Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 25 - December 2015

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

In de nieuwsbrief van september hebben we aangekondigd dat we met nieuwe rapporten zouden gaan werken. We zijn tevreden over de inhoud en de gemaakte keuzes, maar realiseren ons dat we dit nog beter uit moeten leggen aan ouders.

De beoordelingsschaal is onderbouwd met de laatste theoretische inzichten op het gebied van beoordelen van kinderen. De kern is dat we kinderen vertrouwen willen geven in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Als u hier mee van wil weten dan is het filmpje van Carol Dweck wellicht verhelderend. Binnen you tube kun je ondertitels aanzetten om het Engels goed te kunnen volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic

Ook de aandacht voor de 21 eeuwse vaardigheden is geborgd; in de media zult u deze term vaak tegenkomen.

We zijn nog niet tevreden met de vormgeving van de digitale rapporten. We lopen tegen een aantal technische problemen aan en samen met een ondersteunende ICT-dienst zijn we op zoek naar oplossingen. Het fijne is wel dat de rapporten nu een onderdeel zijn van het leerlingvolgsysteem parnassys.

 


---

Artikel in vakblad

Ons kindcentrum heeft de ambitie om ook een voorbeeld te zijn voor andere scholen. Daarom proberen we mooie zaken ook in vakliteratuur voor scholen te publiceren.

In december is dat voor de tweede keer gelukt. Vindt u het ook leuk om te lezen? Volg dan de link:

http://www.pomanagement.nl/whitepaper/271/

---

Vreedzame school

 

Na de vakantie starten alle klassen met blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’.
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De lessen zijn gericht op:

• Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.

• Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.

• Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.

• Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.

• Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.

• Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.

• In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

 TIP voor thuis

Samen met je kind: Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?”
Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”
Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt. 

---

Nieuws uit de units

 

Unit 1

Woensdag 13 januari gaan de groepen 3 naar de voorstelling 'Bezoek voor Beer' bij  het theater aan de Parade. Er is voor deze dag busvervoer geregeld voor beide groepen. 
De kinderen zijn volop bezig geweest met het thema feest, alle kinderen hebben met hulp van de ouders pepernoten gebakken. 
Groep 1-2B heeft als rendier op het podium gestaan, tijdens de presentatie voor de ouders.
Juf Josipa heeft met haar zoon een bezoek gebracht aan unit 1.
Juf Esther gaat 8 januari met zwangerschapsverlof, juf Lieke is dan de gehele week leerkracht van groep 3A.
Tijdens de laatste unitvergadering hebben de medewerkers van het peuterarrangement en de leerkrachten van groep 1 t/m 3 met elkaar het binnenkomen van de kinderen en ouders besproken. We gaan de komende periode een bezoek aan elkaar brengen om met en van elkaar te leren. Het kan dus voorkomen dat er soms een andere leerkracht is bij binnenkomst, dan u gewend bent.   

Unit 2

11 december hebben de groepen 1-2B, 4A, 5B, 6C en 7A presentaties gehouden in de speelzaal. Het was een afwisselende middag met rendieren, de tafel van twee, liedje van Guus Meeuwis, talenten uit groep 5, moppen tappen en een eigen gemaakt lied door groep 6. Dit alles werd gepresenteerd door kinderen uit groep 6 en 7. Het was leuk dat er zoveel ouders kwamen kijken. De reacties waren positief en de kinderen hebben genoten van elkaars optreden. 
Juf Loes (groep 4) is op zoek naar  kleine stukjes hout, latjes, plankjes, wijnkistjes etc. (geen takken) en deksel van schoendozen. 

---

Namens het team

Wij wensen jullie allemaal hele fijne dagen toe en een mooie start voor 2016 met veel geluk en gezondheid!

---

Beste ouders

Na ruim 37 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest is nu de tijd gekomen om te stoppen. De komende tijd ga ik me richten op andere uitdagingen.

Ik wil ouders en kinderen bedanken voor de fijne samenwerking in de jaren op deze school.

Lian van Meurs (juf groep 1-2 D)

---

Zoen en Zoefzone:

We zien graag dat kinderen vooral te voet naar school komen maar soms is het nodig dat de kinderen met de auto naar school worden gebracht. Hiervoor is de "zoen-zoefzone".

