Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief              Editie 18 - Juli 2015

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Wat hebben we een mooi en bijzonder jaar gehad! De samenwerking in op weg naar 1 kindcentrum is op allerlei wijzen tot stand gekomen. Een paar voorbeelden:

- Duidelijke organisatiestructuur met unitleiders
- Kinderen in de unit werken een paar keer per week groepsdoorbrekend
- Leerkrachten delen onderling kennis en ervaring
- Alle kinderen van unit 1 zijn ingeschreven bij Kindcentrum Westerbreedte
- Een prachtig ipad project in de groepen 4. Komend jaar zal dit vervolgd worden en krijgen opnieuw alle kinderen van groep 4 de hele week een ipad tot hun beschikking. In de andere groepen werken we af en toe met een ipad.

Zelfstandig naar binnen!

Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar. We gaan tot de herfstvakantie een pilot draaien waarbij de kinderen van de groepen 3-8 voortaan zelf naar de klassen lopen vanaf 8:20 uur. Uiteraard moeten de lessen nog steeds om 8:30 uur beginnen. Wanneer u voor school iets aan de leerkracht wil vragen, kunt u een briefje meegeven, een mailtje sturen of even kort naar binnen lopen. Als u de leerkracht langer wil spreken, kunt u een afspraak maken voor na schooltijd. De leerkrachten lopen om 14:00 uur in principe mee naar buiten, zodat u ze dan even aan kunt spreken mocht dit nodig zijn.

Nieuwe collega’s

Binnen ons schoolbestuur wordt mobiliteit gestimuleerd. Dat betekent dat collega’s niet meer zoals vroeger automatisch heel lang op 1 school werken, maar zelf kunnen kiezen voor een andere school na een aantal jaar. Ook door studieverlof en zwangerschappen zijn er een aantal nieuwe gezichten.

Nieuwe collega’s die we verwelkomen sinds de vorige nieuwsbrief:

Jordi de Wit (vakleerkracht gym)

Nienke Beerens (IB-er unit 3)

Afscheid

Beste ouders en kinderen van KC Westerbreedte,

Ik wil in deze nieuwsbrief mededelen dat ik een nieuwe baan binnen het onderwijs heb gevonden. Ik ga volgend schooljaar starten als onderbouwcoördinator aan BS De Kameleon onderdeel van BBS De Graaf.

Deze uitdaging past bij de opleiding die ik dit schooljaar heb afgerond. Ik zie deze stap als een kans om mijzelf verder in deze richting te ontwikkelen.

Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de afgelopen elf gezellige en leerzame jaren.

Groetjes Jeannette Kappé

---

Tussen -en eindopbrengsten maart 2015

Twee keer per jaar informeren wij u over de opbrengsten van de leerresultaten van kinderen van ons kindcentrum. Een tussenopbrengst is het resultaat behaald op een toets van het Leerling –en Onderwijs – Volg - Systeem. Het geeft goed het ontwikkelingsniveau van een kind weer. De tussenopbrengst is het gemiddelde van een groep op een bepaalde toets.

Alle kinderen van gr. 3 t/m 7 maken twee keer per jaar een landelijke toets. Het geeft ons een goed beeld van de leerontwikkelingen van kinderen. In onderstaande grafieken worden de tussenresultaten van de middentoetsen schooljaar 2014-2015 weergegeven. Dit zijn de toetsen die in mei/juni zijn afgenomen. De kleutergroepen en groep 8 zijn hierin niet meegenomen.

---

Nieuws uit de units

Unit 1

Na de zomervakantie start het zwangerschapsverlof van juffrouw Josipa. Wij wensen haar een fijn verlof toe.
Josipa wordt vervangen door Amy Ackermans.
De leerkrachten van groep 1-2 a zijn op maandag, dinsdag en woensdag Juffrouw Catharine en op donderdag en vrijdag juffrouw Amy.
Lian van Meurs start na de zomervakantie nog niet met werken. Lian wordt ook vervangen door Amy Ackermans.
De leerkrachten van groep 1-2d zijn op maandag en dinsdag juffrouw Amy en op woensdag, donderdag en vrijdag juffrouw Ankie.
Juffrouw Jose en juffrouw Annelies gaan met hun klas verhuizen. Na de vakantie ruilen zij van lokaal.

