Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 21 - September 2015

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Start schooljaar

We hebben een fijne start van het schooljaar gehad. De startgesprekken en het informatiemoment in de groep zijn geweest. In de meeste groepen was er een hoge opkomst. Wij danken de ouders en kinderen voor de hoge betrokkenheid.

Via uw oudste kind heeft u een papieren kalender kregen. Daarop staan belangrijke data, maar ook belangrijke zaken uit de schoolgids. Alles is ook digitaal na te lezen op de website www.kcwesterbreedte.nl

Een aantal leerkrachten zijn zwanger en worden vervangen.

Juf Marieke (Ib-er unit 2 en unitleerkracht). Haar IB-taak in de groepen 4 wordt overgenomen door juf Mieke. Deze kent alle kinderen nog omdat zij ook IB-er is in unit 1. Voor de groepen 5 en 6 zijn we nog op zoek naar een vervanger. Voor dringende vragen kunt u terecht bij de unitleider Judith of directeur Liesbeth.
Juffrouw Sabine neemt leerkracht taken over. 

Juffrouw Judith van groep 6 wordt vervangen door juf Marloes, die ook werkt in groep 1-2, en door Juf Nienke, die ook IB-er is in unit 3. Het is enorm fijn dat het gelukt is vervanging te vinden onder bekende gezichten!!

---

Nieuws uit de units

Unit 1

Bij de peuters en het kinderdagverblijf is de speelplaats vergroot. Hiervoor is een hek verplaatst. Op deze manier kunnen we alle kinderen van 0-3 jaar samen buiten laten spelen. Er komt een glijbaan, huisje, wiptoestel en een zandbak. En dan hopen we op droog weer, zodat we veel buiten kunnen spelen. 
De kleuters zijn maandag 21 september gestart met het thema mensen. Tijdens dit thema doen wij activiteiten die gericht zijn op de mens die je zelf bent, je eigen lichaam, wat je kunt met je lichaam, je zintuigen, houdingen en bewegingen enz. 
Alle kleuters mogen een foto van zichzelf als baby en een gezinsfoto mee naar school nemen.
Dit schooljaar mogen alle kleuters gymschoenen, voorzien van naam, mee naar school brengen. Deze blijven dan op school.
Het voorlezen in de bieb is weer begonnen. Dit gebeurt op donderdagmiddag om twee uur. De kinderen mogen gezellig komen luisteren met hun vader/ moeder opa oma....

Unit 2

De groepen 4 zijn de afgelopen weken bezig geweest met het thema Kinderboerderij. Er zijn allerlei activiteiten en opdrachten gedaan, Groep 4A is naar de kinderboerderij geweest om daar de dieren in levende lijven te ontmoeten. Volgende week wordt er gestart met een nieuw thema, de kinderen mogen allemaal een babyfoto meebrengen. 
Groep 6A gaat binnenkort van start met WIsH. Hier volgt een informatiebijeenkomst voor de ouders, deze vindt plaats op 15 oktober om 15.30 uur.  

Unit 3

Wist je dat.......

- Het creatief circuit in unit 3 weer van start is gegaan? Leerlingen kunnen kiezen uit 5 verschillende onderdelen; drama, tekenen, boetseren, techniek en mozaïeken.
- Unit 3 ook dit jaar weer mee zal doen aan Mediamasters?
- Unit 3 zelf gaat schilderen in de stijl van Jeroen Bosch? Dit zullen we gaan doen in het Sint Jansmuseum vanwege Bosch' 500e sterfdag volgend jaar.
- In unit 3 nieuwsbegrip weer groepsoverstijgend wordt verzorgd? Elke leerling krijgt zo aanbod op zijn of haar eigen niveau.
- Unit 3 enorm veel zin heeft in het aanbod Engels door de 'two English teachers' elke donderdag? 

---

 de Vreedzame school

Een aantal kinderen uit groep 8 hebben de eerste twee weken ontzettend hard gewerkt  om mediator voor de Vreedzame School te worden. Op dinsdag 15 september hebben zij hun diploma in ontvangst genomen.
Sinds maandag 22 september zijn de mediatoren er om de kinderen te helpen bij het oplossen van een probleem. Wij willen graag iedereen feliciteren en heel veel succes wensen!

 

---

Such Fun!

Pilot Engels op KC Westerbreedte vanaf groep 1

Sinds deze week krijgen de groepen 1 tot en met 4 op KC Westerbreedte elke donderdag Engels van Miss Louise en Miss Yvonne. Deze twee leerkrachten maken deel uit van het Den Bosch Early English team, dat op 12 basisscholen in Den Bosch actief is. Het programma viel al diverse keren in de prijzen, vanwege de creatieve en internationale opzet.
Miss Louise Bevan (rechts) studeerde af aan de PABO in Den Bosch en sloot onlangs succesvol haar SEN-Master af. Omdat haar vader uit Wales komt is zij tweetalig opgevoed. Miss Yvonne Geradts (links) studeerde tweetalig af aan de PABO in Tilburg (Eng-Ned) en liep stage op een internationale school.

 De speelse lessen zijn in het Engels en er wordt gebruik gemaakt van liedjes, verhalen en spelletjes. Wilt u op de hoogte blijven van welke liedjes en verhalen aanbod komen? Volg dan de Early English&Friends Facebookpagina. Voor meer informatie over het project, waarbij Nederlandse jonge leerkrachten en Engelse studenten samenwerken, kijkt u op www.suchfun.nl. Ook de groepen 7 en 8 krijgen les van Miss Louise en Miss Yvonne. Ook Hierbij zal de focus liggen op de vergroting van de spreekvaardigheid.

Het betreft een pilot, die regelmatig zal worden geëvalueerd door team en directie om te kijken welke plek Engels gaat krijgen binnen ons curriculum!

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 29 oktober in uw mailbox terug te vinden is.

• De luizenouders nog hulp zoeken

• Juf Jolanda bevallen is en haar dochter Aaf heet

• Vele kinderen Engelse les krijgen van twee Engelstalige leerkrachten

• Er een nieuw nieuwsitem bij is gekomen, namelijk de vreedzame school

• Het voorlezen in de bieb is weer begonnen. Dit gebeurt op donderdagmiddag om twee uur. De kinderen mogen gezellig komen luisteren met hun vader/ moeder opa oma....

---

Agenda

• 29 september: VVE thuis groep 1-2

• 29 september: start huiswerkuurtje groep 6-7-8

• 1   oktober: VVE thuis groep 1-2

• 5   oktober: Dag van de leraar

• 13 oktober: Ouderkamer

• 15 oktober: bijeenkomst ouders groep 6A, WIsH

• 16 oktober: Presentaties, BBS Wijktheater

• 21 oktober: Spelletjesmiddag Unit 1

• 26 oktober: Start Herfstvakantie