen schooljaar. Zonder jullie was het niet gelukt.

---

Agenda

• 23 juli Zomervakantie

• 5 september Start schooljaar 2016-2017