Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 29 - April 2016

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

 

Helaas is er sprake van erg veel (ziekte) verzuim op ons kindcentrum. De komende periode gaan we als school, in samenwerking met de gemeente en het bestuur, extra monitoren op dit verzuim en het toekennen van verlof.
Concreet betekent dit dat alle verlofaanvragen via het bevoegd gezag (bestuur van de school) lopen. U levert uw verlofaanvraag schriftelijk met bewijsmateriaal aan. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken antwoord op uw verzoek.
Ook zal leerplicht een aantal controles op het kindcentrum uitvoeren. Denkt u er ook aan dat te laat komen onder verzuim valt?
Via de website kunt u zaken uitgebreid nalezen.
http://kcwesterbreedte.nl/verlofaanvraag/

Vakantieschool

Deze zomer is er geen vakantieschool op de locatie van kindcentrum Westerbreedte.

---

Nieuws uit de units

Unit 1

Het thema in unit 1 is momenteel Kunst. Meneer Sjaak heeft voor unit 1 3 violen met strijkstokken gemaakt. We zijn net een echt orkest. 


Boer zoekt jou.
Ook dit jaar brengen de groepen 3 weer een bezoek aan de kinderboerderij. Wij zijn op zoek naar ouders die die dag met ons mee kunnen. We vertrekken rond 09.00u te voet naar de kinderboerderij en zijn rond 11.00u weer terug. U kunt uzelf opgeven bij de leerkrachten van groep 3.
Datum groep 3a: maandag 13 juni
Datum groep 3b: maandag 6 juni

Unit 2

In groep 4 hebben Aelena en Antonnie een grote tas vol met moestuintjes meegenomen. Deze hebben wij met de klas gezaaid. Nu zijn ze zo groot geworden dat we deze vorige week hebben overgepot. Wanneer alles volgroeid is gaan we dit bereiden en lekker opeten.


In groep 6C zijn we met de laatste groep gestart voor WIsH. Wellicht heeft u al verhalen van de kinderen gehoord. Inmiddels zijn we bij les 4. Tijdens de WISH lessen leren de kinderen sociale vaardigheden te oefenen en verbeteren. Dit programma wil alle kinderen een basis meegeven waarin zij ontdekken dat hun vrijheid, de mogelijkheid om jezelf te zijn, de moeite van het verdedigen waard is, maar dat ook de vrijheid van de ander gerespecteerd dient te worden. WIsH wordt gegeven door meester Dennis (leerkracht groep 8B) en juf Mirjam (unitleerkracht unit 2) die hiervoor opgeleid zijn en een externe professional die veel ervaring heeft met weerbaarheidstrainingen. 
Op 8 juni is de laatste les van WIsH, de kinderen uit groep 6C geven dan een presentatie. Deze presentatie begint om 8.45 uur en duurt tot 9.45 uur. Het zou superfijn zijn voor de kinderen als u komt kijken. Reserveer deze datum vast in uw agenda. 

Op de site van WIsH kunt u de inhoud van de lessen terugvinden. 

---

Kinder koken

Vind je het leuk om met zijn allen een hele maaltijd te maken? En deze daarna te eten samen met je familie?
Doe mee met het kinder koken!
In kleine groepjes ga je aan de slag. Ieder groepje heeft zijn eigen taak: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, en alles net zo mooi maken als in een restaurant (menukaarten, mooi gevouwen servetten, de tafel goed gedekt).
Op de dag zelf word je ingedeeld in een groepje en onder begeleiding van vrijwilligers mag je heel de ochtend aan de slag.

Je mag 2 mensen uitnodigen om te komen smullen van wat jij hebt gemaakt.
Een klein broertje of zusje, onder de 3 jaar, mag zowiezo wel mee komen.
Het kinderwerk van Divers, KC Westerbreedte en MEER! met elkaar  werken vandaag samen.

Dinsdag 17 mei  in KC Westerbreedte, Jan Olieslagerstraat 51, ’s-Hertogenbosch. 
Voor kinderen van groep 4 t/m groep 8

Informatie bij:

Initiatiefgroep MEER! metelkaar            of          Claudia ten Hove of Anne Leenderts van Welzijn Divers

E:  meer.metelkaarwest@gmail.com                   T:  06-215 93 723 of 06-213 91 289 

 

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 26 mei in uw mailbox terug te vinden is.

• 1 april een geslaagde dag was met de badmutsen. 

---

Agenda

• 22 april Koningsspelen

• 25 april start meivakantie

• 9 mei weer naar school

• 16 mei Tweede Pinksterdag alle kinderen vrij

• 17 mei Studiedag alle kinderen vrij

• 19 mei MR 0m 19.00 uur

• 20 mei Sportolympiade gr 6 en gr 7 hele dag

• 24 en 26 mei VVE thuis om 8.30 uur

• 25 t/m 27 mei schoolkamp groepen 8 

• 30 en 31 mei schoolfotograaf

• 8 juni presentatie WIsH voor groep 6C