Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief              Editie 15 - Maart 2015

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Op dit moment zijn de rapport-portfolio gesprekken van groep 3 t/m 7 in volle gang. Er worden gesprekken gevoerd met leerkrachten en unitleerkrachten. U ziet dat wij de kinderen goed kennen en in gezamenlijke verantwoordelijkheid de kinderen begeleiden en van feedback voorzien.

---

 

Wijs met muiswerk!

Op school werken we met het muiswerkprogramma. Dit is een programma wat op de computer gedaan wordt of op een tablet. De app is gratis te downloaden.

Leerlingen die met een Muiswerkprogramma werken zijn actief aan het werk.Het programma geeft de leerling specifieke oefeningen om rekenen, taal en begrijpend lezen te oefenen. Muiswerkprogramma’s helpen ook bij het evalueren van de vooruitgang. Ze registreren alles en stellen de leerkracht in de gelegenheid om zelf de vinger aan de pols te houden bij het leerproces van elke afzonderlijke leerling.
Uw kind heeft een eigen inlogcode, deze moet ingevuld worden. Weet uw kind de code niet, vraag die dan aan de leerkracht. 
Als u via de app muiswerken gaat doen, dan vullen de kinderen de inlogcode in, GEEN wachtwoord en bij schoolingang kcwesterbreedte.

online.muiswerken.nl/kcwesterbreedte

Als het niet lukt, informeer dan even bij de leerkracht

---

Tussen -en eindopbrengsten maart 2015

Twee keer per jaar informeren wij u over de opbrengsten van de leerresultaten van kinderen van ons kindcentrum. Een tussenopbrengst is het resultaat behaald op een toets van het Leerling –en Onderwijs – Volg - Systeem. Het geeft goed het ontwikkelingsniveau van een kind weer. De tussenopbrengst is het gemiddelde van een groep op een bepaalde toets.

Alle kinderen van gr. 3 t/m 7 maken twee keer per jaar een landelijke toets. Het geeft ons een goed beeld van de leerontwikkelingen van kinderen.
In de grafieken worden de tussenresultaten van de middentoetsen schooljaar 2014-2015 weergegeven. Dit zijn de toetsen die in januari/februari zijn afgenomen. De kleutergroepen en groep 8 zijn hierin niet meegenomen.

Tevens informeren wij u graag over de eindopbrengsten van dit schooljaar. Wij hanteren voor onze eindtoets het Drempelonderzoek.

De grafieken kunt u downloaden op de website.

---

Nieuws uit de units

Unit 1

Sommige kinderen beginnen in de kleuterklas al met het schrijven van hun naam.
Vaak schrijven ze ook al andere woordjes, zoals papa, mama of de naam van broertjes of zusjes.
Om de kinderen meteen de juiste letters en de juiste letterrichting aan te leren, vragen wij jullie medewerking.
Een letter die van begin af aan verkeerd is aangeleerd, is o zo moeilijk weer te corrigeren in groep 3.
Op de foto hieronder zien jullie een lijst met de blokletters, waar groep 3 mee start in augustus.
Het groene pijltje geeft aan waar te starten met schrijven. Vervolgens doorschrijven tot het gele pijltje en tot slot naar het rode blokje.
Kijken jullie even mee als de kinderen thuis lekker aan het schrijven zijn of ze de juiste schrijfwijze gebruiken?
Samen maken we het ze dan een stuk makkelijker!

Unit 2

In groep 4 maken alle leerlingen een persoonlijk tekstboek.
De kinderen schrijven bij elk taalblok een ‘oefentekst’, deze wordt  samen met de juf nagekeken, verbeterd op groep 4 niveau en dan overgeschreven. Die tekst wordt in het tekstboek geplakt, en daar worden geen verbeteringen meer in aangebracht. Daarna maakt iedereen er een mooie illustratie bij. Dit kan een tekening of een knutselwerkje zijn. Aan het einde van groep 4 krijgen de ‘schrijvers’ hun tekstboek mee naar huis.
U bent na schooltijd welkom om samen met uw kind, het tekstboek te komen bekijken.  

Unit 3

De groepen 7 gaan op 13 mei hun fietsexamen doen. We zoeken hier nog hulpouders voor.
Daarnaast zijn de groepen 7 en 8 begonnen aan nieuwe workshoprondes creatief. Hierin zitten de onderdelen handvaardigheid, drama, tekenen en techniek. Leerlingen mogen zelf hun voorkeur opgeven.

