Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 28 - Maart 2016

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Het Bossche Kinderparlement

Op woensdag 30 september 2015 is het Bossche kinderparlement opgericht. Op die dag kwam het parlement voor het eerst samen in de Nieuwe Raadszaal in het Stadhuis van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Het is de bedoeling dat van iedere Bossche basisschool/IKC twee leerlingen zitting te nemen in dit kinderparlement. Voor onze school zijn dit Zoë Dupont (gr 7b) en Ahmed Bentrioua (gr 7a). Deze leerlingen zitten ook in de leerlingenraad van kcWesterbreedte.

Wethouder Eric Logister en portefeuillehouder Onderwijs zal de gemeente vertegenwoordigen en de vragen van leerlingen van de basisscholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen.  

Inspectie bezoek op 4 april

Op maandag 4 april zal de inspectie ons kindcentrum bezoeken in unit 1. We kijken er naar uit om de inspectie de mooie ontwikkelingen te laten zien.

MR

Binnen de Mr is de voortgang van de pilot veilig parkeren geëvalueerd. We continueren het omhoog zetten van de paaltjes na de zoen en zoef zone. In de ochtend kunnen kinderen nu veiliger de speelplaats bereiken. 

Communicatie

We zijn ons communicatieplan aan het evalueren en aan het onderzoeken wat verbeteringen kunnen zijn. Op dit moment zijn we in overleg met een bedrijf om de mogelijkheden voor een schoolapp te bespreken. We houden u op de hoogte!

---

Tussen - en eindopbrengsten maart 2016

Twee keer per jaar informeren wij u over de opbrengsten van de leerresultaten van kinderen van ons kindcentrum. Een tussenopbrengst is het resultaat behaald op een toets van het Leerlingvolgsysteem. Het geeft goed het ontwikkelingsniveau van een kind weer. De tussenopbrengst is het gemiddelde van een groep op een bepaalde toets.
Alle kinderen van gr. 3 t/m 8 maken twee keer per jaar een landelijke toets. Het geeft ons een goed beeld van de leerontwikkelingen van kinderen.
In de grafieken worden de tussenresultaten van de middentoetsen schooljaar 2015-2016. weergegeven. Dit zijn de toetsen die in januari/februari zijn afgenomen. De kleutergroepen zijn hierin niet meegenomen.

---

Heelys

De laatste tijd zien we dat veel kinderen met Heelys (wieltjes onder hun schoenen) naar school komen. Hartstikke leuk natuurlijk maar vooral op de trappen wel erg gevaarlijk.
Om ongelukken te voorkomen, willen we vragen dat kinderen de wieltjes beneden in en uit de schoenen halen.
Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.
Laten we samen werken aan de veiligheid voor uw kind!

---

Nieuws uit de units

Unit 1

De afgelopen weken hebben er veel activiteiten in de unit plaats gevonden waarbij ouders hebben geholpen.
Dit vinden wij fantastisch. Zonder deze hulp hadden wij samen met de kinderen niet kunnen smullen van heerlijke pannenkoeken. We hebben veel hulp gehad tijdens de spelletjes middag en ook voor de ontdekhoek waren er voldoende ouders om te rijden en de kinderen te begeleiden.
Nogmaals namens alle leerkrachten maar natuurlijk ook namens de kinderen BEDANKT!
De groepen 3 zijn naar de ontdekhoek geweest. Het was super leuk en we hebben veel nieuwe dingen ontdekt.
De grote rekendag ging over codetaal. De kinderen van groep 3 hebben in codetaal leren schrijven en hebben de hele dag rekenactiviteiten gedaan. De groepen 3 vonden het leuki. De ouders/verzorgers die hebben geholpen, willen wij bedanken voor jullie hulp. Zonder jullie hulp, konden deze dagen niet door gaan.

De presentatie van groep 3b is goed gegaan. De kinderen vonden het leuk om op te treden en er waren veel papa's en mama's komen kijken.

Unit 2

Groep 4 is op zoek naar oude, niet meer werkende elektrische apparaten. Dus als u thuis nog een oude cd-speler, koffiezetapparaat of huistelefoon heeft, kunt u die afgeven in groep 4. 

In groep 6C wordt op 30 maart gestart met de Wish-training. Wish is een preventief weerbaarheidsprogramma dat bestaat uit zes theorie- en zes praktijklessen. De praktijkles vindt elke woensdag plaat van 8.45 uur - 9.45 uur en wordt gegeven door leerkrachten/trainers Dennis Doesburg en Mirjam Roosmalen.
Op dinsdag krijgen de kinderen een theorieles die door de eigen leerkracht gegeven wordt. In deze les wordt vooral veel gepraat en nagedacht over thema's als zelfbeeld, pesten, groepsdruk en maken de kinderen werkbladen ter verwerking.
Ouders van deze groep worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Unit 3

Op woensdag 30 maart zijn we met groep 7a op bezoek geweest bij Slagerij de Hamvraag. Wij waren de tweede groep die ging. De groepen 8 gingen op dinsdag 29 maart en groep 7b op donderdag 31 maart. We hebben hier veel geleerd over vlees en de vleesindustrie.  Je kon er zelfs sprinkhanen bekijken, die in een bak stonden. Dit als voorbeeld om vlees eens te vervangen. Er stonden weegschalen, zodat je kon kijken hoeveel water en voer je nodig hebt om een klein beetje vlees te produceren. 