Het is hierbij de bedoeling dat de automobilist door de ene poort naar binnen rijdt, kort stopt langs de stoep om de passagier snel uit te laten stappen en vervolgens door de andere poort het terrein verlaat.

Helaas ontstaan er nog te vaak onveilige situaties voor kinderen doordat de Zoen- en Zoefzone verkeerd gebruikt wordt. Wilt u hier alstublieft op letten?

Na de carnavalsvakantie zal er vanuit de werkgroep BVL (Brabants Veiligheids Label) een verandering komen in de Zoen en Zoefzone met als doel de veiligheid van de kinderen van KC Westerbreedte te waarborgen. U zult hier ter zijner tijd van op de hoogte worden gesteld. 

Oproep! Welke ouders willen op een positieve manier een bijdrage leveren aan de veiligheid van de kinderen op KC Westerbreedte? Heeft u interesse of vragen? Maak dit kenbaar bij één van de werkgroepleden:

Monica Brok, Shermila de Looyer, Marychelle Thomassen, Juf Pauline, Juf Judith

---

 Carnavalsoptocht 

Op vrijdag 5 februari is het weer carnaval met het thema:

Dè’s ècht Bosch!

We beginnen deze dag in de eigen groep en eindigen de dag met een gezellige carnavalsoptocht. Een paar belangrijke punten over de optocht willen wij laten weten omdat dit niet voor alle groepen hetzelfde is.

• De optocht start om 13.25 uur voor alle groepen bij de kleuterpoort aan de kant van de gymzaal.

• Er worden lijnen getekend op de grote speelplaats waarachter u kunt staan zodat de optocht daar door heen kan.

• We lopen met alle groepen vanaf de kleuterpoort over de speelplaats naar de Zoen & Zoef zone. De groepen 1-2 lopen achteraan.

• Net voor de Zoen & Zoef zone, verlaten de groepen 1-2 de optocht en gaan met de leerkracht door de hoofdingang naar de klas terug.

• De groepen 3-8 vervolgen de optocht door de wijk. De route is bijna hetzelfde als vorig jaar met enkele straten erbij zodat we iets langer lopen dan vorig jaar (de plattegrond van de route volgt nog).

• De optocht eindigt op de speelplaats om 14.00 uur. Uw kind moet zich afmelden bij de leerkracht zodat duidelijk is dat alle kinderen veilig naar huis gaan.

• De kinderen van groep 1-2 kunt u om 14.00 uur ophalen bij de kleuterpoort zoals altijd.

• Bij harde regen gaat de optocht niet door. De organisatie bepaalt dit.

De reden dat de optocht voor groep 1-2 korter is en binnen de hekken van school, is vanwege de veiligheid en de drukte die zo’n dag al met zich meebrengt voor deze kleine kinderen.
Te zijner tijd zal meer informatie via de Facebookpagina van de groep van uw kind verspreid worden. En ook in de Nieuwsbrief van januari zal de laatste info te lezen zijn.

 Wij hopen op een gezellige dag met uw medewerking en enthousiasme!

---

Oproep carnaval!

• Speelt u, of iemand die u kent, in een carnavalsband/dweilorkest? Wij zoeken muzikanten die muzikale gezelligheid in onze optocht willen brengen!

• Woont u aan de route van de optocht (dezelfde straten als vorig jaar met enkele straten er bij gevoegd)? Of kent u iemand die daar woont? Dan zouden wij het leuk vinden als u uw radio/cd-speler/ muziekinstallatie buiten neerzet met gezellige carnavalsmuziek.

• Komt u allen gezellig langs de route staan? Dat maakt onze optocht nóg leuker!

• Vindt u het leuk om op die dag mee te helpen op school (denk aan schminken, hossen, iets lekkers uitdelen en verkeersleider zijn tijdens de optocht)? Geef u dan op bij ons!

 Wilt u hierover nog wat weten of u opgeven als hulpouder, meldt u dan bij ons:

Juf Rianne, Juf Renske, Vanessa Lommen, Brenda Krete, Juf Ilse

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 28 januari in uw mailbox terug te vinden is.

---

Agenda

• 21 december start kerstvakantie

• 5 januari 2016 Luizencontrole

• 12 januari VVE thuis

• 14 januari VVE thuis

• 25 januari Inschrijven adviesgesprek groep 8