Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief                     Editie 5 - maart 2014

Op weg naar 1 Kindcentrum

-  Per augustus 2014 gaan we starten met het vijfdagen gelijk model. Dit betekent dat alle kinderen van 8:30-14:00 uur op school zijn en overblijven. In een aparte brief is hier deze maand meer informatie over gegeven.
-  De beide schoolteams hebben op 11 maart een gesprek gehad met het college van bestuur van Ato en Signum. Er was een positieve sfeer waarbij duidelijk gesteld werd door de teamleden dat samenwerking goed gaat en soms ook noodzakelijk is om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen, omdat beide scholen kleiner worden. Het tempo van veranderingen heeft aandacht, zodat het proces zo natuurlijk mogelijk gaat.
-   Bij ’t Mozaïek kunnen volgend jaar 9 groepen worden gemaakt en bij de Paus Joannes 8 groepen; we bespreken met elkaar welke kansen we zien om elkaar te ondersteunen bij goed onderwijs aan al onze kinderen.
-   Het eerste voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur van het kindcentrum is in de MR besproken. Belangrijk is dat nog meer ouders betrokken worden bij de vorming van 1 kindcentrum. Hiervoor zijn een aantal acties bedacht, zoals een koffieochtend rond dit thema.

Nationele Sportweek 2014 - Gezocht: hulpouders

De Nationale Sportweek 2014 staat weer voor de deur. Het vindt dit jaar plaats in de week van dinsdag 21 april 2014 tot en met vrijdag 25 april 2014. Deze week zal in het teken staan van gezond leven en lekker sporten. Vanuit de Fontys Sporthogeschool komen er 8 studenten die deze sportochtend als opdracht gaan organiseren in samenwerking met meneer Larry. De studenten van Fontys Sporthogeschool en de school en uw kinderen hebben uw hulp hard nodig!
De laatste dag, vrijdag 25 april 2014, van deze Nationale Sportweek zullen we gezamenlijk afsluiten met de zogenaamde Koningsspelen-sportochtend, maar dit kan NIET mogelijk gemaakt worden zonder hulpouders. De sportochtend wordt gerealiseerd voor de onderbouw en bovenbouw. Dit zal plaatsvinden op het schoolplein en in het Beatrixpark.

U vraagt zich wellicht af wat de gevraagde hulp inhoudt. De hulp bestaat vooral uit het begeleiden bij spelletjes en van kleine groepjes kinderen. Dit simpelweg omdat wij zelf niet met genoeg man/ vrouwkracht zijn om dit te realiseren. 

Bent u een gezellige en sportieve ouder? Vindt u het leuk om vrijdag 25 april van 08.30 uur-12.30 uur mee te helpen met deze sportieve dag? Meld u dan aan via het inschrijfformulier ‘Hulpouder tijdens de Koningsspelen 2014’ en lever deze in bij de groepsleerkracht van uw kind! Deze wordt meegegeven aan de oudste kinderen. Gelieve vóór vrijdag 4 april!

Sportieve groeten,
Studenten Fontys Sporthogeschool.
i.s.m. meneer Larry (vakleerkracht BS Paus Joannes en BS ATO ’t Mozaïek)

De vakantieschool! 

Wanneer: 11 t/m 22 augustus 2014
Wie: leerlingen van groep 6 en 7 met een C/D/E score op Citotoetsen
Waarom: Omdat het leuk en leerzaam is!
Doen: Stuur een email naar ilsevandenbogaert@bsmozaiek.nl of kom naar juf Ilse en geef een geschreven briefje waarin staat dat je graag mee wil doen aan de vakantieschool. Dit kan t/m woensdag 2 april.  

Belangrijk: Als je je hebt aangemeld voorde Vakantieschool, word je samen met je vader en/of moeder uitgenodigd voor een gesprek. Daarover krijg je nog bericht van juf Ilse.

Week van de lentekriebels

Van 17 tot en met 21 maart hebben wij meegedaan met de week van de Lentekriebels. Van mooie rode hartjesballonnen tot verliefdheden, vriendschappen, relaties en ontroerende verhalen… het was een succesvolle week!
Kijk nog eens op: www.weekvandelentekriebels.nl

Avondvierdaagse!

Voor de 68e keer wordt de avondvierdaagse georganiseerd. Van dinsdag 20 mei tot vrijdag 23 mei lopen we een mooie route door Den-Bosch.
We starten tussen 18.30 uur  en 19.00 uur, een half uurtje later dan normaal.

Het zou leuk zijn om met een zo groot mogelijke groep de avondvierdaagse te lopen. Wil je graag meedoen en zo’n leuke medaille winnen? Schrijf je dan in en loop gezellig mee!

De grote rekendag

Woensdag 2 april staat in het teken van rekenen! De hele ochtend zullen alle kinderen bezig zijn met verschillende rekenactiviteiten in de klas. Ontdekken en doen staat deze dag centraal, want rekenen is meer dan alleen sommetjes maken uit een rekenboek! Het beloofd een leuke, leerzame dag te worden!

Koninklijk bezoek

Beste ouders/verzorgers,
Aanstaande dinsdag komen koning Willem-Alexander en konining Maxima onze nieuwe school bezichtigen. Het koninklijk paar is erg benieuwd hoe wij werken op onze Brede Bossche School. Wij zijn dan ook trots om hen te mogen ontvangen.
Er is nog niet bekend gemaakt hoe laat de koning en koningin op school zullen zijn. Deze bijzondere dag willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom willen wij u vragen om uw kinderen voor dit speciale bezoek, in mooie kleding naar school te laten komen.

Wij hebben er al zin in. U hopelijk ook!

Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum Westerbreedte

Tussenopbrengsten 

Twee keer per jaar zullen wij u in de nieuwsbrief informeren over de opbrengsten van de leerresultaten van kinderen van ons kindcentrum. De eindopbrengst is het gemiddelde van de eindtoets groep 8. Binnen ons kindcentrum is dat het drempelonderzoek.

De tussenopbrengst is het gemiddelde van een groep op een bepaalde toets.

Alle kinderen van gr. 3 t/m 7 maken twee keer per jaar een landelijke toets. Het geeft ons een goed beeld van de leerontwikkelingen van kinderen.

In bovenstaande grafiek worden de tussenresultaten van de middentoetsen schooljaar 2013-2014 weergegeven.

Wist je dat?

… Wist u dat wij altijd blij zijn met dopjes, kurken, bolletjes wol, eierdozen, stukjes hout, lege wc en keukenrollen en allerlei ander kosteloos materiaal voor de handarbeidlessen? Heeft u dit thuis of op uw werk? Graag inleveren bij de groepsleerkracht!
… Onderstaande berichtje van juf Marjan komt? 

Lieve mensen,
Het was hartverwarmend zoals jullie met mij meeleefden. Langs deze weg ietwat onpersoonlijk, maar wil ik jullie toch hartelijk bedanken voor al jullie kaartjes, tekeningen en lieve woordjes. Dat heeft zeker bijgedragen tot mijn herstel!

Bedankt allemaal! 

Agenda

2 april - de Grote Rekendag
15 april - Op de koffie bij de directeur
             (08:30-09:30 buurtkamer
)
18 april - Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
21 april - 2e Paasdag (alle kinderen vrij)
25 april - Koningsspelen
28 april t/m 9 mei - meivakantie (alle kinderen vrij)