Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief              Editie 10 - November 2014

---

Op weg naar 1 Kindcentrum

Beste ouders/verzorgers van de groepen 1-2,

Graag willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst die gaat over de grootte van de kleutergroepen. We hebben onverwacht te maken met een toestroom van kinderen. We willen graag met u delen welke oplossing we hiervoor gevonden hebben. U bent van harte welkom op maandag 8 december om 16:00 uur in de speelzaal van de school. Ouders die niet aanwezig zijn krijgen op 9 december een brief met de informatie. 

 

---

Schoolfruit

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat wij zouden starten met schoolfruit. Via diverse media is duidelijk geworden dat er een conflict is tussen de leveranciers het steunpunt EU-fruit dat deze actie organiseert. De laatste berichten zijn dat er waarschijnlijk in januari schoolfruit zal zijn. Wij houden u op de hoogte.

---

5 december Sinterklaas op school!

 

 

5 december is het weer zover, Sinterklaas komt op school. Dat wordt een gezellige dag.
De dag ziet er in groep 1-2, groep 3 en groep 4 als volgt uit:

08.10 uur: Muziek op het schoolplein.
08.20 uur: De kinderen gaan naar hun eigen klas en houden de jas aan. 
08.30 uur: Kinderen komen naar buiten. Er is een route getekend. Iedere groep krijgt een eigen vak. Hier gaan ze staan.

Papa’s en mama’s, voor jullie hebben we ook een vak getekend zodat jullie ook naar Sinterklaas kunnen kijken!

± 08.45 uur: Aankomst Sint. De Sint loopt via de getekende route naar het podium.
± 08.50 uur: De kinderen gaan voor het podium staan. De kleinste kinderen voorop, de grootste kinderen achteraan.
± 08.50 uur: Juffrouw Liesbeth heet Sinterklaas welkom. Klungelpiet laat zien wat hij van onze kinderen heeft geleerd. Misschien verdient hij wel een veer!
± 09.10 uur: De kinderen gaan terug naar hun eigen klas.

De groepen 1 t/m 4 gaan gedurende de dag op bezoek bij Sinterklaas en treden daar zelfs op!!

In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen lootjes getrokken voor surprises. Daarnaast wordt er een feestelijk Sinterklaas programma gedraaid.

 

---

19 december vieren wij kerst

De dag ziet er als volgt uit.

Tussen 8.45-10.45 uur: Kerstmarkt. Alle groepen zullen in de komende weken iets maken om op de kerstmarkt te verkopen. Tijdens de markt is iedereen welkom om de door de kinderen gemaakte spulletjes te kopen. Familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom!!

Tussen 12.00-13.30 uur: Kerstlunch. 

14.00 uur: Begin van de kerstvakantie!!

Zoals velen van jullie waarschijnlijk hebben gehoord of gelezen op de posters in de school, doen we dit jaar mee aan Kaart in Actie!

Bijna alle kinderen hebben een kaart gemaakt op school en die wordt op dit moment op mooi papier afgedrukt. In december zullen de kinderen vragen of ouders, misschien oma’s of opa’s, ooms of tantes een setje willen kopen.

Het geld dat we ophalen met Kaart in Actie en de kerstmarkt zal besteed worden aan een verrassingsactiviteit voor alle kinderen van kc Westerbreedte!

Verdere informatie over de kerstmarkt en Kaart in Actie krijgt u binnenkort. 

 

---

Vakantieschool 2015

 

Wat is het?

•  Leren op school en leren buiten school.

•  Leren door te doen.

 

Voor wie is het?

•  Kinderen die na de zomer naar groep 6 en naar groep 7 gaan.

•  Een groepje van maximaal 15 kinderen.

 

Wanneer is het?

•  De laatste twee weken van de zomervakantie in 2015.

 

Interesse en/of vragen?

•  Ga naar juf Ilse (van groep 6B) voor meer info en geef je op!

---

Wist je dat?

- de kinderen volop bezig zijn in groep 4 met tablets. 

---

Agenda

  5 december:   Sinterklaas op kc Westerbreedte

19 december:   Kerstmarkt

22 januari t/m 2 januari 2015: Kerstvakantie

6 januari:          Luizencontrole

8 januari:          Leerlingenraad

15 januari:        MR

19 januari:        Thema ouderavond