Kindcentrum Westerbreedte Nieuwsbrief                     Editie 1 - november 2013

Stand van zaken “Op weg naar 1 kindcentrum”

Met de Medezeggenschapsraad van beide scholen hebben we afgesproken om regelmatig in de nieuwsbrief ouders en verzorgers te informeren over de samenwerking tussen basisschool Paus Joannes en basisschool ’t Mozaïek. We vinden dit erg belangrijk omdat we merken dat er soms verhalen rond gaan die niet kloppen en we willen graag iedereen dezelfde feiten geven

-  Bij het opstellen van de vacature voor directeur van twee scholen die op termijn 1 kindcentrum worden, zijn de beide MR’en van de twee basisscholen betrokken. Zij hebben gezamenlijk een benoemingscommissie gemaakt en Liesbeth van den Berg als nieuwe directeur aangenomen. (Periode januari-april 2013),
-  Sinds augustus 2013 is Liesbeth van den Berg directeur van beide scholen. Hiervoor heeft zij gewerkt bij Hogeschool Kind en Educatie. Zij werkte op de PABO en was daar teamleider en docent onderwijskunde,
-  Tijdens de bouw van de school hebben de twee teams samengewerkt om sommige zaken gezamenlijk in te kopen, zoals de tafels en stoeltjes,
-  De scholen hebben in 2013-2014 een aparte schoolgids,
-  De scholen hebben 1 gezamenlijk jaarplan voor 2013-2014 (zie website),
-  Sinds september 2013 is er een gezamenlijke website waar beide scholen duidelijk herkenbaar zijn. De nieuwe naam is bekend gemaakt,
-  
In schooljaar 2013-2014 wordt er gekeken waar samenwerking mogelijk en ook logisch is, zoals bij de decembervieringen,
-  
De jaarkalender is hetzelfde; op dezelfde dagen zijn er studiedagen en bijvoorbeeld ouderavonden.

Gymkleding

Helaas komt het nog te vaak voor dat kinderen incomplete of geen gymkleding bij zich hebben (gymbroek, T-shirt, (sport)sokken, gymschoenen). Wij zien in de zaal graag gymkleding en dus niet de kleding die het kind al aan heeft. Gymkleding is hygiënischer. Gymschoenen - en sokken zorgen ook voor bescherming van de voeten. De regel is: vergeten de kinderen 3x in een jaar hun gymkleding dan mogen ze 1 les niet mee gymmen. Ook krijgen ze een brief mee naar huis die de ouder(s) moeten ondertekenen. Wilt u hier op letten? Dank u wel!

Sportieve groeten,
Meneer Larry

Alle groepen hebben een facebookpagina!

Meldt u snel aan op de groepspagina van uw kind en blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas! Op www.kcwesterbreedte.nl kunt u alle groepspagina’s vinden. 
Wat zijn de voordelen van een facebookpagina per groep?

-  Deelnemers aan een groep hoeven niet op facebook vrienden te zijn.
-  Alles besproken en gedeeld in een groep blijft in de groep en wordt niet gedeeld op jouw tijdlijn.
-  A
lle wijzigingen en nieuwe items zijn zichtbaar in jouw nieuwsoverzicht op facebook.
-  Je
 kunt zelf ook items aan maken (na goed keuren) worden deze in de groep geplaatst.
-  Je kunt gezamenlijk in een document werken.  Dit is gemakkelijk voor bijvoorbeeld intekenlijsten. 

Dus neem snel een kijkje op onze website en wordt lid van de groep(en) van uw kind(eren)!

Sinterklaas op school

Sint is alweer terug naar Spanje. Hij was onder de indruk van ons nieuwe schoolgebouw, maar nog meer van de liedjes, dansjes, kunstjes en mooie tekeningen die de kinderen voor hem gemaakt hadden.

Op de verschillende facebookpagina’s kunt u hier de filmpjes en foto’s van terugzien. Er was volop lekkers en voor alle kinderen een leuk cadeautje.

De bovenbouwkinderen hebben genoten van een gezellige surpriseochtend. Door veel kinderen was er een leuke surprise gemaakt.

Een dank je wel voor alle ouders die meegeholpen hebben om van deze ochtend een succes te maken!

 De Sintcommissie.

Wist je dat?

... De ouderkamer van BBS 'De Kruiskamp' al tweemaal heeft plaatsgevonden en dat de opkomst al best hoog was?  
... Juf Ankie in mei een kindje verwacht?
... Juf Linda op 24 november moeder geworden is van een dochter Julia?
... Bijna alle klassen een iPad hebben?
... Juf Annette van de peuterspeelzaal gelukkig weer beter is?

... Giovanni van der Burgt, oud leerling van de Paus Joannes School,  gekozen is voor de raad van 11? (zie foto). Hier zijn wij hartstikke TROTS op!
... Er door ouders van de Paus Joannes school een oproep is gedaan eten, drinken en speelgoed in te zamelen voor de voedselbank?
... Dat deze spullen worden gegeven aan gezinnen in de wijk die (tijdens de kerst) minder te besteden hebben?
... dat er heel erg veel is ingeleverd? Ontzettend bedankt!

Medezeggingschaps Raad (MR)

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat u als ouder, als toehoorder, van harte welkom bent. De eerst volgende MR vergadering is op woensdag 19 februari van 20.00u tot 21.30u. Op de kalender staan alle andere data genoteerd. U kunt ook de notulen teruglezen via de website.

http://kcwesterbreedte.nl/medezeggenschapsraad/

 

 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling!