Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief                     Editie 7 - juni 2014

Op weg naar 1 Kindcentrum

Lokalen 2014-2015

Op 17 juni is de brief met de groepsindeling met de juffen en meesters met de kinderen mee naar huis gegaan. In overleg met alle juffen en meesters is ook bekend welke groep in welk lokaal zit. We kiezen voor een goede samenwerking tussen de twee scholen. Dit houdt in dat de twee scholen niet meer gescheiden in het gebouw zitten, maar dat parallelgroepen bij elkaar in het gebouw komen:
Ingang Churchilllaan (voorheen alleen ’t Mozaiek)
Begane grond: groepen 3
Eerste verdieping: groepen 5
Tweede verdieping: groepen 7 en 8

Ingang Jan Olieslagerstraat (voorheen alleen Paus)
Begane grond: groepen 1-2
Eerste verdieping: groepen 4
Tweede verdieping: groepen 6

Verzuim

Graag wijzen we u op de verzuimregels. Op onze website staan de regels die in de wet zijn vastgelegd. Bij gewichtige omstandigheden is het mogelijk dat u verlof krijgt. U vult hiervoor een verlofaanvraag in en legt deze voor aan de directie. U krijgt altijd bericht of verlof wel of niet wordt verleend.

Ook regelmatig ziek zijn valt onder verzuim. Geef voor schooltijd door dat uw kind ziek is. Leerplicht is regelmatig op onze school aanwezig om te kijken welke kinderen aanwezig zijn en wie ziek gemeld zijn. Huisbezoeken ter controle worden door leerplicht afgelegd.

Vacature MR

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR).

 De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR overlegt met leerkrachten en de directie over onderwerpen zoals: 

• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

Komend schooljaar zitten Anneke (ouder Paus Joannes), Karin (ouder ’t Mozaïek) en Marieke (ouder ’t Mozaïek) namens de ouders in de MR.

Het is de bedoeling dat er van beide scholen drie ouders en drie leerkrachten in de MR zitten. Daarom zijn er drie vacatures voor de MR. Wij zoeken één ouder van ’t Mozaïek en twee ouders van de Paus Joannes.

Wilt u graag meepraten over onderwerpen zoals hierboven genoemd? Lijkt het u leuk om in de MR plaats te nemen? Geef dit dan voor 4 juli door. U kunt dit doen door een email te sturen naar mr@bsmozaiek.nl of mr@pausjoannesschool.nl waarin u aangeeft interesse te hebben om plaats te nemen in de MR. Ook geeft u een korte motivatie waarom u in de MR plaats wilt nemen. Wanneer er teveel ouders reageren, zullen er verkiezingen worden gehouden.

De vergaderdata voor komend schooljaar zijn:

Di 16 september, do 30 oktober, di 25 november, do 15 januari, di 10 maart, do 9 april en di 23 juni.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Karin, Marieke en Anneke (ouders MR) of aan Hiske (leerkracht ‘t Mozaïek), Josipa (leerkracht Paus Joannes) en Esther (leerkracht ‘t Mozaïek).

Afwezigheid Jenny (PJS)

Beste ouders,

Toen ik afgelopen jaar weer een groep mocht gaan doen, had ik niet verwacht dat het allemaal zo anders zou lopen.  
De reden dat ik niet meer als leerkracht op de lijst ben ingedeeld is vanwege mijn ziekte. Afgelopen zomervakantie heb ik een darminfectie opgelopen, waarna ik fibromyalgie kreeg, een ziekte die in de volksmond ook wel “weke delen reuma” wordt genoemd.
Dit jaar ben ik vooral bezig geweest met de revalidatie: veel bewegen, leren omgaan met de pijn en kijken en uitproberen wat mijn mogelijkheden nog zijn binnen het onderwijs.
Ondanks alles lukt het me niet om langere tijd aan een stuk door werkzaam te zijn. Dit is dan ook de reden waarom u me maar af en toe ziet.
Hoe de toekomst eruit gaat zien, is helaas nog niet duidelijk. Maar een ding heb ik geleerd, en dat wil ik iedereen meegeven: kijk naar wat wél nog kan in plaats van wat niet meer kan en leef nu!

Ik wens iedereen een heel fijne vakantie toe.
Jenny Schrijen.

Schoolkamp groep 8  't Mozaiek

door Beyza en Assala

We moesten best lang fietsen tot we in Boxtel waren. Het was vermoeiend, maar het was het waard. We kwamen aan bij de Heesemansehoeve. Daarna begonnen met de opening. Later gingen we buikschuiven, dat vonden we erg leuk. We gingen ook nog bbqen terwijl we naar het voetbal keken. Na het eten gingen we naar het bos. We moesten enge geluiden vinden. Na het bos waren we erg moe. In de avond hadden we ook nog een kampvuur, dat was erg gezellig. En rond 1 uur gingen we naar bed. De 2e dag was het ook erg leuk. We werden vroeg gewekt en deden ochtendgymnastiek op het veld. Daarna ontbijten en allerlei spelletjes. We gingen ook nog naar de Langspier. Het was te koud om te gaan zwemmen, maar toch deden we dat wel. Tegen de avond aten we frietjes met kaassouffle enz. ‘s avonds gingen we naar het bos. Een griezelspelletje, het was erg donker. En iedereen was bang dat hij/zij een teek had. Maar alles kwam goed! Na het bos gingen we douchen enz. en daarna naar bed. Dag 3: we werden wakker en gingen ontbijten. We gingen onze spullen inpakken en daarna gingen we naar Sportiom. Het was best lang fietsen. Tussendoor gingen we wel picknicken. Het was erg leuk bij het Sportiom. We gingen douchen en fietsten terug naar school. Daar stonden onze ouders al op ons te wachten. We waren helemaal uitgeput en gingen naar huis. Het was echt een leuk kamp!!