---

Vreedzame school

Op 11 april start het nieuwe blok van De Vreedzame school;
‘Wij zijn allemaal anders’. Wij leren open te staan voor verschillen en gaan op zoek naar
overeenkomsten en verschillen in familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.
Op KC Westerbreedte werkt het team samen met 12 leerlingmediatoren. Zij helpen andere leerlingen conflicten op te lossen volgens de regels van De vreedzame school. Deze maand vertelt mediator Bekir uit groep 8a waarom open staan voor verschillen zo belangrijk is:

‘Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Je maakt toch geen vrienden als je moeite hebt met verschillen? Gelukkig zijn we allemaal anders. Het leven zou saai zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn.’

Het team heeft tijdens een themabijeenkomst terug- en vooruitgeblikt op de doelen die wij onszelf stellen voor dit schooljaar. Iedereen was enthousiast over de wijze waarop De Vreedzame school zichtbaar is tijdens de gym en alle activiteiten van S-PORT. 

---

Zoen en Zoef

 

We merken dat, door het afsluiten van het parkeergedeelte, de veiligheid in de Zoen en Zoef zone in de ochtend aanzienlijk verbeterd is. In de middagen is dat helaas nog niet altijd het geval. Wij willen u daarom vragen, in het kader van veiligheid, om uw auto niet op de Zoen en Zoefstrook te parkeren. Kinderen die tussen de auto’s oversteken zijn moeilijk zichtbaar en er ontstaat daardoor een onveilig gevoel en kans op ongelukken. Wij willen u vragen samen te werken aan de veiligheid op de Zoen en Zoef zone zodat we niet genoodzaakt zijn, deze in de middag af te sluiten. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking

---

Grote Rekendag 2016!

Op woensdag 23 maart was het weer Grote Rekendag.  Deze keer ging het over computertaal, codes en sorteren. De hele dag zijn we in de weer geweest met allerlei activiteiten rondom dit thema.

In unit 3 waren alle kinderen verdeeld in 5 groepen voor het circuit. De leerlingen van de groepen 7 en 8 door elkaar heen. 

---

Het Bossche leer orkest

Op vrijdag 1 april is het zover! Groep 6 gaat optreden in het Theater aan de Parade! En u bent allen van harte welkom om te komen kijken. Stelt u zich eens voor: Uw kind, kleinkind, broertje, zusje, nichtje, neefje heeft maanden geoefend om nu voor u een concert te geven op het podium van dit mooie theater!

De kinderen en leerkrachten van groep 6 worden om 10.45 uur opgehaald om vervolgens met de bus naar het theater te gaan. Daar wordt nog een keer gerepeteerd (de generale repetitie!) en om 12.15 uur start dan het echte optreden.

Aansluitend aan ons optreden zullen ook de kinderen van groep 7 optreden. De kinderen van groep 6 zitten dan op de mooie rode stoelen in het publiek te luisteren. Zij zitten niet bij de ouders, maar vooraan bij de klasgenoten en leerkrachten.

Na beide optredens, om 13.15 uur, gaat het publiek naar beneden waarna de kinderen ook zullen komen en onder een luid applaus de trap af lopen. Daar wordt nog even gekletst onder het genot van een glaasje kinderchampagne.

Om 13.40 uur zullen alle kinderen en leerkrachten met de bus teruggaan naar school.

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren in het Theater aan de Parade om 12.15 uur!

En voor de kinderen: heel veel succes en plezier! Zoals ze in de muziekwereld zeggen... toi-toi-toi!

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 21 april in uw mailbox terug te vinden is.

• Wij nog hulp kunnen gebruiken met de Koningsspelen

• Juf Esther is bevallen van een zoon, Hidde.

• Juf Josipa per 1 april weer terug is van zwangerschapsverlof.

• Juf Amy op woensdag en donderdag bij de peuters gaat werken.

• Alle kinderen en leerkracht blij zijn met de hulp van u als ouder, dank je wel daarvoor!

---

Agenda

•  1 april rapportgesprekken gr 3 t/m 7

• 11 - 15 april sportweek

• 19-20 april eindtoets groep 8

• 19 april ouderkamer om 9.00 uur

• 22 april Koningsspelen

• 25 april start meivakantie