Unit 2

Wist u het al?
- Juffrouw Jolanda heeft een dochter: Aaf! Gefeliciteerd!!!
- Juffrouw Nienke en juffrouw Marloes vervangen per 1 oktober juffrouw Judith omdat ze met zwangerschapsverlof gaat.
- De juffendag in de verschillende groepen was heel succesvol en gezellig.

Unit 3

Alle kinderen van groep 8 hebben superhard gewerkt aan de musical Mysterie. Deze week hebben zij generale repetitie gehad en daaropvolgend de uitvoeringen. Het was een spektakel, wij hebben genoten!

 

---

IVN / VOGEL- EN NATUURWACHT

VOOR ’S-HERTOGENBOSCH EN OMSTREKEN

 Natuur(groot)oudercursus, najaar 2015

Het is belangrijk en leuk dat kinderen in de klas en juist ook buiten kennis kunnen maken met natuur en milieu. Het wordt voor leraren eenvoudiger en prettiger om met een groep naar buiten te gaan wanneer ze hierbij hulp krijgen van ‘natuur(groot)ouders’.

Dit najaar start het IVN /VNW ’s-Hertogenbosch met een gratis cursus voor mensen in de wijk, voor ouders, opa’s en oma’s. Deze cursus heeft de naam “Cursus voor Natuur(groot)ouder”. Deelnemers aan de cursus leren hoe zij de leraar kunnen helpen bij binnen- en buitenlessen.

Deelnemers geven zelf geen les, dat blijft de verantwoordelijkheid van de leraar.

Elke leraar vindt ondersteuning fijn bij het ontdekken en beleven van de natuur in de klas en buiten de school.Bijvoorbeeld bij veldwerk rondom vruchten en zaden, of het lopen van natuurpaden.

De cursus bestaat uit 6 lessen, met een theoriegedeelte (leren van kinderen en leskisten) en een praktijkgedeelte (bijvoorbeeld natuurpaden en vogels). Drie lessen zijn op woensdagavond van 19.30-22.00 uur en drie lessen op zaterdagmiddag van 13.30-16.00 uur.

Zoals gezegd..de cursus is gratis. Wel vragen we aan alle deelnemers een borg van € 25 die men terugkrijgt als de cursus is doorlopen. De school mag deze borg ook voor u betalen.

U kunt u nu al als belangstellende voor de cursus opgeven aan de IVN-er Léon van Balkom (natuuropschool@ivn-s-hertogenbosch.nl ).

Meer informatie over het IVN /VNW ’s-Hertogenbosch vindt u op het internet www.ivn-s-hertogenbosch.nl  

---

Communie 

Wilt u uw zoon of dochter de communie laten doen? Lees dan hieronder wanner de informatieavond plaats vind. 

Het communieproject start met een informatieve ouderavond op maandag 21 september 2015 om 20.00 uur in de zaal van de Lucaskerk (Zuiderparkweg 301, 5216 HB Den Bosch), ingang aan de César Francklaan.

Vanaf 19.45 staat de koffie/thee klaar.

Graag aanmelden voor de ouderavond via de mail: dbcommunie@gmail.com onder vermelding van de naam, adresgegevens, geb. datum, school en groep van uw com-municant en het aantal personen dat naar de informatieavond komt.

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 27 augustus in uw mailbox terug te vinden is.

• De kinderen de vakantiebieb kunnen downloaden om te lezen.

• De kinderen via de app muiswerk in de vakantie ook kunnen blijven oefenen.

---

Agenda

• 20 juli 2015 start de zomervakantie

• 31 augustus 2015 start het schooljaar 2015-2016