Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief                     Editie 6 - mei 2014

Op weg naar 1 Kindcentrum

- Op de website vindt u ons nieuwe communicatieplan. Dit is geschreven door een werkgroep en er is feedback op gegeven door ouders en de MR. 
- De formatie puzzel is in volle gang. We kunnen u al melden dat we twee nieuwe collega’s krijgen volgend jaar. Dat zijn Mirjam van Roosmalen en Judith van de Berg. Via onderstaand plaatje kunt u zien hoe we onze organisatiestructuur vormgeven. We zijn komend jaar officieel nog steeds twee scholen. Leerkrachten gaan al wel intensief binnen een unit samenwerken om kinderen zich zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen. Weten wat dit precies inhoudt? Kom naar de volgende koffieochtend op 23 juni die dit onderwerp heeft.
- De bouwleiders voor komend schooljaar zijn: Marion Leenders (unit1), Judith van de Berg (Unit2) en Renske Staalman (unit 3).

Waterles van de Groene poort

De groepen 3 van ’t Mozaïek hebben binnenkort een waterles van de Groene poort: groep 3a op 7 juli in de ochtend en groep 3b op 25 juni. De kinderen gaan in het Beatrixpark onder begeleiding van een volwassene op zoek naar waterdiertjes, beoordelen de kwaliteit van het slootwater en gaan op onderzoek uit rond de sloot.

Voor dit leuke uitje hebben we voldoende begeleiding nodig van hulpouders. Wie o wie wil ons helpen? Aanmelden kan voor groep 3a bij juf Irene of juf Dymphie en voor groep 3b bij juf Hiske of juf Esther. Bij voorbaat dank!

Zintuigenles

Op maandag 26 mei is groep 5 van de Paus Joannesschool naar de Groene Poort in Boxtel geweest. Zij hebben daar les gehad over de zintuigen. (horen, zien, proeven, voelen en ruiken). Ze hebben ontdekt dat je alle zintuigen gebruikt in het dagelijkse leven. Wist je bijvoorbeeld dat het moeilijk is om de bron van een geluid te vinden als je maar met één oor kan horen?

 Via deze weg willen wij de hulpouders ontzettend bedanken voor het rijden en het begeleiden van de groepjes.

Het Leerorkest treedt op!

Vrijdag 4 juli is het zover: de kinderen van groep 6 t/m 8 van KC Westerbreedte treden gezamenlijk op in Theater aan de Parade!

Alvorens de kinderen hun muzikale kunsten zullen vertonen zijn er nog een aantal extra repetitiemomenten. Deze momenten zijn naast de reguliere oefendagen op:
 - dinsdag 17 juni (orkestrepetitie)
 - vrijdag 4 juli (generale repetitie)

Beide repetities zijn onder schooltijd.

De kinderen worden vrijdag de 4e tussen 17:00-17:30 uur in het Theater aan de Parade verwacht. Leerkrachten vangen de kinderen daar op en begeleiden hen verder. Het optreden zelf start om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 20:15 uur.

De toegang is kosteloos. Elk kind mag maximaal twee personen uitnodigen. Overige, praktische informatie ziet u t.z.t. tegemoet. Natuurlijk ontvangt u nog een officiële uitnodiging!

Wist je dat?

 

… de kinderen van groep 6 en 7 van KC Westerbreedte afgelopen vrijdag in en rond sporthal De Schutskamp flink gesport hebben? ’t Mozaïek sleepte zelfs de sportiviteitsprijs in de wacht!
… de kinderen van groep 7 afgelopen weken hard gewerkt hebben aan de entreetoets? U krijgt t.z.t. een uitnodiging om de resultaten hiervan met de groepsleerkracht te bespreken.
... juf Ankie is bevallen van een gezonde zoon? Moeder en zoon Roel maken het goed.
… er 27 juni een studiedag is? De kinderen zijn dan de gehele ochtend vrij.
… veel sportieve kinderen weer een lintje behaald hebben met de Avondvierdaagse?    

Agenda

11 t/m 13 juni - Kamp groep 8 Paus Joannes
18 t/m 20 juni - Kamp groep 8 't Mozaiek
23 juni - Op de koffie bij de directeur
27 juni - studiedag (alle kinderen vrij)