Scary-kamp groep 8  't Mozaiek

door Tasniem en Wim

Wij gingen van 18 juni  tot 20 juni op kamp. Scary-kamp!! We fietsten ongeveer anderhalf uur lang en we kwamen  aan bij de Heesemanshoeve in Boxtel. Juf Marijke pakte haar kampmap en begon aan de  kampregels. We kregen wat drinken en een cakeje en toen mochten we onze kamers indelen. We gingen ons omkleden voor de opening en voor het buikschuiven. ‘s Avonds kwamen twee vaders om mee te helpen met de barbecue  en toen moest NED tegen AUS en NED won met  3-2. Daarna hadden we vrije tijd  en op het einde van de avond een bosspel. We sloten af met een kampvuur en enge verhalen.  We sliepen rond 3.00 uur. En nu even wat leuks…… meneer Larry snurkt!! De volgende maakte meneer Larry ons wakker met heel harde muziek en toen moesten we als zombies met ons pyjama  aan op het veld gymnastieken.   Daarna een ontbijtje en weer vrije tijd. We hadden ook nog een Panic Picknick. ’s Middags gingen we naar de Langspier, vlotten bouwen en zwemmen.  Het was een geslaagd kamp !!!

Kamp! Groep 8 Paus Joannesschool

Hallo mijn naam is Avin en ik ben 11,12,13 juni op kamp geweest. Het thema van het kamp was Scary!! Dat betekent dus dat het kamp heel eng was en vol verassingen zat. We vertrokken 11 juni om 10 uur. En werden toen door de ouders en kinderen uitgezwaaid. De fietstocht duurde ongeveer 1 uur en driekwartier. Dat is natuurlijk best lang maar het was het allemaal waard want het was super gezellig en we hebben veel gedaan. Toen we er aankwamen moesten we als eerst onze spullen uitpakken en nog even iets eten. Toen hadden we even vrije tijd en vertrokken we naar het bos om dingen klaar te zetten voor de avond. We hebben levend stratego in het bos gedaan en ook nog een ander spel met geluiden. En de eigenaar had een paard! Daar mocht iedereen even een stukje mee rijden. En op de tweede dag hadden we ook nog een barbecue. Het was fijn weer daarom zijn we ook nog vlotten gaan bouwen bij Langspier. Verder hebben we nog super veel gedaan te veel om op te schrijven. En op 13 juni kwamen we weer om 2 uur op school aan. Het was een heel gezellig kamp en we hebben veel plezier gehad.

Geschreven door Avin groep 8 (PJS)

KNVB straatvoetbalfinale 2014

Op woensdag 11 juni 2014 heeft de finale van het KNVB straatvoetbal plaatsgevonden op de Parade. De ING (in samenwerking met ’S PORT) zorgde voor leuke nevenactiviteiten (Gamebus, tafelvoetbal-tafels en penalty schieten). Ook was Ronald de Boer (ex-international) aanwezig om vragen van kinderen te beantwoorden en enkele spellen met hen te spelen. Iedereen mocht met hem op de foto.

De PJS Kids (Mohammed Johri, Yassin Dahchour, Troy Mees, Tony van Mierlo, Mohammed Majaiti) zijn uiteindelijk KNVB straatvoetbalkampioen (E-categorie 2003/2004) van ’s-Hertogenbosch geworden. En tweede van heel Limburg en Noord-Brabant. Een superprestatie!

Wist je dat?

 

- De gevonden voorwerpenbak in de hal staat erg vol zit? Is uw kind iets kwijt? Een tas, een jas of een gymschoen? Kijk even in de bak of het erin ligt.
- De nieuwsbrief ook bij de ingang opgehangen wordt?
- Op donderdag 3 juli de kinderen een doordraaiuur hebben? De leerlingen mogen in de middag dan een uurtje ‘proeven’ hoe het er volgend jaar aan toe gaat.
- De musical van de Paus op de afscheidsavond op 9 juli wordt opgevoerd? De kinderen van ’t Mozaïek spelen een dag later. Uitnodigingen volgen!
- Vrijdag 11 juli de laatste schooldag is? De kinderen vieren dan om 12:30 uur vakantie.

Agenda

27 juni - Studiedag (alle kinderen vrij)
3 juli - 's Middags doordraaiuurtje
8 juli - Musicalavond groep 8 Paus Joannesschool
9 juli - Afscheidsavond groep 8 't Mozaiëk
11 juli - Laatste schooldag