Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief              Editie 16 - April 2015

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Binnen unit 1 merken we dat het administratief lastig is dat niet alle kinderen zijn ingeschreven met het inschrijfformulier van kindcentrum Westerbreedte. Wij kunnen bijvoorbeeld geen analyse van de hele groep maken met ons leerlingvolgsysteem. Na advies van de MR zullen we de komende periode ouders van unit 1 benaderen om de inschrijving over te zetten naar kindcentrum Westerbreedte. 

In mei zal geen nieuwsbrief verschijnen omdat dit een zeer korte maand is door de twee weken vakantie en de andere vrije dagen. 

Avondvierdaagse: Let op de avondvierdaagse is door de stichting verzet en staat dus onjuist op de schoolkalender. De avondvierdaagse vindt plaats op 26,27,28 en 29 mei!!!
Uw kind heeft een brief meegekregen, waarmee u zich kan aanmelden voor de avondvierdaagse. 

---

Wijs met muiswerk!

In de vorige nieuwsbrief stond informatie over het programma Muiswerk. De kinderen kunnen hier thuis en op school mbv de computer of een tablet aan werken. 

Het is voor uw als ouder mogelijk om de vorderingen van uw kind te bekijken. Daarvoor kunt u de app Muismeter downloaden. (Dit is een smartphone app)

Website muiswerk: online.muiswerken.nl/kcwesterbreedte

---

Vacature MR

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR).

 De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR overlegt met leerkrachten en de directie over onderwerpen zoals: 

• verbetering van het onderwijs  
• het kiezen van leermethodes  
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)  
• het schoolplan  
• de besteding van geld  
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen  
• communicatie en betrokkenheid naar ouders  
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg  
• veiligheid (in en rond de school).

Het is de bedoeling dat er van beide afdelingen drie ouders en drie leerkrachten in de MR zitten. Komend schooljaar blijven Amina, Karin en Marieke de MR vertegenwoordigen namens afdeling ’t Mozaïek. We zijn op zoek naar drie ouders die namens KC Westerbreedte of afdeling Paus Joannes deel willen nemen aan de MR.

Wilt u graag meepraten over onderwerpen zoals hierboven genoemd? Lijkt het u leuk om in de MR plaats te nemen? Geef dit dan uiterlijk 20 mei as door. U kunt dit doen door een email te sturen naar estherpoos@kcwesterbreedte.nl waarin u aangeeft interesse te hebben om plaats te nemen in de MR en u geeft een korte motivatie waarom u in de MR plaats wilt nemen. Wanneer er teveel ouders reageren, zullen er verkiezingen worden gehouden. Wilt u graag een MR vergadering bijwonen voor u een besluit neemt, kan dat. De volgende MR vergadering is gepland op 23 juni as van 20.00u – 21.30u. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Karin, Marieke en Amina (oudergeleding) of aan Olga, Josipa, Pauline en Esther (personeelsgeleding).

---

Lieve allemaal,

Na ruim 25 jaar werkzaam geweest te zijn op de Paus Joannesschool, moet ik om gezondheidsredenen noodgedwongen afscheid nemen.

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie, mooie tijden op KCWesterbreedte en de groepen acht veel succes op het voortgezet onderwijs.

Jenny Schrijen

---

Nieuws uit de units

Unit 1

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest rondom het thema Lente.
In de gangen werden mooie rollenspelen gespeeld en bij juf José gingen kinderen zelfs een hokje maken met een kip erin. 
Er is heerlijk gesnoept van toastjes met tuinkers.

Unit 2

In groep 4 zijn diploma's van muiswerk uitgedeeld. Een aantal kinderen hebben een bronzen diploma ontvangen en er zijn ook nog zilveren diploma's uitgereikt.
De leerlingen van groep 6A en 6B hebben samen met het Bosch leerorkest voor het eerst een prachtige uitvoering laten zien en horen in het Theater aan de Parade op 10 april. 

Unit 3

Groep 8 doet dit jaar weer mee met het Filmfestival.
Een Filmfestival voor films gemaakt door leerlingen van verschillende groepen 8 uit Den Bosch.
De kinderen zijn druk bezig met het schrijven van een filmverhaal.
Na de presentaties hiervan wordt door de klas het meest bijzondere verhaal gekozen.
Eind mei zijn de opnamedagen.
Op 2 juni is de première van de film!

Na de meivakantie worden de audities gehouden voor de eindmusical.
Een splinternieuwe musical is gekozen; musical Mysterie.
Als de rolverdeling is gemaakt, gaan de repetities van start!
In de laatste schoolweek gaan de voorstellingen plaatsvinden.
Er gaat vanaf mei hard gewerkt worden aan teksten leren,
decors maken en dansen ontwerpen en aanleren.

---

De schoolfotograaf

 

De schoolfotograaf komt er weer aan. Op maandag 18 mei en op dinsdag 19 mei. We hebben een planning gemaakt, welke klas op welke dag aan de beurt is. 


Op maandag 18 mei 2015 gaan de peuters, groep 1 t/m 4 op de foto.

Op dinsdag 19 mei 2015 gaan de peuters, groep 5 t/m 8 op de foto.

Daarnaast hebben we besloten om de broer/zus foto op inschrijving te doen, zodat iedereen aan de beurt kan komen en we niemand kunnen vergeten. U kunt uw kinderen inschrijven bij de conciërge van 8.30 tot 9.30.

---

Prijsvraag Zoen-Zoef-Zone,

Soms is het nodig dat de kinderen met de auto naar school worden gebracht.
Hiervoor is een speciale "zoen-zoefzone" ontworpen.

Wat is de bedoeling van deze zone?

De automobilist rijdt door de ene poort naar binnen, stopt kort langs de stoep om de passagier snel uit te laten stappen en vervolgens door de andere poort het terrein te verlaten. 

Er staan nu borden om aan te geven welke poort de ingang is en welke poort de uitgang is.
Er staat echter geen bord waarop duidelijk te zien is dat het om een zoen-zoef zone gaat.

Daarom hebben we een wedstrijd uitgeschreven.

Alle kinderen van KC Westerbreedte krijgen de kans om een verkeersbord te ontwerpen voor deze speciale zoen-zoefzone.

Opdracht: Ontwerp een verkeersbord waarop de bedoeling van de Zoen- zoefzone duidelijk wordt.

Lever deze tekening uiterlijk dinsdag 12 mei in bij je leerkracht.
De leerlingenraad zal in samenspraak met de werkgroep BVL komt tot drie winnaars.

---

Wist je dat?

• we al 12 deelnemers hebben voor de vakantieschool?

• de volgende nieuwsbrief op 25 juni in uw mailbox terug te vinden is.

---

Agenda

24  april Koningsspelen
27  april Start meivakantie
14 - 15 mei  Hemelvaart kinderen vrij
18 - 19 mei  Schoolfotograaf 
22  mei  Sport Olympiade gr 6-7
25  mei  2e Pinksterdag kinderen vrij
26  mei  start Avond4daagse
29  mei  BBS wijktheater
4    juni Voorstelling groep 1 t/m 3, locatie op school
9    juni  VVE thuisinformatie / schakelklas
11  juni  VVE thuisinformatie / schakelklas
15  juni   Ouderbedankmoment
17  juni   Start kamp groep 8