Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 31 - Juni 2016

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Als school hebben we respect voor iedereen in de wijk. Dit laten we zien doordat we de regels van de Vreedzame school als uitgangspunt hebben. Maar we houden in de jaarplanning ook rekening met religieuze en culturele tradities.

Zo besteden we aandacht aan Sinterklaas, aan Kerst, maar ook aan Suikerfeest.

In de jaarplanning hebben daarom de kinderen allemaal vrij op 6 en 7 juli. We maken deze planning een jaar van te voren met de data die dan beschikbaar zijn. Mocht er naast deze vrije dagen extra verlof nodig zijn, dan vullen ouders een verlofformulier in.

In verschillende groepen zal stil gestaan worden bij het suikerfeest.

---

POM

Eind 2015 is op ons kindcentrum de POM afgenomen. Naast de 74 ouders en 29 professionals hebben ook alle leerlingen van de groepen 6,7 en 8 de vragenlijst ingevuld. Wij danken alle ouders en leerlingen voor hun inzet. We hebben deze lijst op schoolniveau geanalyseerd op basis van de volgende thema’s:

* Plezier op school

* Veiligheid

* Relatie met de professional

* Tevredenheid leerproces

* Educatief partnerschap

* Kwalitatief goed onderwijs

* Algemene beoordeling kindcentrum Westerbreedte

De komende maanden zullen wij u via de tv-schermen bij beide ingangen en de nieuwsbrief informeren over de actiepunten die voortkomen uit deze vragenlijst.

We zijn druk bezig om in de toekomst ook de resultaten van de ouders en medewerkers van de kinderopvang en het peuterarrangement hierin mee te nemen.

---

Nieuws uit de units

Toverland

De groepen 6 en 7 gingen 15 juni op schoolreis naar Toverland. We vertrokken met 2 bussen om 9 uur. Rond 10 uur kwamen we aan. Het eerste wat we zagen was de Troy. Iedereen begon er over te praten. Bijna iedereen wilde erin. Toen we binnen kwamen zagen we nog heel veel andere attracties. Maar helaas regende het verschrikkelijk hard. Maar gelukkig waren er binnen ook veel attracties. Maar ondanks dat het regende ging bijna iedereen toch naar buiten. Er waren ook waterattracties. Buiten had je ook veel leuke attracties. Om kwart over drie vertrokken we weer naar school.

---

Vreedzame school


Aspirant mediatoren

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat er een aantal nieuwe mediatoren zijn geselecteerd. Deze mediatoren gaan ons volgend jaar helpen met het onder andere oplossen van conflicten.

Twee van onze nieuwe mediatoren die deze week met de opleiding beginnen, zijn Daan uit groep 7a en Douae uit groep 7b. Beiden kijken uit naar de taak van mediator.

Douae: ‘De taak van mediator past erg goed bij mij. Ik vind conflicten niet leuk. Het zelf oplossen van een conflict is iets waar ik mij volgend schooljaar op wil richten. Dit ga ik doen door zelf het goede voorbeeld te blijven geven en kinderen te helpen als zij hierom vragen. In de wereld wordt er veel te veel ruzie gemaakt. Ik vind het belangrijk dat iedereen blij is en vrienden heeft’.

Daan: ‘Toen juf Dymphie samen met de mediatoren in de klas kwam om uit te leggen dat er vacatures waren voor mediator, sprak mij dat meteen aan. Ik vind het belangrijk dat iedereen met elkaar moet kunnen opschieten. Als dit niet goed gaat, kunnen kinderen ook minder goed met elkaar samenwerken. En je kan juist zoveel van elkaar leren! Als advies geef ik klasgenoten altijd even een andere kant op te lopen bij een ruzie. Als je afgekoeld bent kan je een conflict pas goed oplossen’.

Deze twee nieuwe mediatoren hebben ook een tip voor alle kinderen:

‘Als je een conflict hebt is het belangrijk dat je iemand opzoekt die je kan vertrouwen. Deel je probleem en wees niet bang. Alleen dan kan een probleem goed worden opgelost. Heb vertrouwen in jezelf en vraag anderen jou op een goede manier te helpen met het oplossen van het conflict’. 

---

Wist je dat?

• de volgende nieuwsbrief op 21 juli in uw mailbox terug te vinden is

• er in oktober gestart wordt met een werkgroep rondom het thema 'Pesten'.  De collega's van de BBS, Juvans en Divers zijn hierbij betrokken, We zijn op zoek naar betrokken ouders die hierin met ons willen meedenken. Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van augustus

• dat juf Marloes met knikkende knieën mee ging in de boomstammen, op het laatste moment nog uit wilde stappen, maar het uiteindelijk vet gaaf vond!

• we vanaf volgend schooljaar in groep 6 de verwachte uitstroom richting het voortgezet onderwijs bespreken

• collega's van het Sint janslyceum een bezoek hebben gebracht om te bekijken hoe wij binnen ons onderwijs gebruik maken van de Ipad

• juf Ankie vrijdag 24 juni met zwangerschapsverlof gaat

• juf Dymphie en juf Lieke in verwachting zijn

• we binnen de units steeds meer groepsoverstijgend werken.

• juf Sabine vandaag voor het laatst in groep 4B is geweest

• er iedere maand op donderdag een bijeenkomst in de ouderkamer is onder leiding van Divers.

• groep 5b de komende weken naar het Bewaarde Land gaat.

• alle groepen een fijne schoolreis hebben gehad.

• de kinderen op donderdag 14 juli van 12.45-13.45 u. mogen oefenen in hun nieuwe groep.

• het flexibel kinderdagverblijf groeit.

• de kinderen op 6 en 7 juli vrij zijn.

• de zomervakantie op vrijdag 22 juli begint om 14.00 u.

• er een weekendschool de Bollebozen bestaat, kunt de volgende link in uw internetbrowser plakken: http://www.weekendschooldebollebozen.nl/ook-bolleboos-worden/

---

Agenda

• 4 juli start portfoliogesprek groep 1-2

• 5 juli MR

• 6 - 7 juli kinderen VRIJ

• 8 juli BBS wijktheater

• 11 juli ouderbedankmoment

• 14 juli doordraaimiddag

• 18 juli rapport mee naar huis

• 21 juli musical groep 8 en uitzwaaien groep 8

• 25 juli start Zomervakantie