Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief            Editie 20 - Augustus 2015

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Zelfstandig naar binnen!

Wat fijn om iedereen maandag 31 augustus weer te zien!

Alle juffen en meesters zijn druk bezig om de lokalen gezellig te maken, zodat we op een fijne manier kunnen starten.

De deur gaat om 8:20 uur open. Uiteraard bent u de eerste schooldag van harte welkom om mee te lopen en de nieuwe klas te bewonderen.

Vanaf de tweede dag gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8  zelfstandig naar de groep, dus zonder ouders. Dit is een proef. Na de herfstvakantie wordt bekeken of dit een vervolg krijgt.    

De kinderen uit de groepen 1-2-3 worden het gehele schooljaar door de ouders naar binnen gebracht.

Uiteraard starten de lessen nog steeds om 8:30 uur. Wanneer u voor school iets aan de leerkracht wil mededelen, kunt u een briefje meegeven of een mailtje sturen. De leerkrachten zullen om 14:00 uur zoveel mogelijk mee naar buiten lopen, zodat u ze  dan even kort kunt spreken. 

---

Gymrooster

Maandag: groep 8b, 8a, 7b, 7a, 6b, 6a, 6c

Dinsdag: groep 3a, 3b, 5a, 5b, 4a, 4b

Woensdag: groep 8b, 8a, 7b, 7a, 6b, 6a, 6c

Donderdag: groep 5b, 4b, 3a, 3b, 5a, 4a

---

 

Lokaalindeling

Het gebouw is verdeeld in twee zijdes namelijk een paarse en een groene.
De paarse zijde is bij de hoofdingang en de groene zijde is bij de andere ingang. 

Paarse zijde

Op de begane grond zitten de twee groepen 3, en groep 1-2c (Jose) en groep 1-2e (Rianne). Kinderen gaan naar binnen door het poortje en de zij-ingang.

Via de hoofingang gaan de groepen 5, 7 en 8 naar binnen. De groepen 5 zitten op de eerste verdieping en de groepen 7 en 8 op de tweede verdieping.

Groene zijde

Op de begane grond zitten groep 1-2a. 1-2b en 1-2d. Ook is hier de ruimte van de schakelklas. Kinderen gaan naar binnen door het poortje en de zij-ingang.

Via de ingang gaan de groepen 4 en 6 naar binnen. De groepen 4 zitten op de eerste verdieping en de groepen 6 op de tweede verdieping.

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 24 september in uw mailbox terug te vinden is.

---