 

---

De grote rekendag

Op woensdag 25 maart zijn we met de gehele school de hele dag bezig geweest met rekenen.
De school was verdeeld in 4 groepen: groepen  1/2 , de groepen 3/4,  de groepen 5/6 en de groepen 7/8. De 4 groepen hadden elk hun eigen opdrachten. Alle groepen gingen aan de slag met ‘meetkunde en kunst’.
De dag is prima verlopen en iedereen heeft hard gewerkt. Hieronder een kleine impressie…

Bekijk ook vooral de Facebookpagina’s van de klas, daarop zullen de foto’s allemaal te zien zijn.
Wij willen bij deze de ouders die geholpen hebben heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
Zonder hen zouden wij deze dag niet kunnen doen!

---

Bossche sportweek & Koningsspelen sportdag 


Ook dit jaar doet gemeente 's-Hertogenbosch weer mee met de Nationale sportweek. Deze week is van 13 april t/m 17 april. Dit jaar heet deze week de Bossche sportweek omdat we een week eerder zitten i.v.m. de CITO. De voorafgaande jaren was de NSW een groot succes voor zowel de kinderen van de basisscholen als voor de studenten van de Fontys Sporthogeschool. De studenten krijgen elk jaar 7 basisscholen (2500 kinderen) waarvoor ze sportactiviteiten moeten organiseren. Deze activiteiten vinden zowel voor- tijdens- en na schooltijd plaats. Rolstoelbasketbal, skeelertochten, moeder/dochter zumba en vader/zoon boksen zijn enkele voorbeelden van de activiteiten hier in 's-Hertogenbosch. Ook dit jaar zit KC Westerbreedte daar weer bij.

Naast het sporten krijgen de kinderen ook  informatie over gezonde voeding. Zo komt Centrum voor Tandzorg de kinderen ook instructie geven over tandenpoetsen. Dit wordt natuurlijk allemaal spelenderwijs aangeboden. Deze activiteiten worden vaak samen met de GGD en de sportverenigingen georganiseerd.

De studenten worden begeleidt door de Combinatiefunctionarissen van S-PORT (CF). 5 dagen lang sporten, er zijn weinig kinderen die dat niet leuk vinden. 1 week lang sporten krijg je niet in 1 week georganiseerd dus de studenten zijn al in volle gang om deze week en de Koningsspelen (vrijdag 24 april, 1 week na de Bossche Sportweek) tot een succes te maken.

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Op vrijdag 24 april organiseren wij voor uw kind(eren) de Koningsspelen. Deze dag zal vol verassingen en beweegactiviteiten zitten.
In de ochtend zullen we gezamenlijk gezond ontbijten en deze dag zal er gedanst worden op het Koningsspelen lied van 'Kinderen voor Kinderen'.
Dit jaar is het koningsdansje op het nummer 'Energie'. Dit kunnen kinderen thuis alvast oefenen!

Alleen voor de Koningsspelen hebben wij uw hulp nodig!
Om de dag succesvol te maken hebben wij hulpouders nodig die graag een bijdrage willen leveren aan deze gezellige en vooral sportieve dag.
Zonder hulpouders is het niet mogelijk om de Koningsspelen sportdag te draaien voor KC Westerbreedte!
Voor de onderbouw zal vooral in de ochtend de sportdag plaatsvinden en de bovenbouw ook een deel in de ochtend en een deel in de middag.

Wilt u ons helpen op vrijdag 24 april 2015?
Mail dan de volgende gegevens naar d.vanmaaren@student.fontys.nl


- Naam kind

- Naam school & groep

- Naam hulpouder

- Email hulpouder

---

Wist je dat?

• De volgende nieuwsbrief op 23 april in uw mailbox terug te vinden is.

• Op 10 april vindt het eindconcert plaats van het leerorkest in het theater aan de parade. Van 13.30-14.30 met de groepen 6, 7 en 8

• Er is weer PUKKIESPORT in WEST.
Vanaf 8 april elke woensdag leuke beweeglessen voor kinderen van 2 en 3 jaar, kosten zijn 10 euro voor 10 weken les. Vraag aan de peuterleidster de folder.

---

Agenda

30 maart Start Entreetoets groep 7
2 t/m 7 april Kinderen vrij
9 april MR vergadering
15 april Spelletjesmiddag gr 1-2
21 april Start CITO groep 8
24 april Koningsspelen